Ansøg om Working Holiday-Visum til Australien: Ansøgningsskema

Dette ansøgningsskema til Working Holiday Visa er beregnet til danske borgere mellem 18 og 30 år (inklusive) på tidspunktet for deres ansøgning.  

Efter opnåelse af visumet kan danskere rejse til Australien og kombinere ferie, arbejde og studier.  

Det er muligt at opholde sig i Australien i op til et år og arbejde hos den samme arbejdsgiver i op til seks måneder, eller studere i op til fire måneder. Det er også muligt at bruge den fulde visumperiode på ferie. 

Betingelser for ansøgning om visum til arbejdsferie:

 • Du skal være mellem 18 og 30 år (inklusive)
 • Du skal være i godt helbred
 • Du skal have de økonomiske midler til at forsørge dig selv i begyndelsen af ​​dit ophold

Du kan ansøge om flere personer på samme tid, og hver Working Holiday Visa koster 4295 DKK.

Indtast og bekræft din e-mailadresse for at starte din ansøgning:

 • Oplysninger om andet navn som du har haft

 • TilføjSletAndet navn #
 • Angiv information om andre statsborgerskaber som du har

 • TilføjSletYderligere statsborgerskab #
 • * Angiv bosiddelsesland
 • Angiv information om det pas du har for dette statsborgerskab. Angiv det præcist som det står i passet. Hvis ikke har noget pas for dette statsborgerskab, lad dette fejt stå tomt.
 • * Angiv køn
 • * Fødselsdato skal være tidligere end i dag
 • * Angiv nationalitet
 • * Angiv pasnummer Pasnummerets format er fejlagtigt
 • * Passets udstedelsesdato er ugyldigt
 • * Passets sidste gyldighedsdato er ugyldigt
 • * Angiv udstedende myndighed
 • Kontaktoplysninger

 • Angiv din nuværende postadresse. Hvis postadressen er anderledes fra bopælsadressen, foretag venligst ændring forneden.
 • * Angiv adresse
 • * Angiv adresse
 • * Angiv by
 • please select a state
 • eller
 • * Angiv region
 • * Angiv postnummer
 • please select country
 • Kommunikation med dig

 • Vi kan kommunikere hurtigere angående ansøgningen ved at bruge e-mail. Ønsker du at denne afdeling kommunikerer med dig via e-mail? Hvis du accepterer dette, vil din e-mail-adresse og mobilnummer muligvis blive givet videre til Department of Education, Employment and Workplace Relations til brug for at vejlede dig angående muligheder sæsonarbejde i Australien.
 • Nej Ja Dette felt må ikke være tomt
 • Hvis ja, angiv e-mailadresse
  please select country

  Nej> Al kommunikation sendes til ovenstående postadresse i stedet for e-mail. Vær opmærksom på, at dette kan føre til forsinkelser i håndteringen af din visumansøgning..

 • Kommunikation med visumkontoret

 • Under behandlingen af din visumansøgning, kan du i visse tilfælde blive bedt om at komme til et personligt interview. Hvis det skulle være nødvendigt, hvilket kontor foretrækker du at besøge?
 • Dette felt må ikke være tomt
 • Kontaktoplysninger

 • Give details of the postal address for the authorised person.
 • * Fornavn skal angives
 • * Efternavn skal angives
 • Dette felt må ikke være tomt
 • Dette felt må ikke være tomt
 • Dette felt må ikke være tomt
 • Dette felt må ikke være tomt
 • please select a state
 • eller
 • * Angiv region
 • * Angiv postnummer
 • please select country
 • Kommunikation med den autoriserede person.

 • Vi kan kommunikere hurtigere angående ansøgningen ved at bruge e-mail. Ønsker du at denne afdeling kommunikerer med dig via e-mail? Hvis du accepterer dette, vil din e-mail-adresse og mobilnummer muligvis blive givet videre til Department of Education, Employment and Workplace Relations til brug for at vejlede dig angående muligheder sæsonarbejde i Australien.
 • Nej Ja Dette felt må ikke være tomt
 • Hvis ja, angiv e-mailadresse
  please select country

  Nej> Al kommunikation sendes til ovenstående postadresse i stedet for e-mail. Vær opmærksom på, at dette kan føre til forsinkelser i håndteringen af din visumansøgning..

 • Receive health and character information

 • Do you want your authorised recipient to receive health and/or character information about you and/or your dependants that may arise or be revealed in the course of this application (for example, requests for medical investigation, other health information about you, or the results of criminal history checks)?
 • Nej Ja Dette felt må ikke være tomt
 • Note that health and character information will be sent to the residential address you specified on the previous page if you choose NOT to have it sent to your authorised recipient.
 • Kommunikation med visumkontoret

 • Under behandlingen af din visumansøgning, kan du i visse tilfælde blive bedt om at komme til et personligt interview. Hvis det skulle være nødvendigt, hvilket kontor foretrækker du at besøge?
 • Dette felt må ikke være tomt
 • Redegør for dine besøg til andre lande

 • tilføjfjernRedegør for dine besøg til andre lande #
 • Dette felt må ikke være tomt
 • Dette felt må ikke være tomt
 • Dette felt må ikke være tomt Datointervallet er forkert, korriger venligst
 • Dette felt må ikke være tomt Datointervallet er forkert, korriger venligst
 • Information om australske hospitaler

 • Dette felt må ikke være tomt
 • Dette felt må ikke være tomt
 • Dette felt må ikke være tomt
 • Har planlagt at arbejde indenfor sundhedsvæsenet

 • Dette felt må ikke være tomt
 • Dette felt må ikke være tomt
 • Børneinstitutioner inklusive skoler fritidshjem

 • Dette felt må ikke være tomt
 • Dette felt må ikke være tomt
 • Dette felt må ikke være tomt
 • Dette felt må ikke være tomt
 • Undervisningsmiljø

 • Dette felt må ikke være tomt
 • Dette felt må ikke være tomt
 • Dette felt må ikke være tomt
 • Dette felt må ikke være tomt
 • Eksponering for tuberkulose

 • Dette felt må ikke være tomt
 • Dette felt må ikke være tomt
 • Påregner at pådrage lægeudgifter

 • Dette felt må ikke være tomt
 • Dette felt må ikke være tomt
 • Særskilt pleje eller særskilte behov på helbredstilstand

 • Dette felt må ikke være tomt
 • Dette felt må ikke være tomt
 • Oplysninger om militærtjeneste eller -uddannelse

 • Dette felt må ikke være tomt
 • Dette felt må ikke være tomt
 • Dette felt må ikke være tomt Datointervallet er forkert, korriger venligst
 • Dette felt må ikke være tomt Datointervallet er forkert, korriger venligst
 • Dette felt må ikke være tomt

Personlig information

 • * Fornavn skal angives
 • * Efternavn skal angives
 • * Angiv køn
 • * Fødselsdato skal være tidligere end i dag
 • Civilstand skal angives
 • Dit fødselssted
 • * Angiv by
 • * Angiv fødselsland
 • Dit bosætningsland
 • Vælg hvilket land du er bosat i. Senere skal du angive adresse.
 • * Angiv bosiddelsesland
 • Information om dit pas
 • * Angiv nationalitet
 • * Angiv pasnummer Pasnummerets format er fejlagtigt
 • * Passets udstedelsesdato er ugyldigt
 • * Passets sidste gyldighedsdato er ugyldigt
 • * Angiv udstedende myndighed
 • Hvis du har et Australian Visa Grant Nummer (gyldigt eller ugyldigt), oplys det her.
 • Hvis du har et visum til Australien i dit pas (nuværende eller tidligere), oplys visummets nummer.
 • Hvornår regner du med at rejse ind i Australien med det visum du ansøger om nu?
 • Denne dato skal være efter i dag
 • Har du børn at forsørge?
 • Nej Ja Dette felt må ikke være tomt
 • Bruger du eller har du brugt andre navne? (Inklusive for eksempel navn som ugift)
 • Nej Ja Dette felt må ikke være tomt
 • Er du statsborger i andre lande udover det du har angivet tidligere?
 • Nej Ja Dette felt må ikke være tomt
 • Er du tidligere blevet bevilliget og rejst til Australien med et Work and Holiday-visum (subclass 462)?
 • Nej Ja Dette felt må ikke være tomt
 • Personlige informationer (fortsat)

 • Dette felt må ikke være tomt
 • Dette felt må ikke være tomt
 • Dette felt må ikke være tomt
 • Adresseoplysninger

 • Angiv din bopælsadresse i dit hjemland.
 • * Angiv adresse
 • * Angiv adresse
 • * Angiv by
 • * Angiv region
 • * Angiv postnummer
 •  
 • Dine telefonnumre
 • +
  Mobiltelefon (medtag venligst landekode)
 • Sundhedsdeklaration

 • Du skal svare på disse spørgsmål om dig selv og en anden person som du ansøger for.
 • I de seneste fem år har du besøgt eller boet udenfor mere end 3 måneder i træk?
 • Nej Ja Dette felt må ikke være tomt
 • Har du planlagt at tage på hospitalet eller et andet sted for sundhedspleje (inklusive plejehjem) mens du er i Australien?
 • Nej Ja Dette felt må ikke være tomt
 • Har du planlagt at arbejde som, eller studere til, læge, tandlæge, sygeplejeske eller paramediciner under dit ophold i Australien?
 • Nej Ja Dette felt må ikke være tomt
 • Har du planlagt at arbejde eller være i praktik på børneinstitution (inklusive skoler) under dit ophold i Australien?
 • Nej Ja Dette felt må ikke være tomt
 • Har du planlagt at være i et undervisningsmiljø (for eksempel som studerende, lærer, forelæser eller observatør) under mere end 3 måneder under dit ophold i Australien?
 • Nej Ja Dette felt må ikke være tomt
 • Har du:
  1. nogensinde haft, eller har i øjeblikket, tuberkulose?
  2. været i nær kontakt med et familiemedlem som har aktiv tuberkulose?
  3. nogensinde haft en røntgenundersøgelse af lungerne, der viste en anormalitet?
 • Nej Ja Dette felt må ikke være tomt
 • Forventer du under dit planlagte ophold i Australien at pådrage dig lægeudgifter eller kræve behandling eller medicinsk opfølgning for:
 • Nej Ja Dette felt må ikke være tomt
 • Nej Ja Dette felt må ikke være tomt
 • Nej Ja Dette felt må ikke være tomt
 • Nej Ja Dette felt må ikke være tomt
 • Nej Ja Dette felt må ikke være tomt
 • Nej Ja Dette felt må ikke være tomt
 • Nej Ja Dette felt må ikke være tomt
 • Nej Ja Dette felt må ikke være tomt
 • Nej Ja Dette felt må ikke være tomt
 • Nej Ja Dette felt må ikke være tomt
 • Nej Ja Dette felt må ikke være tomt
 • Behøver du hjælp med førlighed eller pleje på grund af en sygdom?
 • Nej Ja Dette felt må ikke være tomt
 • Ansøgeren opfordres til at vaccinere sig mod smitsomme sygdomme inden rejsen til Australien. Forældre opfordres til at få sine børn vaccineret mod hepatites B, difteri, stivkrampe, kighoste (pertussis), polio, Haemophilus influenza type b (Hib), pneumokok- og meningokokinfektioner, fåresyge, mæslinger, røde hunde og skoldkopper. Spædbørn i alderen 2 til 8 måneder opfordres også til at blive vaccineret mod rotavirus.

  Forældre bør medtage vaccinationskort for sine børn til Australien.

  Røde hunde-vaccinationer anbefales kraftigt for kvinder i den fertile alder.

 • Personlige oplysninger

 • Har/er du nogensinde:
 • fået en dom for kriminalitet eller lovbrud i noget land (inklusiv domme som er fjernet fra straffeattesten)?
 • Nej Ja Dette felt må ikke være tomt
 • Dette felt må ikke være tomt
 • blevet tiltalt for en forbrydelse, som i øjeblikket afventer dom?
 • Nej Ja Dette felt må ikke være tomt
 • Dette felt må ikke være tomt
 • blevet frikendt for kriminalitet eller en anden forbrydelse på grund af psykisk ustabilitet eller sygdom?
 • Nej Ja Dette felt må ikke være tomt
 • Dette felt må ikke være tomt
 • blevet deporteret eller udvist fra noget land (inklusive Australien)?
 • Nej Ja Dette felt må ikke være tomt
 • Dette felt må ikke være tomt
 • nægtet visum til Australien eller noget andet land?
 • Nej Ja Dette felt må ikke være tomt
 • Dette felt må ikke være tomt
 • forladt et land for at undgå at blive udvist eller deporteret?
 • Nej Ja Dette felt må ikke være tomt
 • Dette felt må ikke være tomt
 • blevet udelukket eller bedt om at forlade et land (inklusive Australien)?
 • Nej Ja Dette felt må ikke være tomt
 • Dette felt må ikke være tomt
 • begået eller været delagtig i at begå krigsforbrydelser eller brud mod menneskeligheden eller menneskerettighederne?
 • Nej Ja Dette felt må ikke være tomt
 • Dette felt må ikke være tomt
 • været indblandet i en aktivitet, som kan indebære en risiko for Australiens nationale sikkerhed?
 • Nej Ja Dette felt må ikke være tomt
 • Dette felt må ikke være tomt
 • haft udestående til den australske stat eller nogen anden myndighed i Australien?
 • Nej Ja Dette felt må ikke være tomt
 • Dette felt må ikke være tomt
 • været indblandet i nogen aktivitet eller dømt for lovbrud relateret til menneskehandel i noget land (inklusive Australien)?
 • Nej Ja Dette felt må ikke være tomt
 • Dette felt må ikke være tomt
  1. gjort tjeneste i en militærstyrke eller statsstøttet eller privat militær, eller
  2. gennemgået nogen form for militær eller paramilitær uddannelse, eller
  3. fået træning i håndtering af håndvåben eller sprængstoffer (uanset benævnelse),
  udover det som indgår i den obligatoriske værnepligt?
 • Nej Ja Dette felt må ikke være tomt
 • Erklæring

 • Jeg erklærer at:
 • • I have read and understand the information provided to me at the beginning of application, I am aware of the conditions that will apply to my visa and that I am required to abide by them.
 • Nej Ja Dette felt må ikke være tomt
 • • Jeg accepterer, at visummet, jeg søger, ikke tillader mig at være ansat i Australien med samme arbejdsgiver i mere end 6 måneder.
 • Nej Ja Dette felt må ikke være tomt
 • • Jeg accepterer, at visummet, jeg søger, ikke tillader mig at studere i mere end 4 måneder.
 • Nej Ja Dette felt må ikke være tomt
 • • Jeg har tilstrækkeligt med penge for den første periode af mit ophold i Australien og for at jeg kan tage tilbage til min slutdestination når jeg forlader Australien.
 • Nej Ja Dette felt må ikke være tomt
 • • Enhver form for beskæftigelse er sekundært i forhold til min ferie i Australien, og formålet med arbejdet er at supplere midlerne for min ferie.
 • Nej Ja Dette felt må ikke være tomt
 • • Jeg ansøger om et Working Holiday-visum for første gang og har aldrig tidligere rejst til Australien med et Working Holiday visum.
 • Nej Ja Dette felt må ikke være tomt
 • • Jeg vil respektere australske værdier under mit ophold i Australien og vil overholde lovene i Australien.
 • Nej Ja Dette felt må ikke være tomt
 • • Jeg har besvaret alle personlige spørgsmål i denne visumansøgning sandfærdigt.
 • Nej Ja Dette felt må ikke være tomt
 • • Hvis visum bevilliges, vil jeg underrette australske myndigheder om alle ændringer angående min situation.
 • Nej Ja Dette felt må ikke være tomt
 • Document upload: Copy of passport ID page

 • Please upload a valid file

Den australske regerings officielle ressourcer: