eVisitor Visum till Australien för Svenskar

NYCKELASPEKTER

NYCKELASPEKTER

Billigaste och snabbaste visumet att få.

GILTIGHETSTID

GILTIGHETSTID

12 månader totalt, upp till 90 dagar per besök.

HANDLÄGGNINGSTID

HANDLÄGGNINGSTID

95% av visumen beviljas inom 24 timmar.

Om du är en svensk medborgare som planerar att åka till Australien för en begränsad tidsperiod men inte för att arbeta där, är ett eVisitor visum troligen det bästa alternativet för dig att komma in i landet.

Du kan ansöka om ett eVisitor visum oberoende av orsaken till din resa (semester eller affärer) och snabbt få ett visum till en låg kostnad.

Ditt eVisitor visum kommer då att gälla i 12 månader, under vilken du kan resa till Australien och fritt vistas i Australien i upp till 90 dagar per besök. Ett eVisitor gäller för flera inresor och är giltigt i ett år från utfärdandet.

Ansökan om ett eVisitor elektroniskt visum till Australien är enkel och du kan få ditt visum mycket snabbt: du kommer sannolikt att få ditt visum på en dag eller mindre.

Ansök om eVisitor-visum Scrolla för mer information

eVisitor: det Mest Efterfrågade Australiska Visumet

eVisitor kallas ibland av svenska invånare som Australiens elektroniska resetillstånd för svenska medborgare. Anledningen till att den här typen av e-visum ofta används som synonymt för australiska visum är för att det definitivt är den vanligaste visumtypen bland svenska resenärer som besöker Australien.

Som förklarats ovan, är ett eVisa ett elektroniskt dokument som är kopplat till ditt svenska pass för att tillåta inträde i Australien för turism- eller affärsändamål. Australiska E-visum för svenska medborgare omfattar ett brett utbud av reseändamål och begränsar i huvudsak bara svenska medborgare från att arbeta i Australien.

När det gäller svenska medborgare är eVisitor- kraven i princip begränsade till att ha ett giltigt svenskt pass samt uppfylla några få restriktioner och du kan få visumet direkt online.

Fördelarna med en online-ansökan, som den här, är att du inte behöver skanna ditt pass, skicka det till en ambassad eller köa på något konsulat. Du kommer inte heller att få hem några visumetiketter eller behöva fästa något i ditt pass: du kommer att få ett e-postmeddelande när ditt e visum har godkänts. Du behöver inte ta med det e-postmeddelandet till Australien, men vi rekommenderar att du skriver ut det och tar med dig det till flygplatsen.

Ditt eVisitor, eVisa, kommer att lagras digitalt i den australiska immigrationskontrollens databas, elektroniskt matchas till ditt passnummer och när du reser genom flygplatsen för att nå Australien, kommer flygbolagspersonal, flygplatspersonal och gränskontrollanter kunna få tillgång till australiska resetillstånd genom ditt personliga svenska passnummer. Det är anledningarna till att eVisitor blivit den mest efterfrågade typen av australiska e-visum av svenska medborgare.eVisitor regler, detaljer och vanliga frågor

Om du inte är säker på om ett eVisitor, eVisa Australien, matchar dina behov, fortsätt att läsa för att lära dig mer om detta visum från den australiensiska regeringen:Australiskt besöksvisum : Vad det är och hur det fungerar

“eVisitor” är ett Australiskt resetillstånd som tillåter svenska medborgare (och andra europeiska medborgare) att komma in i Australien för att ha semester, besöka vänner eller familj, utföra begränsat volontärarbete, delta i konferenser eller för olika turiständamål.

Detta visum, även känt som visum 651 till Australia (eller visa e651 – baserat på underklassen för resetillståndet som detta e – visum tillhör) är ett ” elektroniskt dokument ” som följer individens pass och krävs av de som inte är australiensiska medborgare för att passera genom tullen på flygplatsen innan man kommer in i Australien.

Med ett E-visum, (eVisitor) till Australien kan besökare stanna i Australien i högst 90 dagar åt gången. Ett eVisitor subclass 651 resetillstånd tillåter dig också att besöka Australien flera gånger på ett år – med möjlighet att stanna upp till 90 dagar varje gång.

Det här alternativet för flera inresor, som kännetecknar eVisitor-visum för Australien, innebär att svenskar med eVisitor kan lämna och komma tillbaka till Australien flera gånger och även besöka grannländerna eller Sverige däremellan, så länge e-passet fortfarande är giltigt

Dock är det viktig att ha i åtanke att med ett Australien eVisitor underklass 651, är det absolut inte tillåtet att ta anställning under vistelsen i Australien.

VIKTIGT: om du är en svensk medborgare och tror att du kan vara berättigad till 651-visum, rekommenderar vi att du ansöker om evisa 651 som ditt första val, utan att försöka få tillträde till Australien genom något annat inresetillstånd.  Om du ansöker om ett Australiensiskt eVisitor 651-alternativ, tillsammans med ett annat tillfälligt visumalternativ, kan det leda till ett du får ett avslag på din eVisitor – ansökan eller att handläggningstiden för din eVisitor subclass 651 blir förlängd.

(Ytterligare krav och detaljer för australiska regeringens eVisitor /e-visum diskuteras i detalj i följande avsnitt)

eVisitor Visum till Australien: Berättigade Länder

Australiens eVisitor underklass 651 resetillstånd är, tack vare en speciell överenskommelse med den australiensiska regeringen, endast tillgänglig för vissa berättigade länder. Mer specifikt, är visumet e651, tillgängligt för medborgare i 35 länder – inklusive Sverige.

När det gäller länder som är berättigade till eVisitor e-visa, bortsett från Sverige, ingår även:

(Om du inte är en medborgare i Sverige, eller i något annat av ovanstående länder som ger rätt till  Australiska regeringens eVisitor 651, så kan det fortfarande finnas andra tillgängliga alternativ, t.ex ett ETA visum – även det ett e-visum men som skiljer sig något från eVisitors.)Ansöka om ett Australiskt eVisitor Class 651 som turist

eVisitor turistvisum för Australien låter svenska turister komma in i landet för att besöka släktingar och vänner eller stanna i Australien under en period för alla sorters turistaktiviteter.

Australiska eVisitor är ett visum som gäller för flera inresor och passar därför bra för turister som vill åka in och ut ur Australien flera gånger inom 12 månader – vilket just är möjligt med ett eVisitor underklass 651 turistvisum.

Observera att även om ett turistvisum är giltig i upp till 12 månader, bör den inte användas som ett sätt att stanna i landet under en längre tid. Du kan studera under en kort tidsperiod på upp till tre månader med det australiensiska turistvisumet 651, men du får inte stanna fortsätta studera utöver 90-dagarsgränsen.

Om du planerar att stanna i Australien för semester längre än 3 månader, rekommenderar vi att du överväger ett så kallat Working Holiday visa. Du kan även hitta mer information om andra alternativa lösningar på vår sida för australiska turistvisum.Australiensiskt eVisitor som affärsvisum

Med Australiens eVisitor resetillstånd är det också möjligt att resa till Australien för tjänsteresor. Men eVisitor affärsvisum ger inte innehavaren tillåtelse att ha en anställning under vistelsen i Australien och man får inte heller ha en inkomst från en australiensisk arbetsgivare.

Med ett eVisitor Businessvisum får du delta i konferenser, seminarium eller hålla affärs- och kommersiella möten.

Även när det gäller affärssammanhang tillåter Australienska affärsvisum Subclass 651 innehavarna att stanna i landet upp till 90 dagar åt gången och är giltig för flera inresor. Även i detta fall gäller visumet i 365 dagar.

I vårt avsnitt om affärsvisum kan du hitta mer information och alternativ för australiska affärsvisum , men om du planerar att resa till Australien inte bara för affärer utan även för att arbeta, finns det ett annat alternativ av elektronisk visum som kan passa dig, nämligen Working Holiday visum.
Om du vill besöka Australien för både affärer och nöje, kommer ett eVisitor-visum göra det möjligt för dig att åka på både affärsresa och semester. Men om du ska göra affärer kommer du fortfarande att behöva välja ”Business”-alternativet i ansökningsformuläret. Bortsett från detta är ansökan exakt densamma som för ett eVisitor turistvisum. För att sammanfatta, om du väljer ”Business” som ditt syfte, kan du göra både affärs- och semesterresa medan om du väljer ”Holiday” kan du bara göra semester- och turismrelaterade aktiviteter.Krav och begränsningar för visumtypen eVisitor

Vid ansökan om ett eVisitor e-visum är det viktigt att veta att det finns flera visumspecifika villkor för eVisitor 651 visum, som du måste följa för att få laglig rätt att resa in i Australien och stanna där utan problem under din planerade vistelse.

Först och främst måste du vara medborgare i ett av eVisitors behöriga länder, till exempel Sverige , för att få ett australiskt eVisitor-visum.

Du måste också ha ett giltigt pass , som inte bör löpa ut mellan det datumet du ansöker om visumet och det datum du planerar att lämna Australien för sista gången. Observera också att flera flygbolag kräver att ditt pass är giltigt i minst sex månader efter din ankomst i Australien för att låta dig komma ombord , så vi rekommenderar att följa detta “extra” krav för att undvika problem vid tidpunkten för avresa. Vissa människor oroa sig också för visumrelaterade åldersgränser, men det finns ingen åldersgräns för australiska eVisitor-visum.

Bortsett från dessa grundläggande krav, finns det också två huvudsakliga hälso- och karaktärskrav som ställs: när det gäller hälsa måste du vara fri från tuberkulos – när det gäller karaktärskrav får du inte har dömts för ett brott som resulterat i ett straff på minst 12 månaders fängelse (detta gäller oavsett om du har avtjänat hela straffet eller inte).

Du kanske inte heller uppfyller kraven för eVisitor-visum om du tidigare har blivit dömd för överträdelse av inreselagar, du är en känd medlem ett kriminellt gäng eller organisation, eller om den australiensiska migrationsmyndigheten har skälig anledning att misstänka att du varit inblandad i brott såsom människosmuggling, trafficking, folkmord, tortyr eller slaveri – i detta fall oberoende av om du blev dömd för det eller inte. Lyckligtvis är dessa naturligtvis extremt sällsynta fall.

Dessa villkor kommer att beskrivas tydligt när du gör din visaförfrågan och när du har fyllt i formuläret och skickat in din eVisitor online-ansökan måste du bekräfta till den australiensiska regeringen att du har läst alla villkor och begränsningar som gäller för ditt resetillstånd till Australien och att samtycker till att följa dem alla.

När ditt visum har beviljats ​​gör den elektroniska “eVisitor Australia – Swedish pass ” -länken det möjligt för tull och tjänstemän på flygplatsen att bekräfta att du får komma in i landet.

Du kan ta med dig den tryckta e-postbekräftelsen för ditt 651 tillstånd, men framförallt måste du resa med det pass som ditt eVisitor är kopplat till. Ditt eVisitor passnummer kommer att vara listat i alla eVisitor-relaterade dokument av den australiensiska regeringen, och vara knutet till ditt pass giltighet.

När du kommit till Australien med ditt reserisum, är den viktigaste eVisitor – specifika regeln, som bestämts av det australiska migrationsverket, att du inte får stanna längre än tre månader i taget.

Får jag arbeta i Australien med ett eVisitor-visum?” är det många svenska resenärer som undrar. Med ett eVisitor-visum kan du delta i affärsrelaterad verksamhet såsom till exempel affärsmöten, förhandlingar, konferenser och så vidare. Men är det inte tillåtet att arbeta (dvs ta anställning i Australien).
I vissa fall kan volontärarbete tillåtas. Det får dock inte vara det huvudsakliga syftet med din resa till Australien och det får inte vara någon form av frivilligt arbete som annars skulle ha gjorts av en australisk medborgare för en lön. Om du har tänkt att jobba i Australien som svensk så bör du ansöka för andra typer av visum, t.ex. Working Holiday Visum.

Ovanstående regler är väldigt strikta från den australiska regeringen, så kom ihåg: när ett Australien eVisitor visum har beviljats i ditt namn, får du inte delta i någon betalt arbete medan du är i Australien. Arbetsförbudet är en särskilt viktig begränsning att tänka på.

Med tanke på ovanstående, att ha ett Australien eVisitor berättigat pass (och ta den med dig i din resa till Australien) är det viktigaste Australiska kravet för att få ditt visum för att komma in och vistas i landet utan problem.

På grund av detta, och med tanke på relationen mellan eVisitor visum och de pass de är kopplade till, var uppmärksam på att om du av någon anledning behöver skaffa ett nytt pass innan du åker, måste du uppdatera ditt australiska eVisitor med den nya passinformation för inresetillståndet ska förbli giltigt. I princip måste du ansöka om ett nytt eVisitor-visum med det nya passnumret.

Om det visar sig att du har brutit mot något av villkoren eller begränsningarna för ditt visum, riskerar du att tvingas lämna landet och nekas återinträde med någon annan typ av visum någonsin igen. Det är ett allvarligt brott att ha gjort sig skyldig till att brutit mot de resebegränsningar som ålagts av den australiensiska regeringen.Vad händer om jag inte är berättigad till ett eVisitor-visum?

Om du inte kan ansöka om ett eVisitor-visum kan det finnas ett antal andra möjligheter för dig. Välj din nationalitet i rullgardinsmenyn ovan eller på vår internationella hemsida för att se vilka alternativ som är tillgängliga för dig. Om du inte hittar din nationalitet listad, vänligen kontakta vår kundsupport för en lista med förslag på alternativ.

I vissa fall kan du behöva lämna in en pappersansökan till närmaste australiensiska ambassaden. I så fall kan vi också hjälpa dig med den processen.Evistor e-visa för barn och familjer

Barn måste också ha ett eVisitor-visum innan resa till Australien.

Jämfört med vuxna, finns det inga ytterligare ansökningskrav för barn för Australiska eVisitor. Du kan slutföra Australien eVisitor ansökan för spädbarn, barn eller familjemedlem online å deras vägnar, så länge du har alla identifikationsuppgifter som krävs. Observera att barn som är kopplade till sina föräldrars pass också behöver sina egna visum: i detta fall ska informationen från föräldrarnas pass användas när du fyller i viseringsformuläret.

För enkelhetens skull kan du lämna in alla dina familjemedlemmars ansökningar för eVisitor Australia samtidigt: de kommer alla att få separata reseidentifikationsnummer för eVisitor när de blivit godkända

Kommer alla sökande att godkännas samtidigt?“, undrar du kanske. Även om du ansöker för många personer på samma gång kommer ansökningar inte nödvändigtvis att godkännas samtidigt. Varje ansökan hanteras separat, oberoende av de andra. Vissa sökande kommer sannolikt att få visum mycket snabbt, medan andra kan behöva vänta några dagar.Skillnader mellan eVisitor (Visa-underklass 651) och ETA (Visa-underklass 601)

The Electronic Travel Authority visa, ett elektroniskt resevisum, även känt som ETA (subclass 601) , är ett online – alternativ som är tillgängligt för amerikanska medborgare: det är i huvudsak ett Australiskt eVisitor för amerikanska medborgare.

Om du överväger valet av visaalternativ för visum 601 mot 651, bör tillståndet du ansöker om bero på ditt medborgarskap: båda de australiska visumtyperna;  subclass 651 och 601 tillåter samma typer av turist- och affärsverksamhet inom Australien.

Vissa människor kan felaktig hänvisa till eVisitor som ”ETA”, men det finns tekniskt inget ”Australien ETA 651” -alternativ för svenska medborgare att ansöka om : svenska resenärer ska inte göra en ETA-ansökan utan ska istället välja eVisitor.

Om du inte är säker på om eVisitor eller ETA är rätt visum för dig, kan du också besöka vår sida gällande skillnader mellan olika australiska e-visumalternativ.

Skillnader mellan eVisitor (Visa subclass 651) och besöksvisumet Visitor visa (subclass 600)

Det australiska Visitor Visa (Subclass 600) är en annan typ av visum som också kan ansökas om online av resenärer som planerar en resa till Australien för turism- eller affärsrelaterade ändamål.

Besöksvisum underklass 600 har mestadels utformats för resenärer från länder som inte finns med på de listor med länder som kvalificerar sig för ETA eller eVisitor. I själva verket finns det ett stort antal länder vars medborgare kan ansöka om visum för långtidsvistelse medan bara ett fåtal länder som är berättigade till ETA- och eVisitor-visum.

Andra idealiska användare av visum från Subclass 600 är resenärer som vill resa till Australien och stanna kvar i landet längre än 3 månader : Faktum är att detta besöksvisum kan utfärdas antingen som ett visum för en inresa, eller för flera inresor, och varje vistelse kan vara i upp till 12 månader.

Resenärer som redan är i Australien med en eVisitor- eller ETA-visum kan också ansöka om detta visum medan de är i Australien för att kunna förlänga sin vistelse efter att eVisitor eller ETA-tillstånd gått ut.

På grund av dessa anledningar är australiska besöksvisumet Visitor visa subclass 600 också känt som Long Stay Visa, eller långtidsvisum.

Det finns dock två orsaker som gör att denna typ av visum är mycket mindre behändigt än ett eVisitor-visum för svenska resenärer, som inte är i behov av de fördelar som anges ovan:

  • För det första, medan en eVisitor – ansökan godkänns nästa nästan direkt, kan ett visum för längre vistelse ta upp till 20 dagar för att bearbetas och oftast behövs fler dokument / information lämnas av resenärerna för att de ska få sina visum.
  • Ett annat viktigt skäl till att eVisitor-visum är föredra framför ett långtidsvisum, när det är möjligt, är deras kostnader. Medan ett eVisitor-visum endast kostar 690,00kr, kostar ett långtidsvisum totalt 2.800,00kr – och om du redan är i Australien när du ansöker tillkommer en extra avgift på 150 EUR per person.

Om du inte är säker på om långtidsvisumet, Australian Long Stay, passar dina behov kan du hitta mer information på vår sida om besöksvisumet Long stay visa (sublass 600).Hur fungerar ansökningsprocessen för eVisitor E-visa?

Processen för att genomföra Australien eVisitor 651 onlineansökan är effektiv och lätt att följa.

Ansökan om ditt eVisitor-visum

Det första steget för att fylla i eVisitor Australien online-formulär är att få tillgång till det via vår ansökningstjänst. Vår eVisitor 651 ansökan onlineformulär kommer att be om grundläggande personuppgifter om den sökande, inklusive passnummer och ursprungsland.

Även om du kan bli ombedd att vid ett senare tillfälle lämna ytterligare underlag, behöver du inte skicka in något i din ansökan förutom de uppgifter som specifikt efterfrågas.

Att genomföra eVisitor ansökningsprocess kommer inte att ta mycket av din tid i anspråk, men du måste vara noga med att se till att all information du uppger är korrekt innan du skickar in den. Var extra försiktig när du fyller i de obligatoriska fälten, eftersom om du misslyckas med att följa instruktionerna och uppge korrekt information, kan det resultera i att din ansökan nekas eller blir förlängd.

Det mest troliga skälet till att din Australiska evisitor blir försenad (eller till och med avvisad) är att det blivit fel när personuppgifter fyllts i. Var noga med att läsa instruktionerna i onlineansökan noggrant för att undvika att din australiensiska eVisitor visaansökan avvisas eller blir försenad. Det är också olagligt, om det görs medvetet, att uppge falsk information vid ansökan

Observera att du måste befinna dig utanför Australien när du fyller i din eVisitor onlineansökan för Australien. Det kan finnas andra visumalternativ tillgängliga för dig om du istället befinner dig i Australien och vill förlänga din vistelse eller ändra syftet med din vistelse (t.ex. Australian Long Stay Visas).

Många av våra besökare undrar om ansökningsblanketten för eVisitor visum  till Australien finns tillgänglig på andra språk. Svaret är “ja”: visumansökningsformuläret finns nu tillgängligt på många andra språk än svenska. Välj helt enkelt din nationalitet från menyn i det övre högra hörnet på denna sida för att se vilka nationalitets- / språkalternativ som finns tillgängliga. Ansökningsformuläret visas sedan på önskat språk för att göra ansökan lättare för alla. Du kan naturligtvis också kontakta vår kundsupport på ditt eget språk. Beroende på tillgänglighet för kundtjänstpersonalen kan vi dock komma att svara dig på engelska för att undvika onödig väntetid för dig.

I allmänhet bör du försöka få din evisitor för Australien slutförd flera veckor innan ditt resdatum så att du har tid att ta itu med eventuella problem och lämna in din ansökan igen om din australiensiska eVisitor skulle avslås första gången du ansöker.Hämtning av din eVisitor ansökan

För att hämta ditt Australien visum eVisitor ska du titta efter eVisitor mejlet i din inkorg för att verifiera att ansökan godkänts och att ditt tillstånd beviljats. Den kommer att innehålla alla viktiga detaljer om resetillstånd, inklusive giltighetsdatum, eventuella speciella begränsningar och dina personuppgifter.

Om du sedan märker ett finns något fel i uppgifterna, bör du inte vänta med att få dem korrigerade eller med att skicka in en ny eVisitor-ansökan om det behövs. Om du behöver hjälp, kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kom dessutom ihåg att du måste uppdatera den australiska regeringen om det sker några  ändringar informationen för din Australien eVisitor online visum mellan det datum du skickar in din ansökan tills du ska påbörjan din resa till Australien – till exempel en förändring av passnummer. I det specifika fallet bör du ansöka om ett nytt eVisitor-visum.

Inte i något fall ska du försöka att komma ombord på ett flygplan till Australien utan att först fått en officiell bekräftelse på godkännandet av din eVisitor-ansökan.

Vanliga frågor om ansökning av eVisitor

Hur tidigt måste jag ansöka om ett eVisitor e-visum?” undrar många av våra besökare.

Handläggningstiden för ett eVisitor Australian visum är oftast mycket snabb och de flesta sökande kommer att få resultatet av ansökan inom en timme. Det är dock inte rekommenderat att vänta till sista stund för att ansöka: vi rekommenderar istället alla våra kunder att ansöka minst två veckor före det planerade avresedatumet. Faktum är att i vissa fall kommer ansökningar att behöva hanteras manuellt av visumpersonal vid australiska migrationsmyndigheten. Om så är fallet, kommer handläggningstiden att vara längre – och om de behöver begära in ytterligare underlag kan väntetiden vara längre än två veckor.

Kan jag ansöka om ett eVisitor 651-visum för andra människor än mig själv?” är en annan fråga som många av våra besökare har.

Svaret är JA: du kan ansökan om visum för alla så länge du har deras personuppgifter och passinformation. Du måste också betala avgiften för deras räkning. Tänk på att bekräftelsemailet, med beviljandet, kommer att skickas till den e-postadress du angav innan du gjorde första ansökan, så om du ansöka på uppdrag av andra behöver du också se till att de fått e-postbekräftelse om sina beviljade visum.

Vad händer om jag byter pass?

Om du byter pass efter att du har fått visum, måste du kontakta oss. Du behöver inte ansöka om ett nytt visum, men visumet måste överföras och kopplas till ditt nya pass. Om du glömmer att kontakta oss när du får ett nytt pass, riskerar du att bli nekad att komma ombord på flygplanet eftersom incheckningspersonalen inte kan se att du har ett visum.Vad är handläggningstiden för australiska e-visumet eVisitor?

Om du undrar över eVisitor 651-ansökan och hur lång tid tar det tar för visumet att godkännas, kommer du bli glatt överraskad över effektiv och snabb processen är för att få australiska eVisitors beviljad. Lyckligtvis är i de allra flesta fall eVisitors handläggningstid mycket snabb : alla ansökningar behandlas och godkänns nästan omedelbart.

Men väntetiden för eVisitors för Australien kan variera beroende på särskilda omständigheter. Det är därför bäst att skicka in din ansökan så snart du vet om att du ska resa till Australien.

Det finns några anledningar till att ditt handläggningstiden, som nästan alltid är 24 till 48 timmar för ditt eVisitor-visum för Australien, kan bli förlängt. Här är några orsaker som kan påverka handläggningstiden för eVisitor (underklass 651):

Det viktigaste som kan påverka handläggningstid för din eVisitor visa Australien är att du ansökt om rätt visum och att informationen har angetts korrekt.  En sak som kan leda till att handläggningstiden för eVisitor e-visum förlängs, är om du skickar in dokument som inte uttryckligen efterfrågas i ansökan : att gå igenom onödig dokumentation tar tid – tid som kommer att läggas till det slutliga leveransdatumet.

Det är endast om du får ett meddelande om att ytterligare dokument krävs, som behöver du skicka in något och då måste du skicka in dem i god tid för att undvika försening av handläggningen av din ansökan av eVisitor visa 651.

Om du har använt dig av våra tjänster för din eVisitor e-visaansökan och upplevt en fördröjning av visumgodkännande för eVisitor, vänligen kontakta oss : vi kommer att hjälpa dig att spåra statusen för din eVisitor-ansökan och svara på eventuella specifika tidsrelaterade eVisitor  frågor.

En av fördelarna med att ansöka via vår tjänst är att vi kan hjälpa dig i händelse av att något problem uppstår och om du är orolig för att din eVisitor för Australien tar för lång tid eller är orolig för om en eventuell försening av eVisitor påverkar din resa.Hur lång är giltighetstiden för ett australisk eVisitor-visa?

Australiens eVisitor visa har en giltighetstid av 12 månader. Mer exakt, är eVisitor giltigt från det officiella datum som det australiensiska eVisitor visumet beviljades och gäller i 365 dagar. När du har fått en bekräftelse via e-post om att ditt visum har beviljats ​​kommer det australiska eVisitor visumets utgångsdatum att visas i dokumentet.

Inom denna ettårsperiod kan längden på varje besök med eVisitor i Australien vara upp till 90 dagar åt gången.

Inom eVisitors ettåriga giltighetstid, kan du med denna typ av visum komma in och lämna landet flera gånger.
Är det möjligt att förlänga ett eVisitor visum?” undrar många sökande. Ett eVisitor visum kan inte förlängas. Du kan ansöka om ett nytt eVisitor om du befinner dig utanför Australien. Om du är i Australien kan du istället ansöka om en annan typ av visum , till exempel besöksvisum för längre vistelse och ditt eVisitor visum kommer då att upphöra att gälla när du får ditt nya visum.

Om du vill ändra den typ av visum du har medan du är i Australien, måste du kontakta Migrations- och medborgarskapsmyndigheten (the Department of Immigration and Citizenship) minst 14 dagar före den aktuella visum går ut. Du kan få ett nytt visum om du uppfyller alla krav och du har följt reglerna för ditt nuvarande visum.

Så, för att sammanfatta, medan du är i Australien är det inte möjligt att ansöka om förlängning av eVisitor. Här finns istället australiska visumalternativ för lång vistelse som kan passa om du vill förlänga din tid i Australien.Vad kostar ett Australien eVisitor e-visa?

När det gäller skatter och avgifter tillhandahåller den australiensiska regeringen eVisitor för Australien gratis, som ett gratis besöksvisum för Australien.

Som tillhandahållare av eVisitor ansökningstjänst, även om vi inte erbjuder ett gratis visaalternativ, så erbjuder vi en snabb visumansökan och leverans av det austaliska eVisitor visumet till ett mycket överkomligt pris av 690,00kr.

Du kan betala visumkostnaden för eVisitor med kreditkort eller Pay Pal efter att du har fyllt i onlineformuläret för visumansökan genom vår tjänst.

Avgiften på 690,00kr gäller för varje enskild ansökan som du skickar in: du kan göra flera eVisitor ansökningar på samma gång, och avgiften för Australien eVisitor för varje person i resesällskapet kommer att räknas ihop så att den totala kostnaden enkelt kommer kunna betalas direkt i vår eVisitor online application.Australiska Regeringens officiella sidor:

Ansök om eVisitor-visum