MCV-visum voor Australië: Aanvragen (Visumaanvraagformulier – Nederland)

Het Visum voor Zeelieden geldt wanneer u Australië binnenkomt of verlaat via de scheepvaart als werknemer op een schip.

U kunt dit visum aanvragen wanneer:

 • U zich buiten Australië bevindt
 • U werkzaam bent of wordt als werknemer op een zeeschip dat Australië binnenkomt of verlaat
 • U Australië binnenkomt of verlaat via de scheepvaart als werknemer op een schip

Het schip waarop u vaart moet aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het schip vaart als handelsschip
 • Het is een passagiersschip
 • Het schip is eigendom van een overheid van een willekeurig land en heeft als doel wetenschappelijke onderzoeken uit te voeren
 • Het schip is toegelaten in Australische wateren door het Australische Ministerie van Buitenlandse Zaken als “openbaar vaartuig”

Wanneer u familieleden mee wilt nemen aan boord van het desbetreffende schip, is dit mogelijk. Het is hierbij noodzakelijk dat zij op hetzelfde moment als u de aanvraag voor het visum indienen.

Let op: Wanneer u Australië binnenkomt via een luchthaven om aan boord van een schip te werken dan heeft u, naast het Visum voor Zeelieden, ook een aanvullend visum nodig om Australië binnen te mogen. Dit zou kunnen volstaan met, bijvoorbeeld, een toeristenvisum.

Het Visum voor Zeelieden kost €98,- per verstrekt visum.

Voer en bevestig uw e-mailadres om met de online aanvraag te beginnen:

 • Informatie over de andere naam waaronder u bekend bent

 • ToevoegenVerwijderenEen andere naam #
 • Geef informatie over de andere nationaliteiten die u bezit.

 • ToevoegenVerwijderenAndere nationaliteit #
 • * Selecteer het land waar u woont
 • Geef informatie over het paspoort dat u bezit voor deze nationaliteit. Voer deze gegevens exact zoals ze op het paspoort staan in. Indien u nooit een paspoort gehad heeft voor deze nationaliteit, laat deze velden dan leeg.
 • * Kies uw geslacht
 • * De geboortedatum moet voor vandaag zijn
 • * Selecteer het land waarvan u staatsburger bent
 • * Vul uw paspoortnummer in Het formaat van het paspoortnummer is onjuist
 • * De afgiftedatum van het paspoort is ongeldig
 • * De verloopdatum van het paspoort is ongeldig
 • * De plaats van afgifte van het paspoort mag niet leeg zijn
 • Contactinformatie

 • Geef informatie over uw huidig postadres. Indien uw postadres verschillend is, pas dan de volgende gegevens aan.
 • * Vul uw adres in
 • * Vul uw adres in
 • * Vul uw woonplaats in
 • please select a state
 • OF
 • * Selecteer een provincie
 • * Vul een postcode in
 • please select country
 • Met u communiceren

 • Het is mogelijk dat we via e-mail sneller over uw aanvraag kunnen communiceren. Gaat u akkoord dat dit departement via e-mail met u communiceert? Indien u "ja" kiest bij deze vraag, dan is het mogelijk dat uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer gedeeld worden met het ministerie van onderwijs, werkgelegenheid en relaties op de werkplek. Zij kunnen dit gebruiken om u te adviseren over seizoensgebonden werkmogelijkheden in Australië.
 • Nee Ja Dit veld moet ingevuld zijn
 • Indien ja, voer uw e-mailadres in
  please select country

  Nee > Alle berichtgeving zal naar het bovenstaande contactadres verzonden worden. Dat kan resulteren in een vertraagde ontvangst van informatie over uw aanvraag .

 • Communicatie met dit departement

 • Tijdens het proces waarin beslist wordt over deze aanvraag kunt u gevraagd worden een gesprek te voeren in een Australisch overheidskantoor. Indien dit voorvalt, naar welk kantoor wenst u dan te gaan?
 • Dit veld moet ingevuld zijn
 • Contactinformatie

 • Geef adresinformatie van de gemachtigde persoon.
 • * Voornaam moet ingevuld zijn
 • * Achternaam moet ingevuld zijn
 • Dit veld moet ingevuld zijn
 • Dit veld moet ingevuld zijn
 • Dit veld moet ingevuld zijn
 • Dit veld moet ingevuld zijn
 • please select a state
 • OF
 • * Selecteer een provincie
 • * Vul een postcode in
 • please select country
 • Communiceren met de gemachtigde persoon

 • Het is mogelijk dat we via e-mail sneller over uw aanvraag kunnen communiceren. Gaat u akkoord dat dit departement via e-mail met u communiceert? Indien u "ja" kiest bij deze vraag, dan is het mogelijk dat uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer gedeeld worden met het ministerie van onderwijs, werkgelegenheid en relaties op de werkplek. Zij kunnen dit gebruiken om u te adviseren over seizoensgebonden werkmogelijkheden in Australië.
 • Nee Ja Dit veld moet ingevuld zijn
 • Indien ja, voer uw e-mailadres in
  please select country

  Nee > Alle berichtgeving zal naar het bovenstaande contactadres verzonden worden. Dat kan resulteren in een vertraagde ontvangst van informatie over uw aanvraag .

 • Ontvang gezondheids- en karakterinformatie

 • Wilt u dat de gemachtigde persoon gezondheids- en karakterinformatie van u of uw gezinsleden ontvangt tijdens de behandeling van deze aanvraag (bijv. verzoeken tot medische onderzoeken, andere medische informatie over u of de resultaten van een onderzoek naar uw criminele verleden)?
 • Nee Ja Dit veld moet ingevuld zijn
 • Merk op dat informatie over uw gezondheid en karakter naar het adres gestuurd zal worden dat u genoteerd heeft op de vorige pagina als u NIET wenst dat dit naar uw vertrouwenspersoon verzonden wordt.
 • Communicatie met dit departement

 • Tijdens het proces waarin beslist wordt over deze aanvraag kunt u gevraagd worden een gesprek te voeren in een Australisch overheidskantoor. Indien dit voorvalt, naar welk kantoor wenst u dan te gaan?
 • Dit veld moet ingevuld zijn
 • Informatie over het bezoek aan een ander land

 • meer toevoegenverwijderenInformatie over het bezoek aan een ander land #
 • Dit veld moet ingevuld zijn
 • Dit veld moet ingevuld zijn
 • Dit veld moet ingevuld zijn De periode is onjuist, corrigeer aub.
 • Dit veld moet ingevuld zijn De periode is onjuist, corrigeer aub.
 • Informatie over de Australische ziekenhuizen

 • Dit veld moet ingevuld zijn
 • Dit veld moet ingevuld zijn
 • Dit veld moet ingevuld zijn
 • Van plan in de gezondheidszorg te werken

 • Dit veld moet ingevuld zijn
 • Dit veld moet ingevuld zijn
 • Kinderzorgcentra, waaronder kleuterscholen and crèches

 • Dit veld moet ingevuld zijn
 • Dit veld moet ingevuld zijn
 • Dit veld moet ingevuld zijn
 • Dit veld moet ingevuld zijn
 • Klassituatie

 • Dit veld moet ingevuld zijn
 • Dit veld moet ingevuld zijn
 • Dit veld moet ingevuld zijn
 • Dit veld moet ingevuld zijn
 • Blootstelling aan tuberculose

 • Dit veld moet ingevuld zijn
 • Dit veld moet ingevuld zijn
 • Verwacht met medische kosten te maken te krijgen

 • Dit veld moet ingevuld zijn
 • Dit veld moet ingevuld zijn
 • Zorg en/of mobiliteitsbehoeften vanwege een medische aandoening

 • Dit veld moet ingevuld zijn
 • Dit veld moet ingevuld zijn
 • Informatie over uw legerdienst of militaire opleiding

 • Dit veld moet ingevuld zijn
 • Dit veld moet ingevuld zijn
 • Dit veld moet ingevuld zijn De periode is onjuist, corrigeer aub.
 • Dit veld moet ingevuld zijn De periode is onjuist, corrigeer aub.
 • Dit veld moet ingevuld zijn

Persoonlijke informatie

 • * Voornaam moet ingevuld zijn
 • * Achternaam moet ingevuld zijn
 • * Kies uw geslacht
 • * De geboortedatum moet voor vandaag zijn
 • Het veld "Burgelijke staat" moet ingevuld zijn
 • Uw geboorteplaats
 • * Vul uw woonplaats in
 • * Selecteer uw geboorteland
 • Land van verblijf
 • Selecteer het land waar u gewoonlijk verblijft uit de lijst. U zult later gevraagd worden uw volledige adres in dit land op te geven.
 • * Selecteer het land waar u woont
 • Informatie over uw paspoort
 • * Selecteer het land waarvan u staatsburger bent
 • * Vul uw paspoortnummer in Het formaat van het paspoortnummer is onjuist
 • * De afgiftedatum van het paspoort is ongeldig
 • * De verloopdatum van het paspoort is ongeldig
 • * De plaats van afgifte van het paspoort mag niet leeg zijn
 • Indien u een Australisch licentienummer voor het visum heeft, voer dat dan in
 • Are you currently in Australia?
 • Nee Ja Dit veld moet ingevuld zijn
 • What is your first intended arrival date in Australia after you lodge this application (if known)?
 • De datum moet na vandaag vallen
 • Are you a citizen of the country of passport?
 • Nee Ja Dit veld moet ingevuld zijn
 • Bent u bekend onder andere namen (meisjesnamen vallen hier ook onder)?
 • Nee Ja Dit veld moet ingevuld zijn
 • Heeft u nog een ander staatsburgerschap dan datgene dat u hierboven ingevuld heeft?
 • Nee Ja Dit veld moet ingevuld zijn
 • Informatie over uw verblijfadres

 • Geef informatie over uw verblijfplaats in uw thuisland.
 • * Vul uw adres in
 • * Vul uw adres in
 • * Vul uw woonplaats in
 • * Selecteer een provincie
 • * Vul een postcode in
 • Uw contactnummers
 • +
  Mobiele telefoon (vermeld ook de landcode)
 • Karakteristieken

 • Bent u ooit:
 • been convicted of any crime or offence in any country resulting in you being sentenced to imprisonment for 12 months or more? OR been sentenced to 2 or more terms of imprisonment where the total of those terms is 2 years or more?
 • Nee Ja Dit veld moet ingevuld zijn
 • Dit veld moet ingevuld zijn
 • verwijderd of gedeporteerd uit eender welk land (inclusief Australië)?
 • Nee Ja Dit veld moet ingevuld zijn
 • Dit veld moet ingevuld zijn
 • uitgewezen of gevraagd een land te verlaten (inclusief Australië)?
 • Nee Ja Dit veld moet ingevuld zijn
 • Dit veld moet ingevuld zijn
 • Heeft u ooit opdracht gegeven tot, of deelgenomen aan misdaden tegen de menselijkheid of mensenrechten of oorlogsmisdaden?
 • Nee Ja Dit veld moet ingevuld zijn
 • Dit veld moet ingevuld zijn
 • Heeft u ooit deelgenomen aan activiteiten die een gevaar konden betekenen voor de nationale veiligheid van Australië?
 • Nee Ja Dit veld moet ingevuld zijn
 • Dit veld moet ingevuld zijn
 • Heeft u ooit uitstaande schuld gehad bij de Australische overheid of een openbare dienst in Australië?
 • Nee Ja Dit veld moet ingevuld zijn
 • Dit veld moet ingevuld zijn
 • Heeft u ooit deelgenomen aan of bent u veroordeeld geweest voor mensenhandel naar een ander land (inclusief Australië)?
 • Nee Ja Dit veld moet ingevuld zijn
 • Dit veld moet ingevuld zijn
 • served in a private militia, and trained in weapons/explosives use other than in the course of compulsory national military service?
 • Nee Ja Dit veld moet ingevuld zijn
 • Dit veld moet ingevuld zijn
 • Heeft u ooit deelgenomen aan activiteiten die een gevaar konden betekenen voor de nationale veiligheid van Australië?
 • Nee Ja Dit veld moet ingevuld zijn
 • Dit veld moet ingevuld zijn
 • Heeft u ooit uitstaande schuld gehad bij de Australische overheid of een openbare dienst in Australië?
 • Nee Ja Dit veld moet ingevuld zijn
 • Dit veld moet ingevuld zijn
 • Heeft u ooit deelgenomen aan of bent u veroordeeld geweest voor mensenhandel naar een ander land (inclusief Australië)?
 • Nee Ja Dit veld moet ingevuld zijn
 • Dit veld moet ingevuld zijn
  1. lid geweest van het leger of een openbare of private militia, of
  2. militaire of paramilitaire opleidingen gevolgd
  3. getraind geweest voor wapens of explosieven (in eender welke vorm),
  behalve tijdens verplichte nationale legerdienst?
 • Nee Ja Dit veld moet ingevuld zijn
 • Applicant employment details

 • Crew should provide details of the vessel operator, shipping company or manning agency with which they are employed or under offer of employment.
 • Dit veld moet ingevuld zijn
 • * Vul uw adres in
 • * Vul uw adres in
 • * Vul uw woonplaats in
 • * Selecteer een provincie
 • OF
 • * Selecteer een provincie
 • * Vul een postcode in
 • please select country
 • +
  Geef uw telefoonnummer in
 • Dit veld moet ingevuld zijn
 • Dit veld moet ingevuld zijn
 • Dit veld moet ingevuld zijn
 • Onderwijs

 • Give details of the highest qualification obtained by the applicant
 • Dit veld moet ingevuld zijn
 • Dit veld moet ingevuld zijn
 • Dit veld moet ingevuld zijn
 • Dit veld moet ingevuld zijn De periode is onjuist, corrigeer aub.
 • Dit veld moet ingevuld zijn De periode is onjuist, corrigeer aub.
 • Document upload: Copy of passport ID page

 • Please upload a valid file

Officieel Australische overheidsmiddelen: