Ansök om Working Holiday Visum till Australien: Ansökningsformulär

Detta ansökningsformulär för visumtypen Working Holiday är avsedd för svenska medborgare som är mellan 18 till och med 30 år vid tiden för ansökan.  

Efter att ha fått visumet kan svenska resenärer resa till Australien och kombinera semester, arbete och studier.  

Det är möjligt att stanna i Australien i upp till ett år och arbeta för samma arbetsgivare i upp till 6 månader, eller studera i upp till 4 månader. Om du vill är det även möjligt att ägna hela visaperioden åt semester. 

Villkor för visumansökan för Working Holiday:

  • Du måste vara mellan 18 till och med 30 år
  • Du måste ha god hälsa
  • Du måste ha tillräckliga ekonomiska medel för att kunna försörja dig själv i början av din vistelse

VIKTIG:
För att slutföra och skicka in din ansökan kommer en kopia av följande dokument att behövas:

  • Passets personuppgifter sida

Om du inte har alla nödvändiga dokument för tillfället kan du spara applikationen och ladda upp dokumenten senare.

Via följande onlineansökan kan du ansöka om visum för flera personer samtidigt, varje Working Holiday visum kommer att kosta 6.200,00kr. Priset inkluderar både Auvisa.orgs serviceavgifter och statliga avgifter (i förekommande fall).

Ange och bekräfta din e-postadress för att påbörja onlineansökan:

1

Välj i vilket land du är bosatt. Senare kommer du få ange din adress.

Välj din nuvarande plats och din juridiska status i detta land.

Var god ange uppgifter om ditt pass. Skriv precis som det står i passet och var noggrann. Var mycket noggrann när du fyller i uppgifterna angående ditt pass. Visumet lagras elektroniskt via ditt passnummer, och om du anger fel passnummer betyder det att du inte har något giltigt visum för ditt pass.

Du är inte berättigad att använda den här tjänsten, eftersom sökande för detta visum inte får ha beroende barn.

1
1
1

Ge detaljer om passet du har för detta medborgarskap. Ange dessa detaljer exakt som de visas i ditt pass. Om du aldrig har ägt ett pass för detta medborgarskap, vänligen lämna dessa fält tomma.

1

Ge detaljer om passet du har för detta medborgarskap. Ange dessa detaljer exakt som de visas i ditt pass. Om du aldrig har ägt ett pass för detta medborgarskap, vänligen lämna dessa fält tomma.

Du är inte berättigad att använda den här tjänsten.

Ange din bostadsadress i ditt hemland.

Du måste svara på dessa frågor om dig själv och någon annan person som du ansöker för

1
1

Sökanden uppmuntras att vaccinera sig mot smittsamma sjukdomar innan resan till Australien. Föräldrar uppmuntras att låta vaccinera sina barn mot hepatit B, difteri, stelkramp, kikhosta (pertussis), polio, Haemophilus influenzae typ b (Hib), pneumokock- och meningokockinfektioner, påssjuka, mässling, röda hund och vattkoppor. Spädbarn i åldern 2 till 8 månaders ålder uppmuntras också att vaccineras mot rotavirus.

Föräldrar bör ta med sig vaccinationskort för sina barn till Australien.

Röda hund-vaccinationer rekommenderas starkt för kvinnor i fertil ålder.

Har du eller någon som är berörd av denna visumansökan någonsin:

Ladda upp en kopia av sidan med personliga uppgifter om ditt pass: Välj filen och tryck på knappen för att skicka ditt dokument.

Filnamn:

Filstorlek:

1

Välj i vilket land du är bosatt. Senare kommer du få ange din adress.

Välj din nuvarande plats och din juridiska status i detta land.

Var god ange uppgifter om ditt pass. Skriv precis som det står i passet och var noggrann. Var mycket noggrann när du fyller i uppgifterna angående ditt pass. Visumet lagras elektroniskt via ditt passnummer, och om du anger fel passnummer betyder det att du inte har något giltigt visum för ditt pass.

Du är inte berättigad att använda den här tjänsten, eftersom sökande för detta visum inte får ha beroende barn.

1
1
1

Ge detaljer om passet du har för detta medborgarskap. Ange dessa detaljer exakt som de visas i ditt pass. Om du aldrig har ägt ett pass för detta medborgarskap, vänligen lämna dessa fält tomma.

1

Ge detaljer om passet du har för detta medborgarskap. Ange dessa detaljer exakt som de visas i ditt pass. Om du aldrig har ägt ett pass för detta medborgarskap, vänligen lämna dessa fält tomma.

Du är inte berättigad att använda den här tjänsten.

Ange din bostadsadress i ditt hemland.

Du måste svara på dessa frågor om dig själv och någon annan person som du ansöker för

1
1

Sökanden uppmuntras att vaccinera sig mot smittsamma sjukdomar innan resan till Australien. Föräldrar uppmuntras att låta vaccinera sina barn mot hepatit B, difteri, stelkramp, kikhosta (pertussis), polio, Haemophilus influenzae typ b (Hib), pneumokock- och meningokockinfektioner, påssjuka, mässling, röda hund och vattkoppor. Spädbarn i åldern 2 till 8 månaders ålder uppmuntras också att vaccineras mot rotavirus.

Föräldrar bör ta med sig vaccinationskort för sina barn till Australien.

Röda hund-vaccinationer rekommenderas starkt för kvinnor i fertil ålder.

Har du eller någon som är berörd av denna visumansökan någonsin:

Ladda upp en kopia av sidan med personliga uppgifter om ditt pass: Välj filen och tryck på knappen för att skicka ditt dokument.

Filnamn:

Filstorlek:


Australiska Regeringens officiella sidor: