Ansök om Working Holiday Visum till Australien: Ansökningsformulär

Detta ansökningsformulär för visumtypen Working Holiday är avsedd för svenska medborgare som är mellan 18 till och med 30 år vid tiden för ansökan.  

Efter att ha fått visumet kan svenska resenärer resa till Australien och kombinera semester, arbete och studier.  

Det är möjligt att stanna i Australien i upp till ett år och arbeta för samma arbetsgivare i upp till 6 månader, eller studera i upp till 4 månader. Om du vill är det även möjligt att ägna hela visaperioden åt semester. 

Villkor för visumansökan för Working Holiday:

 • Du måste vara mellan 18 till och med 30 år
 • Du måste ha god hälsa
 • Du måste ha tillräckliga ekonomiska medel för att kunna försörja dig själv i början av din vistelse

Via följande onlineansökan kan du ansöka om visum för flera personer samtidigt, varje Working Holiday visum kommer att kosta 5.295 kronor.

Ange och bekräfta din e-postadress för att påbörja onlineansökan:

 • Uppgifter om andra namn du har varit känd som

 • Lägg tillTa bortAnnat namn #
 • Ge information om andra medborgarskap som du innehar

 • Lägg tillTa bortytterligare medborgarskap #
 • * Var god välj bosättningsland
 • Ge information om det passet du innehar för detta medborgarskap. Ange det exakt som det står i passet. Om du inte har något pass för detta medborgarskap, lämna dessa fält tomma.
 • * Ange kön
 • * Fördelsedatum måste vara tidigare än idag
 • * Var god ange nationalitet
 • * Var god ange passnummer Passnumrets format är felaktigt
 • * Passets utfärdandedatum är felaktigt
 • * Passets sista giltighetsdag är felaktigt
 • * Var god ange utfärdande myndighet
 • Kontaktuppgifter

 • Ange din nuvarande postadress. Om postadressen är annan än bostadsadressen, var god gör ändringar nedan.
 • * Var god ange din adress
 • * Var god ange din adress
 • * Var god ange stad
 • please select a state
 • OR
 • * Var god ange län
 • * Var god ange postnummer
 • please select country
 • Kommunikation med dig

 • We can communicate about the application more quickly using e-mail. Do you agree to this Department communicating with you via e-mail? If you select yes to this question your email address and mobile phone number may be provided to the Department of Education, Employment and Workplace Relations for use in advising you of seasonal work opportunities in Australia.
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Om ja, ange e-postadress
  please select country

  Nej> All kommunikation skickas till ovanstående postadress istället för e-post. Tänk på att detta kan leda till förseningar i hanteringen av din visumansökan..

 • Kommunikation med visumkontoret

 • Under behandlingen av din visumansökan, kan du i vissa fall behöva komma på personlig intervju. Om detta skulle behövas, vilket kontor föredrar du då att besöka?
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Kontaktuppgifter

 • Give details of the postal address for the authorised person.
 • * Ange förnamn
 • * Ange efternamn
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • please select a state
 • OR
 • * Var god ange län
 • * Var god ange postnummer
 • please select country
 • Communicating with the authorised person

 • We can communicate about the application more quickly using e-mail. Do you agree to this Department communicating with you via e-mail? If you select yes to this question your email address and mobile phone number may be provided to the Department of Education, Employment and Workplace Relations for use in advising you of seasonal work opportunities in Australia.
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Om ja, ange e-postadress
  please select country

  Nej> All kommunikation skickas till ovanstående postadress istället för e-post. Tänk på att detta kan leda till förseningar i hanteringen av din visumansökan..

 • Receive health and character information

 • Do you want your authorised recipient to receive health and/or character information about you and/or your dependants that may arise or be revealed in the course of this application (for example, requests for medical investigation, other health information about you, or the results of criminal history checks)?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Note that health and character information will be sent to the residential address you specified on the previous page if you choose NOT to have it sent to your authorised recipient.
 • Kommunikation med visumkontoret

 • Under behandlingen av din visumansökan, kan du i vissa fall behöva komma på personlig intervju. Om detta skulle behövas, vilket kontor föredrar du då att besöka?
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Redogör för dina besök till andra länder

 • lägg tillta bortRedogör för dina besök till andra länder #
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt Datumintervallet är felaktig, var god korrigera
 • Detta fält får inte vara tomt Datumintervallet är felaktig, var god korrigera
 • Information om australiska sjukhus

 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Har för avsikt att arbeta inom vården

 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Barnomsorg inklusive förskolor och daghem

 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Klassrumssituationer

 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Exponering för tuberkulos

 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Räknar med att drabbas av sjukvårdskostnader

 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Särskild vård eller särskilda behov på grund av rörelsehinder

 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Uppgifter om militär tjänstgöring eller utbildning

 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt Datumintervallet är felaktig, var god korrigera
 • Detta fält får inte vara tomt Datumintervallet är felaktig, var god korrigera
 • Detta fält får inte vara tomt

Personlig information

 • * Ange förnamn
 • * Ange efternamn
 • * Ange kön
 • * Fördelsedatum måste vara tidigare än idag
 • Civilstånd måste anges
 • Din födelseplats
 • * Var god ange stad
 • * Var god välj födelseland
 • Ditt bosättningsland
 • Välj i vilket land du är bosatt. Senare kommer du få ange din adress.
 • * Var god välj bosättningsland
 • Information om ditt pass
 • * Var god ange nationalitet
 • * Var god ange passnummer Passnumrets format är felaktigt
 • * Passets utfärdandedatum är felaktigt
 • * Passets sista giltighetsdag är felaktigt
 • * Var god ange utfärdande myndighet
 • Om du har ett Australian Visa Grant Number (giltigt eller ogiltigt), var god ange det.
 • Om du har ett visum till Australien i ditt pass (nuvarande eller tidigare), var god ange visumets nummer.
 • När planerar du att resa in i Australien med det visum du ansöker om nu?
 • The date must after today
 • Har du några hemmavarande barn?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Använder du eller har du använt något annat namn? (Inklusive till exempel namn som ogift)
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Är du medborgare i ytterligare något land utöver det du angett tidigare?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Har du tidigare beviljats och rest till Australien med ett Work and Holiday-visum (subclass 462)?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Personlig information (fortsättning)

 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Adressuppgifter

 • Ange din bostadsadress i ditt hemland.
 • * Var god ange din adress
 • * Var god ange din adress
 • * Var god ange stad
 • * Var god ange län
 • * Var god ange postnummer
 •  
 • Dina telefonnummer
 • +
  Var god ange ditt mobiltelefonnummer (inkludera internationell landskod)
 • Hälsodeklaration

 • Du måste svara på dessa frågor om dig själv och någon annan person som du ansöker för.
 • Under de senaste fem åren, har du besökt eller bott utanför mer än 3 månader i följd?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Har du för avsikt att läggas in på sjukhus eller en vårdinrättning (inklusive vårdhem) medan du är i Australien?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Har du för avsikt att arbeta som, eller studera till, läkare, tandläkare, sjuksköterska eller sjukvårdare under din vistelse i Australien?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Har du för avsikt att arbeta, eller praktisera, på daghem (inklusive förskolor) under din vistelse i Australien?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Har du för avsikt att vistas i en skolmiljö (tex antingen som student, lärare, föreläsare eller observatör) under mer än 3 månader under din vistelse i Australien?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Har du:
  1. någonsin haft, eller har för närvarande, tuberkulos?
  2. varit i nära kontakt med en familjemedlem som har aktiv tuberkulos?
  3. någonsin gjort en lungröntgen som visade på en avvikelse?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Under ditt planerade besök i Australien, förväntar du dig att ådra dig sjukvårdskostnader, eller kräva behandling eller medicinsk uppföljning för:
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Behöver du hjälp med rörlighet eller vård på grund av en sjukdom?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Sökanden uppmuntras att vaccinera sig mot smittsamma sjukdomar innan resan till Australien. Föräldrar uppmuntras att låta vaccinera sina barn mot hepatit B, difteri, stelkramp, kikhosta (pertussis), polio, Haemophilus influenzae typ b (Hib), pneumokock- och meningokockinfektioner, påssjuka, mässling, röda hund och vattkoppor. Spädbarn i åldern 2 till 8 månaders ålder uppmuntras också att vaccineras mot rotavirus.

  Föräldrar bör ta med sig vaccinationskort för sina barn till Australien.

  Röda hund-vaccinationer rekommenderas starkt för kvinnor i fertil ålder.

 • Karaktärsförklaring

 • Har du, någonsin:
 • dömts för ett brott eller förseelse i något land (inklusive domar som nu tagits bort från brottsregistret)?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • åtalats för något brott och väntar för närvarande på rättsliga åtgärder?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • frikänts från brott eller andra förseelser på grund av psykisk ohälsa eller sjukdom?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Blivit deporterad eller utvisad från något land (inklusive Australien)?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • nekats visum till Australien eller något annat land?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • lämnat ett land frivilligt i syfte att inte bli utvisad eller deporterad?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • blivit utstängd från eller ombedd att lämna något land (inklusive Australien)?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • begått eller varit delaktig i att begå krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten eller mänskliga rättigheter?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • varit inblandad i någon verksamhet som skulle kunna innebära en risk för Australiens nationella säkerhet?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • haft några skulder till australiska staten eller någon myndighet i Australien?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • varit inblandad i någon verksamhet, eller dömts för något brott relaterat till människohandel i något land (inklusive Australien)?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
  1. tjänstgjort i en militärstyrka eller privat eller statligt sponsrad milis, eller
  2. genomgått någon militär eller paramilitär utbildning, eller
  3. fått utbildning i vapen eller sprängämnen (oavsett benämning),
  förutom det som ingår i den obligatoriska värnplikten?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Försäkran

 • Jag intygar att:
 • • I have read and understand the information provided to me at the beginning of application, I am aware of the conditions that will apply to my visa and that I am required to abide by them.
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • • Jag förstår att visumet jag söker inte tillåter mig att vara anställd i Australien med samma arbetsgivare i mer än 6 månader.
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • • Jag förstår att visumet jag söker inte tillåter mig att studera i mer än 4 månader.
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • • Jag har tillräckligt med pengar för den inledande perioden av min vistelse i Australien och för att kunna ta mig tillbaks till min slutdestination när jag lämnar Australien.
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • • Att arbeta är av underordnad betydelse för min vistelse i Australien, och syftet med att arbeta är endast att finansiera mitt uppehälle.
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • • Jag ansöker om ett Working Holiday-visum för första gången och har aldrig tidigare rest till Australien med ett Working Holiday visum.
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • • Jag kommer att respektera australiska värderingar under min vistelse i Australien och kommer att lyda lagarna i Australien.
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • • Jag har sanningsenligt besvarat alla frågor i denna visumansökan.
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • • Om visum beviljas, kommer jag underrätta australiska myndigheter om alla förändringar angående min situation.
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Document upload: Copy of passport ID page

 • Please upload a valid file

Australiska Regeringens officiella sidor: