MCV: Visumaanvraag voor Australië voor scheepsbemanningen (Nederlanders)

KERN ASPECTEN

KERN ASPECTEN

Visa voor Nederlandse burgers die Australië binnenkomen als onderdeel van scheepsbemanning.

Eisen

Eisen

Reizigers moeten werkzaam zijn als bemaningsleden.

GOEDKEURINGSTIJD

GOEDKEURINGSTIJD

Typische verwerkingstijd duurt 4 dagen.

Een MCV-visum (ook bekend als Maritime Crew Visa) is een visum beschikbaar voor degenen die via zee  Australië bereiken als lid van scheepsbemanning.

Met MCV zeevaartvisum voor Australië kunnen familieleden van het scheepsbemanningslid die naar Australië reist, samen een aanvraag indienen. Er worden bepaalde beperkingen gesteld aan het soort werk dat een visumhouder mag verrichten en er wordt geëist dat alle gezinsleden van de visumaanvrager tijdens hun verblijf in het land geen extra werk verrichten.

MCV Visum aanvragen Blijft doorscrollen voor meer info

“Maritime Crew Visa” Zeevaart visum – Subclass 988

Het proces waarmee u online een MCV kunt verkrijgen is eenvoudiger dan u zou verwachten en vereist een minimum aan documenten. Het Australische bemanningsvisum vraagt u om officiële identificatie-informatie voor u en de familieleden die met u naar Australië reizen. Om in aanmerking te komen voor Australië Maritime Crew Visa, moeten de familieleden die met u meereizen naar of van Australië op hetzelfde schip zijn waarop u werkt en moeten ze toestemming hebben van de kapitein van het schip. Onthoudt dat deze familieleden niet mogen werken terwijl ze in Australië verblijven met  MCV Australië visum. Mochten ze in het land willen werken, dan moet een apart Australisch visum aangevraagd worden. Wanneer u niet meer werkt op het bepaalde schip in Australië, komt het visum voor de begeleidende familieleden te vervallen. Ze mogen niet in Australië blijven na het aflopen van uw  dienstverband op een gekwalificeerd schip.Meer informatie over Australische zeevaart Visum (MCV) voor NederlandersAustralië Maritime Crew Visa (MCV) Voordelen

Australië Maritime Crew Visa (MCV) stelt bemanningsleden in staat om arbeidsmogelijkheden te krijgen op gekwalificeerde schepen die door Australië varen. Dit visum is vrij eenvoudig te verkrijgen voor werknemers op schepen. Het aanvragen van dit visum is een lonende en vrij eenvoudige manier om uw arbeidsstatus als lid van een scheepsbemanning optimaal te benutten.

Als u eenmaal een visum hebt ontvangen van de Australische regering, dan mag u als Nederlander via zee Australië binnenkomen en verlaten zolang u deel uitmaakt van de bemanning van een bepaald schip. U mag in Australië blijven zolang u als bemanningslid aan boord van het schip werkt. Als u in dienst blijft van het bepaalde schip, is het mogelijk onbeperkt aantal keren vertrekken en terug te keren naar Australië, terwijl uw visum geldig is zonder uw MCV Australische visumstatus in gevaar te brengen.

Het is belangrijk om te onthouden dat u alleen met dit visum bevoegd bent visum om werkzaamheden als werknemer uit te voeren als onderdeel van uw vaste baan als bemanningslid op het bepaalde  schip. Deze visumvoorwaarde omvat alle werkzaamheden die nodig zijn om het schip operationeel te houden, ook als u niet fysiek aan boord van het schip bent terwijl u de vereiste taken als werknemer uitvoert. Met dit specifieke visum mag u alle werkzaamheden buitengaats, in de haven of op het schip verrichten, zolang u niet gecompenseerd wordt voor een extra vorm van arbeid tijdens het verrichten van dergelijke werkzaamheden.

Alle Nederlanders die in het bezit zijn van een online MCV mogen vrijwilligerswerk doen waarvoor u niet betaald wordt, zonder speciale toestemming van de Australische overheid. Bovendien, als u op korte termijn online werkt, zal u niet worden beperkt van het verdienen van een inkomen op deze manier in Australië onder de voorwaarden van het zee visum.

Tenzij uw visum eindigt vanwege werk gerelateerde reden, is het visum voor maximaal drie jaargeldigzonder dat u de Australische regering om verlenging hoeft te vragen. Dit type visum komt niet in aanmerking komt voor verlenging, dan moet u een aanvraag indienen voor verblijf en werk in Australië met  een andere passende visumstatus.MCV Voorwaarden om in aanmerking te komen (Nederlandse burgers)

Om in aanmerking te komen voor een Australische MCV moeten Nederlanders buiten Australië werkzaam zijn als bemanningslid op een schip dat naar of vanuit Australië vaart. Zij moeten ook Australië binnenkomen en verlaten als scheepsbemanningslid.

Als Nederlander zijn er ook eisen gesteld aan het type schip waarop u werkt om in aanmerking te komen voor dit specifieke visum. Het schip moet een commercieel handelsschip of een passagiersschip zijn. Een schip dat in aanmerking komt voor het MCV-visum kan ook in het bezit zijn van een buitenlandse regering om wetenschappelijk onderzoek te verrichten of kan van het Australische ministerie van Buitenlandse Zaken een speciale status als openbaar schip krijgen.

Houdt u er rekening mee dat als u met andere middelen, zoals een vlucht, in Australië aankomt, u naast het visum voor bemanningsleden op zee ook nog een ander passend visum nodig heeft. Als u een bezoek wilt brengen aan Australië buiten uw werk als bemanningslid op een bepaald schip, kunt u ook overwegen om een bezoekersvisum aan te vragen wanneer u een visum voor een Maritime Crew Visa in Australië aanvraagt. Het is gebruikelijk dat bemanningsleden tegelijkertijd een Australisch zee visum en een bezoekersvisum voor Australië hebben. Dit geldt met name als u weet dat het schip waarop u werkt, voor een langere periode in Australië verblijft met vrije dagen of weken waarin u niet verplicht bent om op het schip te werken.

Bij aanvraag vanuit Nederland komt u niet in aanmerking voor dit visum als u bemanningslid bent op een jacht of een militair schip of als u al in het bezit bent van een vast Australisch visum. Als u al een visum hebt om in Australië te werken of te verblijven, moet u dit melden aan de kapitein van het schip waarop u werkt, dat vanuit Australië binnenkomt of vertrekt, om geen complicaties te krijgen met uw arbeidsstatus.Online MCV voor Australië: Hoe aan te vragen

Zolang u een Nederlander bent en in het bezit bent van uw persoonlijke en identificatiegegevens, hoeft u zich geen zorgen te maken over eventuele problemen bij het invullen van de aanvraag voor een Maritiem Bemanningsvisum. De MCV Australië visa online applicatie is makkelijk in gebruik en aan te vullen met uw persoonlijke gegevens. Het visumaanvraagformulier voor de Australische scheepsbemanning vraagt naar basisinformatie over u en uw werk als onderdeel van het bepaalde schip.

Het eerste wat u moet doen is online te controleren of u al in het bezit bent van dit soort Australische visum als onderdeel van uw vroegere of huidige werk op een gekwalificeerd schip. Indien u al in het bezit bent van een geldig visum voor dit soort werk, dient u geen extra visum aan te vragen voordat het visum is verlopen. Dit kan namelijk complicaties veroorzaken bij uw binnenkomst en werk in Australië.

Als u inderdaad een dergelijk visum nodig hebt, verzamel dan al uw vereiste arbeids- en nationaliteitsdocumenten die samen met de visumaanvraag online moeten worden ingediend. U heeft een kopie in kleur van uw nationale paspoort nodig om de aanvraag te doen, omdat het ook om informatie vraagt over het staatsburgerschap, de geldige data van uw paspoort en uw nationale paspoortnummer. Indien u sinds de afgifte van uw nationale paspoort van naam bent veranderd, moet u ook documenten overleggen waaruit blijkt dat uw naamswijziging officieel is vastgelegd, zoals een huwelijksakte.

Daarnaast heeft u een officieel document nodig met een verklaring van uw arbeidsgegevens van uw rederij. Dit  moet worden ingediend op officieel briefpapier van de onderneming en worden ondertekend door de bevoegde autoriteit binnen de rederij met de vermelding van de data van uw dienstverband en uw officiële functie op het bepaalde schip. Op deze brief moet ook de datum van de verwachte aankomst van het schip waar u werkt in Australië en een vrij nauwkeurige schatting van de verwachte duur van het verblijf in het land vermelden. Als het bedrijf verwacht dat uw dienstverband op het schip beëindigt wordt voordat het schip uit Australië vertrekt, moet dit ook worden uitgelegd in de ondertekende brief.

Andere documenten die u bij uw online aanvraag als Nederlander voor dit visum dient in te dienen zijn onder andere bewijsstukken van uw hoogste opleidingsniveau, eventuele officiële partnerschapsdocumenten om een relatie aan te tonen met een echtgeno(o)t(e) die een aanvraag indient om met u naar Australië te reizen op dit visum en eventuele vereiste karakterdocumenten. De karakterdocumenten zullen alleen nodig zijn als u een officieel politiedossier heeft of als u moet aantonen dat u uit het leger bent ontslagen.

Zelfs als u hetzelfde document voor meerdere doeleinden gebruikt bij uw online visumaanvraag, hoeft u elk document slechts één keer bij uw aanvraag toe te voegen. Het toevoegen van onnodige of dubbele documenten bij uw visumaanvraag kan de verwerkingstijd vertragen.

Het is belangrijk om te onthouden dat u niet in Australië moet zijn op het moment dat u Australische Zeemanvisum aanvraagt. Hoewel u een beslissing van de Australische regering over uw visum kunt ontvangen wanneer u zich fysiek in Australië bevindt, komt u niet in aanmerking voor dit visum terwijl u in het land verblijft.Australische MCV-aanvraagprocedure

Nu u weet hoe u een MCV visum moet aanvragen, is hier wat meer informatie over wat u kunt verwachten tijdens het proces van het aanvragen en wachten op een visum voor scheepsbemanning door de Australische overheid. Voor het MCV-visum geldt dat u online een visum aanvraagt voor de snelste verwerking en veiligste resultaten.

Nadat uw visumaanvraag officieel online is ingediend, zal deze worden beoordeeld door het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Australische regering. U ontvangt een schriftelijke beslissing van de Australische overheid na de behandeling van uw visumaanvraag.

Wanneer uw visumaanvraag wordt ingewilligd, ontvangt u het officiële MCV-visumnummer dat u is toegekend en de data waarop uw visum geldig zal zijn. Als er andere voorwaarden zijn die een zee visum in Australië vergezellen, wat zeer zeldzaam is, zullen die voorwaarden op dat moment schriftelijk door de overheid worden verstrekt.

Indien de Australische regering (immigratie) besluit uw visumaanvraag af te wijzen, wordt u ook schriftelijk op de hoogte gesteld van deze beslissing. De overheid zal de officiële reden geven waarom uw visumaanvraag is afgewezen. Het is aan te raden om dit visum aan te vragen zodra u heeft bevestigd dat uw arbeidsstatus dit type visum vereist, zodat u voldoende tijd heeft om eventuele fouten te corrigeren of aanvullende informatie te verstrekken in het geval dat uw Australische visumaanvraag door de overheid wordt afgewezen.MCV Verwerkingstijd

Hoewel er geen definitieve termijn is voor de behandelingstijd van de MCV-aanvraag, is de verwerkingstermijn voor een visum doorgaans 4 dagen. Veel aanvragen voor visa voor scheepsbemanning voor Australië worden ongeveer in twee dagen verwerkt.

De beste manier om er zeker van te zijn dat er geen vertragingen zijn in de verwerking van uw Maritime Visa Australië aanvraag is om alle instructies voor het indienen van de aanvraag zorgvuldig te lezen en alle benodigde informatie te verstrekken bij de eerste aanvraag. Fouten bij het invullen van de online applicatie voor een MCV kunnen de totale verwerkingstijd onnodig vertragen.

Heeft u meer dan een maand gewacht om informatie over uw MCV-visumstatus van de Australische overheid te ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons opnemen.MCV-kosten – kosten visum aanvraag Australië

Deaanvraagkosten voor Australische MCV bedragen 98.00. De MCV online betaling is vereist om uw aanvraag in te dienen en elke Maritieme Bemanningsvisumaanvraag voor Australië te verwerken: u moet een afzonderlijk visumaanvraagformulier indienen voor elk gezinslid dat met u naar Australië reist tijdens uw dienstverband op een schip. Deze aanvragen moeten tegelijk met uw individuele visumaanvraag worden ingediend om verwarring of vertragingen bij de behandeling door de Australische regering te voorkomen.Officieel Australische overheidsmiddelen:

MCV Visum aanvragen