MCV voor Australië: Aanvragen (Visumaanvraagformulier – België)

Het Visum voor Zeelieden geldt wanneer u Australië binnenkomt of verlaat via de scheepvaart als werknemer op een schip.

U kunt dit visum aanvragen wanneer:

 • U zich buiten Australië bevindt
 • U werkzaam bent of wordt als werknemer op een zeeschip dat Australië binnenkomt of verlaat
 • U Australië binnenkomt of verlaat via de scheepvaart als werknemer op een schip

Het schip waarop u vaart moet aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het schip vaart als handelsschip
 • Het is een passagiersschip
 • Het schip is eigendom van een overheid van een willekeurig land en heeft als doel wetenschappelijke onderzoeken uit te voeren
 • Het schip is toegelaten in Australische wateren door het Australische Ministerie van Buitenlandse Zaken als “openbaar vaartuig”

Wanneer u familieleden mee wilt nemen aan boord van het desbetreffende schip, is dit mogelijk. Het is hierbij noodzakelijk dat zij op hetzelfde moment als u de aanvraag voor het visum indienen.

Let op: Wanneer u Australië binnenkomt via een luchthaven om aan boord van een schip te werken dan heeft u, naast het Visum voor Zeelieden, ook een aanvullend visum nodig om Australië binnen te mogen. Dit zou kunnen volstaan met, bijvoorbeeld, een toeristenvisum.

Het Visum voor Zeelieden kost €98,- per verstrekt visum.

Voer en bevestig uw e-mailadres om met de online aanvraag te beginnen:

 • Informatie over de andere naam waaronder u bekend bent

 • Voeg toeVerwijderEen andere naam #
 • Voorzie informatie over de andere nationaliteiten die u bezit.

 • Voeg toeVerwijderandere nationaliteit #
 • * Selecteer aub het land waar u woont
 • Voorzie informatie over het paspoort dat u bezit voor deze nationaliteit. Geef deze gegevens exact zoals ze op het paspoort staan in. Indien u nooit een paspoort gehad heeft voor deze nationaliteit, laat deze velden dan leeg.
 • * Kies aub uw geslacht
 • * De geboortedatum moet voor de huidige datum vallen
 • * Selecteer aub het land van het paspoort
 • * Vul aub uw paspoortnummer in Het formaat van het paspoortnummer is incorrect
 • * De ingevoerde uitgiftedatum is incorrect
 • * De datum waarop het paspoort verstrijkt is ongeldig
 • * De plaats van uitgifte van het paspoort mag niet leeg zijn
 • Contactinformatie

 • Geef informatie over uw huidig postadres. Indien uw postadres verschillend is, pas dan de volgende gegevens aan.
 • * Vul aub uw adres in
 • * Vul aub uw adres in
 • * Vul aub uw woonplaats in
 • please select a state
 • OF
 • * Selecteer aub een provincie
 • * Vul aub een postcode in
 • please select country
 • Met u communiceren

 • Het is mogelijk dat we via e-mail sneller over uw aanvraag kunnen communiceren. Gaat u akkoord dat dit departement via e-mail met u communiceert? Indien u "ja" kiest bij deze vraag, dan is het mogelijk dat uw e-mailadres en mobiel telefoonnummer gedeeld worden met het ministerie van onderwijs, werkgelegenheid en relaties op de werkplek. Zij kunnen dit gebruiken om u te adviseren over seizoensgebonden werkmogelijkheden in Australië.
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Indien ja, geef uw e-mailadres in
  please select country

  Nee > Alle berichtgeving zal naar het bovenstaande contactadres verzonden worden. Dat kan resulteren in een vertraagde ontvangst van informatie over uw aanvraag .

 • Communicatie met dit departement

 • Tijdens het proces waarin beslist wordt over deze aanvraag kan u gevraagd worden een gesprek te voeren in een Australisch overheidskantoor. Indien dit voorvalt, naar welk kantoor wenst u dan te gaan?
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Contactinformatie

 • Geef adresinformatie van de vertrouwenspersoon.
 • * Voornaam moet ingevuld zijn
 • * Familienaam moet ingevuld zijn
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • please select a state
 • OF
 • * Selecteer aub een provincie
 • * Vul aub een postcode in
 • please select country
 • Communiceren met de vertrouwenspersoon

 • Het is mogelijk dat we via e-mail sneller over uw aanvraag kunnen communiceren. Gaat u akkoord dat dit departement via e-mail met u communiceert? Indien u "ja" kiest bij deze vraag, dan is het mogelijk dat uw e-mailadres en mobiel telefoonnummer gedeeld worden met het ministerie van onderwijs, werkgelegenheid en relaties op de werkplek. Zij kunnen dit gebruiken om u te adviseren over seizoensgebonden werkmogelijkheden in Australië.
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Indien ja, geef uw e-mailadres in
  please select country

  Nee > Alle berichtgeving zal naar het bovenstaande contactadres verzonden worden. Dat kan resulteren in een vertraagde ontvangst van informatie over uw aanvraag .

 • Ontvang gezondheids en karakterinformatie

 • Wilt u dat de vertrouwenspersoon gezondheids- en karakterinformatie van u of uw gezinsleden ontvangt tijdens de behandeling van deze aanvraag (bv verzoeken tot medische onderzoeken, andere medische informatie over u of de resultaten van een onderzoek naar uw criminele verleden)?
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Merk op dat informatie over uw gezondheid en karakter naar het adres gestuurd zal worden dat u genoteerd heeft op de vorige pagina als u NIET wenst dat dit naar uw vertrouwenspersoon verzonden wordt.
 • Communicatie met dit departement

 • Tijdens het proces waarin beslist wordt over deze aanvraag kan u gevraagd worden een gesprek te voeren in een Australisch overheidskantoor. Indien dit voorvalt, naar welk kantoor wenst u dan te gaan?
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Informatie over het bezoek aan een ander land

 • voeg meer toeverwijderInformatie over het bezoek aan een ander land #
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten De ingegeven data zijn incorrect, corrigeer ze aub.
 • Dit veld moet een waarde bevatten De ingegeven data zijn incorrect, corrigeer ze aub.
 • Informatie over de Australische ziekenhuizen

 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Van plan in de gezondheidszorg te werken

 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Kinderzorgcentra, waaronder kleuterscholen and creches

 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Klassituatie

 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Blootstelling aan TBC

 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Verwacht met medische kosten te maken te krijgen

 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Zorg en/of mobiliteitsnoden vanwege een medische aandoening

 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Informatie over uw legerdienst of militaire opleiding

 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten De ingegeven data zijn incorrect, corrigeer ze aub.
 • Dit veld moet een waarde bevatten De ingegeven data zijn incorrect, corrigeer ze aub.
 • Dit veld moet een waarde bevatten

Persoonlijke informatie

 • * Voornaam moet ingevuld zijn
 • * Familienaam moet ingevuld zijn
 • * Kies aub uw geslacht
 • * De geboortedatum moet voor de huidige datum vallen
 • Het veld "Relatiestatus" moet een waarde bevatten
 • Uw geboortplaats
 • * Vul aub uw woonplaats in
 • * Selecteer aub uw geboorteland
 • Land van verblijf
 • Selecteer het land waar u gewoonlijk verblijft uit de lijst. U zal later gevraagd worden uw volledige adres in dit land in te geven.
 • * Selecteer aub het land waar u woont
 • Informatie over uw paspoort
 • * Selecteer aub het land van het paspoort
 • * Vul aub uw paspoortnummer in Het formaat van het paspoortnummer is incorrect
 • * De ingevoerde uitgiftedatum is incorrect
 • * De datum waarop het paspoort verstrijkt is ongeldig
 • * De plaats van uitgifte van het paspoort mag niet leeg zijn
 • Indien u een Australisch beursnummer voor het visum heeft, voer dat dan aub in
 • Are you currently in Australia?
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • What is your first intended arrival date in Australia after you lodge this application (if known)?
 • De datum moet na vandaag vallen
 • Are you a citizen of the country of passport?
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Bent u bekend onder andere namen (namen van voor een huwelijk horen daar ook bij)?
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Heeft u nog een ander staatsburgerschap dan datgene dat u hierboven ingevuld heeft?
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Informatie over uw verblijfsadres

 • Geef informatie over uw verblijfsplaats in uw thuisland.
 • * Vul aub uw adres in
 • * Vul aub uw adres in
 • * Vul aub uw woonplaats in
 • * Selecteer aub een provincie
 • * Vul aub een postcode in
 • Uw contactnummers
 • +
  Mobiele telefoon (vermeld ook de landcode)
 • Karakteristieken

 • Bent u ooit:
 • been convicted of any crime or offence in any country resulting in you being sentenced to imprisonment for 12 months or more? OR been sentenced to 2 or more terms of imprisonment where the total of those terms is 2 years or more?
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • verwijderd of gedeporteerd uit eender welk land (inclusief Australië)?
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • uitgewezen of gevraagd een land te verlaten (inclusief Australië)?
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Heeft u ooit opdracht gegeven tot, of deelgenomen in misdaden tegen de menselijkheid of mensenrechten of oorlogsmisdaden?
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Heeft u ooit deelgenomen aan activiteiten die een gevaar konden betekenen voor de nationale veiligheid van Australië?
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Heeft u ooit uitstaande schuld gehad bij de Australische overheid of een openbare dienst in Australië?
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Heeft u ooit deelgenomen aan of bent u veroordeeld geweest voor mensenhandel naar een ander land (inclusief Australië)?
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • served in a private militia, and trained in weapons/explosives use other than in the course of compulsory national military service?
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Heeft u ooit deelgenomen aan activiteiten die een gevaar konden betekenen voor de nationale veiligheid van Australië?
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Heeft u ooit uitstaande schuld gehad bij de Australische overheid of een openbare dienst in Australië?
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Heeft u ooit deelgenomen aan of bent u veroordeeld geweest voor mensenhandel naar een ander land (inclusief Australië)?
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
  1. lid geweest van het leger of een openbare of private militia, of...
  2. militaire of paramilitaire opleidingen gevolgd
  3. getraind geweest voor wapens of explosieven (in eender welke vorm),
  behalve tijdens verplichte nationale legerdienst?
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Applicant employment details

 • Crew should provide details of the vessel operator, shipping company or manning agency with which they are employed or under offer of employment.
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • * Vul aub uw adres in
 • * Vul aub uw adres in
 • * Vul aub uw woonplaats in
 • * Selecteer aub een provincie
 • OF
 • * Selecteer aub een provincie
 • * Vul aub een postcode in
 • please select country
 • +
  Geef uw telefoonnummer in aub
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Onderwijs

 • Give details of the highest qualification obtained by the applicant
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten De ingegeven data zijn incorrect, corrigeer ze aub.
 • Dit veld moet een waarde bevatten De ingegeven data zijn incorrect, corrigeer ze aub.
 • Document upload: Copy of passport ID page

 • Please upload a valid file

Officieel Australische overheidsmiddelen: