Ansök om MCV till Australien från Sverige: Ansökningsformulär

Maritime crew-visumet (MCV) är för personer som reser in eller ut från Australien sjövägen som besättningsmedlem.

Du kan ansöka om detta visum om du:

 • Är utanför Australien
 • Är eller kommer ingå i besättningen på ett fartyg som åker till eller från Australien
 • Kommer resa in eller ut ur Australien som besättningsman på ett fartyg

Fartyget måste vara något av följande:

 • Kommersiellt handelsfartyg
 • Passagerarfartyg
 • Ett utländskt statligt forskningsfartyg
 • Ett v Australian Department of Foreign Affairs godkänt fartyg med PVS-status

Om du har medföljande familjemedlemmar kan de också söka samma sorts visum, om de ansöker tillsammans med dig.

Observera: Om du flyger in i landet för att borda ett fartyg, behöver du ha ytterligare ett visum för flygresan. Till exempel eVisitor turistvisum.

Priset är 980 kronor per visum.

Ange och bekräfta din e-postadress för att påbörja onlineansökan:

 • Uppgifter om andra namn du har varit känd som

 • Lägg tillTa bortAnnat namn #
 • Ge information om andra medborgarskap som du innehar

 • Lägg tillTa bortytterligare medborgarskap #
 • * Var god välj bosättningsland
 • Ge information om det passet du innehar för detta medborgarskap. Ange det exakt som det står i passet. Om du inte har något pass för detta medborgarskap, lämna dessa fält tomma.
 • * Ange kön
 • * Fördelsedatum måste vara tidigare än idag
 • * Var god ange nationalitet
 • * Var god ange passnummer Passnumrets format är felaktigt
 • * Passets utfärdandedatum är felaktigt
 • * Passets sista giltighetsdag är felaktigt
 • * Var god ange utfärdande myndighet
 • Kontaktuppgifter

 • Ange din nuvarande postadress. Om postadressen är annan än bostadsadressen, var god gör ändringar nedan.
 • * Var god ange din adress
 • * Var god ange din adress
 • * Var god ange stad
 • please select a state
 • OR
 • * Var god ange län
 • * Var god ange postnummer
 • please select country
 • Kommunikation med dig

 • We can communicate about the application more quickly using e-mail. Do you agree to this Department communicating with you via e-mail? If you select yes to this question your email address and mobile phone number may be provided to the Department of Education, Employment and Workplace Relations for use in advising you of seasonal work opportunities in Australia.
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Om ja, ange e-postadress
  please select country

  Nej > All kommunikation skickas till ovanstående postadress istället för e-post. Tänk på att detta kan leda till förseningar i hanteringen av din visumansökan. .

 • Kommunikation med visumkontoret

 • Under behandlingen av din visumansökan, kan du i vissa fall behöva komma på personlig intervju. Om detta skulle behövas, vilket kontor föredrar du då att besöka?
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Kontaktuppgifter

 • Give details of the postal address for the authorised person.
 • * Ange förnamn
 • * Ange efternamn
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • please select a state
 • OR
 • * Var god ange län
 • * Var god ange postnummer
 • please select country
 • Communicating with the authorised person

 • We can communicate about the application more quickly using e-mail. Do you agree to this Department communicating with you via e-mail? If you select yes to this question your email address and mobile phone number may be provided to the Department of Education, Employment and Workplace Relations for use in advising you of seasonal work opportunities in Australia.
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Om ja, ange e-postadress
  please select country

  Nej > All kommunikation skickas till ovanstående postadress istället för e-post. Tänk på att detta kan leda till förseningar i hanteringen av din visumansökan. .

 • Receive health and character information

 • Do you want your authorised recipient to receive health and/or character information about you and/or your dependants that may arise or be revealed in the course of this application (for example, requests for medical investigation, other health information about you, or the results of criminal history checks)?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Note that health and character information will be sent to the residential address you specified on the previous page if you choose NOT to have it sent to your authorised recipient.
 • Kommunikation med visumkontoret

 • Under behandlingen av din visumansökan, kan du i vissa fall behöva komma på personlig intervju. Om detta skulle behövas, vilket kontor föredrar du då att besöka?
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Redogör för dina besök till andra länder

 • lägg tillta bortRedogör för dina besök till andra länder #
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt Datumintervallet är felaktig, var god korrigera
 • Detta fält får inte vara tomt Datumintervallet är felaktig, var god korrigera
 • Information om australiska sjukhus

 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Har för avsikt att arbeta inom vården

 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Barnomsorg inklusive förskolor och daghem

 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Klassrumssituationer

 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Exponering för tuberkulos

 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Räknar med att drabbas av sjukvårdskostnader

 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Särskild vård eller särskilda behov på grund av rörelsehinder

 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Uppgifter om militär tjänstgöring eller utbildning

 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt Datumintervallet är felaktig, var god korrigera
 • Detta fält får inte vara tomt Datumintervallet är felaktig, var god korrigera
 • Detta fält får inte vara tomt

Personlig information

 • * Ange förnamn
 • * Ange efternamn
 • * Ange kön
 • * Fördelsedatum måste vara tidigare än idag
 • Civilstånd måste anges
 • Din födelseplats
 • * Var god ange stad
 • * Var god välj födelseland
 • Ditt bosättningsland
 • Välj i vilket land du är bosatt. Senare kommer du få ange din adress.
 • * Var god välj bosättningsland
 • Information om ditt pass
 • * Var god ange nationalitet
 • * Var god ange passnummer Passnumrets format är felaktigt
 • * Passets utfärdandedatum är felaktigt
 • * Passets sista giltighetsdag är felaktigt
 • * Var god ange utfärdande myndighet
 • Om du har ett Australian Visa Grant Number (giltigt eller ogiltigt), var god ange det.
 • Are you currently in Australia?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • What is your first intended arrival date in Australia after you lodge this application (if known)?
 • The date must after today
 • Are you a citizen of the country of passport?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Använder du eller har du använt något annat namn? (Inklusive till exempel namn som ogift)
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Är du medborgare i ytterligare något land utöver det du angett tidigare?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Adressuppgifter

 • Ange din bostadsadress i ditt hemland.
 • * Var god ange din adress
 • * Var god ange din adress
 • * Var god ange stad
 • * Var god ange län
 • * Var god ange postnummer
 • Dina telefonnummer
 • +
  Var god ange ditt mobiltelefonnummer (inkludera internationell landskod)
 • Karaktärsförklaring

 • Har du, någonsin:
 • been convicted of any crime or offence in any country resulting in you being sentenced to imprisonment for 12 months or more? OR been sentenced to 2 or more terms of imprisonment where the total of those terms is 2 years or more?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Blivit deporterad eller utvisad från något land (inklusive Australien)?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • blivit utstängd från eller ombedd att lämna något land (inklusive Australien)?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • begått eller varit delaktig i att begå krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten eller mänskliga rättigheter?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • varit inblandad i någon verksamhet som skulle kunna innebära en risk för Australiens nationella säkerhet?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • haft några skulder till australiska staten eller någon myndighet i Australien?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • varit inblandad i någon verksamhet, eller dömts för något brott relaterat till människohandel i något land (inklusive Australien)?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • served in a private militia, and trained in weapons/explosives use other than in the course of compulsory national military service?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • varit inblandad i någon verksamhet som skulle kunna innebära en risk för Australiens nationella säkerhet?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • haft några skulder till australiska staten eller någon myndighet i Australien?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • varit inblandad i någon verksamhet, eller dömts för något brott relaterat till människohandel i något land (inklusive Australien)?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
  1. tjänstgjort i en militärstyrka eller privat eller statligt sponsrad milis, eller
  2. genomgått någon militär eller paramilitär utbildning, eller
  3. fått utbildning i vapen eller sprängämnen (oavsett benämning),
  förutom det som ingår i den obligatoriska värnplikten?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Applicant employment details

 • Crew should provide details of the vessel operator, shipping company or manning agency with which they are employed or under offer of employment.
 • Detta fält får inte vara tomt
 • * Var god ange din adress
 • * Var god ange din adress
 • * Var god ange stad
 • * Var god ange län
 • OR
 • * Var god ange län
 • * Var god ange postnummer
 • please select country
 • +
  Var god ange ditt telefonnummer
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Utbildning

 • Give details of the highest qualification obtained by the applicant
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt Datumintervallet är felaktig, var god korrigera
 • Detta fält får inte vara tomt Datumintervallet är felaktig, var god korrigera
 • Document upload: Copy of passport ID page

 • Please upload a valid file

Australiska Regeringens officiella sidor: