Tweede Working Holiday visum voor Australië: Aanvragen (Visumaanvraagformulier – Nederland)

U kunt een tweede Working Holiday visum aanvragen als u voldoet aan alle eisen die gesteld worden voor Working Holiday visa o.a.:

  • U heeft aan alle eisen voldaan van uw eerste Working Holiday visum
  • Niet eerder in het bezit zijn geweest van meer dan één Working Holiday visum
  • Heeft  drie maanden gespecificeerde werk verricht in de regionale Australië, terwijl u in het bezit bent van uw eerste Working Holiday visum.

Goedgekeurde industrieën voor specifieke werkzaamheden zijn o.a.:

  • Planten- en dierenteelt
  • Vissen en parelen
  • Boomkwekerij en -kap
  • Mijnbouw
  • Bouw

Houdt u rekening dat als u op dit moment in Australië bent met uw eerste Working Holiday visum, en u wilt in het land verblijven, dient u dan het tweede Working Holiday visum aanvragen voordat het eerste verlopen is.

De prijs voor elk visum is 450 pond per persoon.

Voer en bevestig uw e-mailadres om met de online aanvraag te beginnen:

1

Selecteer het land waar u gewoonlijk verblijft uit de lijst. U zult later gevraagd worden uw volledige adres in dit land op te geven.

Voer de gegevens in van het paspoort waarmee u Australië zult betreden. Let er op dat alle gegevens exact zijn zoals ze op het paspoort staan.

U komt niet in aanmerking om deze service te gebruiken, omdat aanvragers voor dit visum geen afhankelijke kinderen mogen hebben.

1

Geef het Australian Business Number (ABN) en de locatiepostcode van de werkgever en start- en einddatum (en) van het opgegeven werk (“specified work”) voor elke werkgever.

1

Geef het Australian Business Number (ABN) en de locatiepostcode van de werkgever en start- en einddatum (en) van het opgegeven werk (“specified work”) voor elke werkgever.

1
1

U komt niet in aanmerking om deze service te gebruiken.

Geef informatie over uw verblijfplaats in uw thuisland.

U bent verplicht de volgende vragen te beantwoorden voor uzelf en elke andere persoon die inbegrepen zijn in deze aanvraag

1
1

Denkt u tijdens uw verblijf in Australië medische kosten te maken of denkt u behandeling of verzorging nodig te hebben voor:

Aanvragers van het visum worden aangeraden gevaccineerd te worden tegen besmettelijke ziektes voor ze naar Australië reizen. Aanvragers van een visum waarvoor het niet mogelijk is zichzelf te vaccineren voor vertrek uit hun thuisland worden aangeraden advies te vragen bij hun aankomst in Australië. De Australische staats- en territoriale medische instanties staan mensen bij die medische hulp en advies nodig hebben, inclusief vaccinatie. Ouders worden sterk aangeraden hun kinderen te vaccineren tegen hepatitis B, difterie, tetanus, pertussis (kinkhoest), poliomyelitis, haemophilus influenzae type-b (Hib), pneumokokken en meningokokken infecties, bof, mazelen, rubella en varicella (waterpokken). Voor zuigelingen tussen 2 en 8 maanden oud wordt ook aangeraden om ze te vaccineren tegen het rotavirus.

Ouders kunnen het beste alle vaccinatiegegevens van hun kinderen meebrengen naar Australië.

Vaccinaties tegen rubella zijn sterk aangeraden voor vrouwen in hun vruchtbare leeftijd.

Bent u ooit:

1

Selecteer het land waar u gewoonlijk verblijft uit de lijst. U zult later gevraagd worden uw volledige adres in dit land op te geven.

Voer de gegevens in van het paspoort waarmee u Australië zult betreden. Let er op dat alle gegevens exact zijn zoals ze op het paspoort staan.

U komt niet in aanmerking om deze service te gebruiken, omdat aanvragers voor dit visum geen afhankelijke kinderen mogen hebben.

1

Geef het Australian Business Number (ABN) en de locatiepostcode van de werkgever en start- en einddatum (en) van het opgegeven werk (“specified work”) voor elke werkgever.

1

Geef het Australian Business Number (ABN) en de locatiepostcode van de werkgever en start- en einddatum (en) van het opgegeven werk (“specified work”) voor elke werkgever.

1
1

U komt niet in aanmerking om deze service te gebruiken.

Geef informatie over uw verblijfplaats in uw thuisland.

U bent verplicht de volgende vragen te beantwoorden voor uzelf en elke andere persoon die inbegrepen zijn in deze aanvraag

1
1

Denkt u tijdens uw verblijf in Australië medische kosten te maken of denkt u behandeling of verzorging nodig te hebben voor:

Aanvragers van het visum worden aangeraden gevaccineerd te worden tegen besmettelijke ziektes voor ze naar Australië reizen. Aanvragers van een visum waarvoor het niet mogelijk is zichzelf te vaccineren voor vertrek uit hun thuisland worden aangeraden advies te vragen bij hun aankomst in Australië. De Australische staats- en territoriale medische instanties staan mensen bij die medische hulp en advies nodig hebben, inclusief vaccinatie. Ouders worden sterk aangeraden hun kinderen te vaccineren tegen hepatitis B, difterie, tetanus, pertussis (kinkhoest), poliomyelitis, haemophilus influenzae type-b (Hib), pneumokokken en meningokokken infecties, bof, mazelen, rubella en varicella (waterpokken). Voor zuigelingen tussen 2 en 8 maanden oud wordt ook aangeraden om ze te vaccineren tegen het rotavirus.

Ouders kunnen het beste alle vaccinatiegegevens van hun kinderen meebrengen naar Australië.

Vaccinaties tegen rubella zijn sterk aangeraden voor vrouwen in hun vruchtbare leeftijd.

Bent u ooit:


Officieel Australische overheidsmiddelen: