Visum till Australien

Du är här:  Home > Turistvisum till Australien

Turistvisum till Australien

Visumet man söker via denna onlinetjänst kallas för eVisitor och det är ett visum som man enkelt ansöker om på nätet utan att behöva fylla i en pappersblankett eller skicka in sitt pass till någon ambassad.

Ett eVisitor kan användas för både turist- och affärsresor, men vid ansökan måste man ange syftet med resan.

För att kunna välja turism ska man resa till Australien för att göra något av följande:

  • Semester
  • Besöka vänner eller familj

Villkor för ansökan

  • Du måste vara utanför Australien för att söka visum.
  • Du måste vara fri från tuberkulos när du reser in i Australien.
  • Du får inte ha dömts till fängelsestraff (avtjänat eller inte) på totalt mer än 12 månader.
  • Du får inte studera mer än tre månader.
  • Du får inte arbeta (ta anställning).

Visumets giltighetstid

Visumet är giltigt i 12 månader och varje gång får man stanna i Australien i max 3 månader i sträck. Man får resa in i landet hur många gånger man vill under giltighetstiden. Trots att visumet är giltigt så länge är det endast avsett för kortare tillfälliga vistelser i landet.

Ange rätt uppgifter

Det är mycket viktigt att ange rätt uppgifter när man gör sin ansökan. Ingen kontroll av uppgifterna kommer att göras så det är helt upp till den som ansöker att ange rätt uppgifter. Skulle man av misstag ange till exempel fel passnummer så kommer visumet trots det att utfärdas på det passnummer du angett. Det innebär att du inte har något giltigt visum och kommer inte få gå ombord på flygplanet till Australien.

Hur lång tid tar det

Hur lång tid det tar innan man får svar kan variera mycket. De allra flesta får svar inom en halvtimme från att ansökan är betald, men ibland kan det ta betydligt längre tid än så. Kompletterande dokument kan behöva skickas in och i de fallen är handläggningstiden minst två veckor och ofta längre. Var ute i god tid!

Exempel på kompletterande dokument kan vara: Kopia på pass, bankutdrag/inkomstbevis, arbetsintyg, och en personlig redogörelse för ens planer i landet.

Skicka aldrig in några kompletterande dokument utan att ha blivit tillfrågad. Glöm inte att kontrollera din e-post regelbundet för att inte missa våra förfrågningar.

Förlänga visumet

Ett eVisitor-visum går inte att förlänga. När ditt visum gått ut kan du söka ett nytt visum, men du måste vara utanför Australien under hela ansökningsprocessen.

Om du behöver förlänga ditt visum i Australien utan att lämna landet, så behöver du kontakta migrationsmyndigheterna i landet i god tid innan ditt visum går ut. Det går inte att förlänga visumet men det är dock möjligt att söka en annan typ av visum och på så sätt få stanna kvar ytterligare en tid.

Klicka här för att gå vidare till ansökan.