Ansök om eVisitor-visum till Australien: Ansökningsformulär

Detta visumansökningsformulär för eVisitor är avsett för svenska medborgare som befinner sig utanför Australien vid tiden för ansökan och planerar att besöka Australien för följande ändamål:

 • Turism och semester
 • Besöka vänner och familj
 • Delta i affärsmöten, konferenser, förhandlingar etc.

Visumet gäller i 12 månader , under vilka svenska medborgare kan resa in Australien obegränsat antal gånger och stanna i Australien upp till 90 dagar per gång .

eVisitor är den vanligaste typen av visum för de allra flesta svenska resenärer och 95% av visumansökan beviljas inom 24 timmar.

Vi rekommenderar dock att du ansöker om visum online minst fjorton dagar före din planerade avresa då det i vissa fall kan ta upp till tio dagar, eller längre, innan visumet godkänns.

Du kan ansöka för fler än en person samtidigt och priset för varje visum är 590 kronor.

Ange och bekräfta din e-postadress för att påbörja onlineansökan:

Personlig information

 • * Ange förnamn
 • * Ange efternamn
 • * Ange kön
 • * Fördelsedatum måste vara tidigare än idag
 • * Var god välj födelseland
  * Var god välj bosättningsland
 • * Var god ange din adress
 • * Var god ange stad
 • * Var god ange län
 • * Var god ange postnummer
 •    
 • Passuppgifter
  Var god ange uppgifter om ditt pass. Skriv precis som det står i passet och var noggrann.
 • * Var god ange nationalitet
 • * Var god ange passnummer Passnumrets format är felaktigt
 • * Passets utfärdandedatum är felaktigt
 • * Passets sista giltighetsdag är felaktigt
 • * Var god ange utfärdande myndighet
 • Om du är medborgare i ytterligare länder än angivet ovan, var god välj nedan.
 • Har du eller har du haft några andra namn? Till exempel namn som ogift.
 • Nej Ja
 • Lägg tillAnnat namn #1
 • * Var god ange syfte med din resa
 • Detta fält får inte vara tomt

Övriga personliga uppgifter

 • Civilstånd måste anges
 • Place of birth
 • Har du några familjemedlemmar som bor utanför Australien, och som inte kommer följa med dig till Australien?
 • Om ja, ange deras namn, ålder och relation till dig. OBS: Svara på engelska
 • Anställningsform måste anges
 • Anställningsform måste anges
 • Ange uppgifter om din arbetsgivare
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • +
  Var god ange ditt telefonnummer
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • år
  månader
  Detta fält får inte vara tomt
 • Ange uppgifter om din arbetsgivare
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • +
  Var god ange ditt telefonnummer
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • år
  månader
  Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Ge information angående utbildningen
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • år
  månader
  Detta fält får inte vara tomt
 • år
  månader
  Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Alla besökare till Australien måste kunna visa att de kan försörja sig under sin vistelse.
 • Kommer du försörja dig själv med dina egna pengar när du är i Australien? (OBS: Du kan behöva visa att du har tillräckliga medel.)
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Om du svarar nej, var god beskriv vem som kommer försörja dig när du är i Australien.
  (OBS: Personen du anger kan behöva visa att det finns tillräckliga medel att försörja dig under resan)
 • Detta fält får inte vara tomt
 •   Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt

Australiska Regeringens officiella sidor: