Om Oss

Företaget

Auvisa.org ägs av Visa & Immigration Services LTD, organisationsnummer 72792776 med säte i Hongkong. Företaget är ett internationellt företag specialiserat på visumtjänster. Vi finns representerade runt om i världen på en mängd olika språk.

Vår vision

Visa & Immigration Services LTDs affärsidé är att tillhandahålla översättningstjänster och konsulära råd om inresetillstånd och visumansökningar. Vi ger stöd på flera olika språk, främst europeiska. Om du kan behärska det engelska språket eller i övrigt inte behöver hjälp, kan du ansöka om visum eller tillstånd på egen hand utan att använda våra tjänster.

Australiensiska tillfälliga turist- eller affärsvisum kan ansökas kostnadsfritt via webbplatsen för Department of Immigration and Citizenship, på http://www.immi.gov.au.

Betalning

Betalning erläggs i slutet av varje visumansökan. Man har även möjlighet att spara sin ansökan om man vill betala vid något annat tillfälle. En visumansökan är inte komplett förrän full betalning erlagts. Vi kommer inte hantera några ansökningar som inte betalats.

Auvisa.org har rätt att ändra priserna utan föregående avisering.

Leveranstid

I många fall får man svar redan samma dag, men det kan ta upp till 10 dagar eller mer innan man får svar på sin visumansökan. Vi rekommenderar alltid att man gör visumansökan minst 14 dagar innan tänkt avresedatum för turist- och affärsvisum och två månader för Working Holiday-visum.

Personliga uppgifter

Vi lagrar endast dina personuppgifter (din ansökan) i syfte att förmedla din visumansökan. Vi delar aldrig med oss av dina personuppgifter till någon annan utan ditt medgivande.

Kompletterande uppgifter

I vissa fall kan vi begära in kompletterande uppgifter om din ansökan. Vi kontaktar dig per e-post och det är ditt ansvar att se till att kontrollera din e-post med jämna mellanrum. Om vi skickar en begäran om komplettering till dig men du inte svarar i tid, kommer det i regel leda till att du får avslag på din ansökan.

Åldersgräns

Du som gör visumansökan måste vara minst 18 år gammal vid tillfället för ansökan. Personer som är 18 år eller äldre får ansöka åt personer som är yngre än 18 år.

Garantier

Beslutet att godkänna eller avslå din visumansökan tas av Department of Immigration and Citizenship i Australien. Vi på Auvisa.org kan inte påverka deras beslut.

Auvisa.org kan inte ställas till svars för några direkta eller indirekta, särskilda skador, följdskador, ekonomiska eller andra skador som förorsakas av denna webbplats eller vår tjänst, levererad eller inte levererad.

Villkor

https://auvisa.org/terms/auvisa_terms_and_conditions_se.pdf

Australiska Regeringens officiella sidor: