Austraalia MCV viisataotluse vorm (Eesti)

See laevapere meeskonna viisataotlus on mõeldud Eesti kodanikele, kes sisenevad Austraaliasse või lahkuvad merest meremeeskonnana.

Seda viisat saate taotleda, kui olete Eesti kodanik ja te:

 • Asuvad väljaspool Austraaliat
 • Kas või on Austraaliasse suunduva või sealt lahkuva laeva meeskonna liige
 • Siseneb Austraaliasse või lahkub meritsi meremeeskonna osana

Pange tähele, et laev peab olema kas:

 • Kaubanduslik kaubalaev
 • Reisilaev
 • Laev, mis kuulub välisriigi valitsusele teadusuuringute tegemiseks
 • Laev, mille Austraalia välisministeerium on heaks kiitnud avaliku laeva staatuse jaoks

Pange tähele ka seda, et kui lähete Austraaliasse lennukiga, peab teil lisaks Maritime Crew viisale olema veel üks viisa, näiteks eVisitori viisa.

Iga viisa hind on 98 eurot.

Sisestage ja kinnitage oma e-posti aadress, et alustada online-avaldus:

 • Andmed muu nime kohta, mille järgi Teid on teatud

 • LisaEemaldaTeine nimi #
 • Esitage andemd Teie teise riigi (teiste riikide) kodakondsuse kohta

 • LisaEemaldaMuu kodakondsus #
 • * Palun valige oma elukohariik
 • Esitage selle kodakondsuse passi andmed. Sisestage need andmed täpselt nii nagu need on esitatud Teie passis. Kui Teil ei ole kunagi selle kodakondsuse passi olnud, siis palun jätke need väljad tühjaks.
 • * Palun valige oma sugu
 • * Sünniaeg peab olema enne tänast
 • * Palun valige passi väljaandja riik
 • * Palun sisestage oma passi number Passi numbri formaat on vale
 • * Passi väljaandmise kuupäev on vale
 • * Passi kehtivuse kuupäev on vale
 • * Passi väljaandja asutuse lahter ei saa olla tühi
 • Kontaktandmed

 • Esitage oma praeguse postiaadressi andmed. Kui Teie postiaadress on erinev, siis palun täiendage järgmisi andmeid.
 • * Palun sisestage oma aadress
 • * Palun sisestage oma aadress
 • * Palun sisestage oma linna nimi
 • please select a state
 • VÕI
 • * Palun valige maakond
 • * Palun sisestage oma postiindeks
 • please select country
 • Teiega suhtlemine

 • Kasutades e-posti, saame taotluse osas kiiremini suhelda. Kas Te olete nõus, et see osakond suhtleb Teiega e-posti teel? Kui Te vastate jah sellele küsimusele, siis Teie telefoninumber ja e-post võidakse anda hariduse, tööhõive ja töökeskkonna suhete osakonnale (Department of Education, Employment and Workplace Relations), et Teid saaks Austraalia hooajatööde osas nõustada.
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • Kui jah, siis palun sisestage oma e-posti aadress
  please select country

  Ei > kogu suhtlus saadetakse eelnevalt nimetatud kontaktaadressile. See võib põhjustada suhtlemisel Teie taotluse osas viivitusi .

 • Suhtlemine selle osakonnaga

 • Taotluse üle otsutamisel võib meil tekkida vajadus kutsuda Teid ühte Austraalia Valitsuse büroosse intervjuule. Kui see vajadus tekib, siis millisesse büroose Te eelsitate minna?
 • See lahter peab olema täidetud
 • Kontaktandmed

 • Esitage volitatud isiku postiaadressi andmed.
 • * Eesnimede lahtrid ei saa olla tühjad
 • * Perekonnanimede lahtrid ei saa olla tühjad
 • See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • please select a state
 • VÕI
 • * Palun valige maakond
 • * Palun sisestage oma postiindeks
 • please select country
 • Suhtlemine volitatud isikuga

 • Kasutades e-posti, saame taotluse osas kiiremini suhelda. Kas Te olete nõus, et see osakond suhtleb Teiega e-posti teel? Kui Te vastate jah sellele küsimusele, siis Teie telefoninumber ja e-post võidakse anda hariduse, tööhõive ja töökeskkonna suhete osakonnale (Department of Education, Employment and Workplace Relations), et Teid saaks Austraalia hooajatööde osas nõustada.
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • Kui jah, siis palun sisestage oma e-posti aadress
  please select country

  Ei > kogu suhtlus saadetakse eelnevalt nimetatud kontaktaadressile. See võib põhjustada suhtlemisel Teie taotluse osas viivitusi .

 • Tervise ja iseloomustuse informatsiooni saamine

 • Kas Te soovite, et Teie volitatud isik saaks selle taotlusega seotud informatsiooni Teie ja/või Teie ülalpeetava tervise ja/või iseloomustuse kohta (näiteks, meditsiiniliste uuringute nõuded, muu informatsioon Teie tervise kohta või kriminaalse tausta kontrolli tulemused)?
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • Pange tähele, et kui Te valisite, et tervise ja iseloomustuse kohta käivat informatsiooni EI saadetaks Teie volitatud isikule, siis saadetakse see elukoha aadressile, mille Te märkisite eelmisele lehele.
 • Suhtlemine selle osakonnaga

 • Taotluse üle otsutamisel võib meil tekkida vajadus kutsuda Teid ühte Austraalia Valitsuse büroosse intervjuule. Kui see vajadus tekib, siis millisesse büroose Te eelsitate minna?
 • See lahter peab olema täidetud
 • Andmed teise riigi külastuse kohta

 • Lisa veelEemaldaAndmed teise riigi külastuse kohta #
 • See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud Kuupäevade vahemik on vale, palun parandage
 • See lahter peab olema täidetud Kuupäevade vahemik on vale, palun parandage
 • Austraalia haiglate andmed

 • See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • Kavatsete töötada tervishoiuvaldkonnas

 • See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • Lastehoiuasutused, sealhulgas eelkoolid ja lastesõimed

 • See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • Klassiruumi situatsioonid

 • See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • Kokkupuude tuberkuloosiga

 • See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • Eeldatavalt tekivad ravikulud

 • See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • hoolduse ja/või liikumisvajadus haigusseisundi tõttu

 • See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • Andmed sõjaväeteenistuse või väljaõppe kohta

 • See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud Kuupäevade vahemik on vale, palun parandage
 • See lahter peab olema täidetud Kuupäevade vahemik on vale, palun parandage
 • See lahter peab olema täidetud

Isiklikud andemd

 • * Eesnimede lahtrid ei saa olla tühjad
 • * Perekonnanimede lahtrid ei saa olla tühjad
 • * Palun valige oma sugu
 • * Sünniaeg peab olema enne tänast
 • Vastatud suhte staatus peab omama väärtust
 • Teie sünnikoht
 • * Palun sisestage oma linna nimi
 • * Palun valige oma sünniriik
 • Teie elukohariik
 • Valige oma alaline elukoht nimekirjast. Teil palutakse hiljem sellel taotlusel esitada oma elukoha täielik aadress selles riigis.
 • * Palun valige oma elukohariik
 • Teie passi andmed
 • * Palun valige passi väljaandja riik
 • * Palun sisestage oma passi number Passi numbri formaat on vale
 • * Passi väljaandmise kuupäev on vale
 • * Passi kehtivuse kuupäev on vale
 • * Passi väljaandja asutuse lahter ei saa olla tühi
 • Kui Teil on Austraalia viisa grant number, palun sisestage grant number
 • Are you currently in Australia?
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • What is your first intended arrival date in Australia after you lodge this application (if known)?
 • Kuupäev peab olema pärast tänast
 • Are you a citizen of the country of passport?
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • Kas Teid teatakse mõne muu nime järgi? (Kaasa arvatud nimed enne abielu.)
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • Kas Teil on veel mõni kodakondsus, kui ülal nimetatud passi väljaandja riik?
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • Elukoha aadressi andmed

 • Esitage elukoha aadressi andmed oma kodumaal
 • * Palun sisestage oma aadress
 • * Palun sisestage oma aadress
 • * Palun sisestage oma linna nimi
 • * Palun valige maakond
 • * Palun sisestage oma postiindeks
 • Teie kontakttelefoninumbrid
 • +
  Palun sisestage oma mobiiltelefoni number (palun lisage ka riigikood)
 • Iseloomustuse deklaratsioon

 • Kas Te olete kunagi:
 • been convicted of any crime or offence in any country resulting in you being sentenced to imprisonment for 12 months or more? OR been sentenced to 2 or more terms of imprisonment where the total of those terms is 2 years or more?
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • mõnest riigist eemaldatud või küüditatud (kaasa arvatud Austraalia)?
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • mõnest riigist välja saadetud või palutud lahkuda (kaasa arvatud Austraalia)?
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • sooritanud või olnud seotud sõjakuritegude toimepanemisega või inimsusevastaste kuritegudega või olnud inimõiguste vastu?
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • osalenud tegevuses, mis võiks ohustada Austraalia riiklikku julgeolekut?
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • Teil on olnud märkimisväärseid võlgu Austraalia valitsusele või mõnele Austraalia avaliku sektori asutusele?
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • olnud seotud mõne tegevusega või süüdimõistetud seaduserikkumises, mis on seotud illegaalse liikumisega mõnda riiki (kaasa arvatud Austraalia)?
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • served in a private militia, and trained in weapons/explosives use other than in the course of compulsory national military service?
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • osalenud tegevuses, mis võiks ohustada Austraalia riiklikku julgeolekut?
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • Teil on olnud märkimisväärseid võlgu Austraalia valitsusele või mõnele Austraalia avaliku sektori asutusele?
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • olnud seotud mõne tegevusega või süüdimõistetud seaduserikkumises, mis on seotud illegaalse liikumisega mõnda riiki (kaasa arvatud Austraalia)?
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
  1. teeninud sõjalises üksuses või riigi rahastatud sõjaväes või eraarmees, või
  2. läbinud mõnda sõjalist või poolsõjaväelist õppust, või
  3. saanud väljaõpet relvade või lõhkeainete kasutamiseks (kuidsa iganes on kirjeldatud),
  lisaks kohustuslikule sõjaväeteenistusele?
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • Applicant employment details

 • Crew should provide details of the vessel operator, shipping company or manning agency with which they are employed or under offer of employment.
 • See lahter peab olema täidetud
 • * Palun sisestage oma aadress
 • * Palun sisestage oma aadress
 • * Palun sisestage oma linna nimi
 • * Palun valige maakond
 • VÕI
 • * Palun valige maakond
 • * Palun sisestage oma postiindeks
 • please select country
 • +
  Palun sisestage oma telefoninumber
 • See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • Haridus

 • Give details of the highest qualification obtained by the applicant
 • See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud Kuupäevade vahemik on vale, palun parandage
 • See lahter peab olema täidetud Kuupäevade vahemik on vale, palun parandage
 • Document upload: Copy of passport ID page

 • Please upload a valid file

Austraalia valitsuse ametlikud ressursid: