Søk om Working Holiday Visum for Australia: Søknadsskjema (Norge)

Dette søknadsskjemaet for Working Holiday Visa er beregnet på for norske statsborgere som er mellom 18 og 30 år (inkludert) på søknadstidspunktet.  

Når de får visumet , kan norske reisende reise til Australia og kombinere ferie, arbeid og studier .  

Det er mulig å bo i Australia i opptil ett år, og jobbe i Australia hos for samme arbeidsgiver i opptil 6 måneder, eller studere i opptil 4 måneder. Hvis du er villig til det, er det også mulig å brukehenge opp til hele visumperioden på ferie i Australia. 

Betingelser for visumsøknad for arbeidsferie:

 • • Du må være mellom 18 og 30 år (inkludert)
 • • Du må være ved god helse
 • • Du må ha økonomiske midler til å forsørge deg selv i begynnelsen av oppholdet

Gjennom det følgende elektroniske søknadsskjemaet, kan du søke om for flere personer samtidig, og hver Working Holiday visum vil koste 5.295 kroner.

Skriv inn og bekreft e-postadressen din for å starte den elektroniske søknaden:

 • Informasjon om andre navn du tidligere har vært kjent som

 • Legg tilTa bortAnnet navn #
 • Oppgi informajson om andre statsborgerskap som du har

 • Legg tilTa bortytterligere statsborgerskap #
 • * Vennligst velg hvilket land du bor i
 • Oppgi informasjon om det passet du har som tilhører dette statsborgerskapet. Oppgi eksakt det som står i passet. Om du ikke har noe pass for dette statsborgerskapet, la disse feltene være tomme.
 • * Oppgi kjønn
 • * Fødselsdato må være tidligere enn i dag
 • * Vennligst oppgi nasjonalitet
 • * Vennligst oppgi passnummer Passnummerets format er feil
 • * Passets utstedtsdato er feil
 • * Passets utløpsdato er feil
 • * Myndighet for utstedelse kan ikke være tom
 • Kontaktinformasjon

 • Oppgi din nåværende postadresse. Dersom postadressen er en annen enn boligadressen, vennligst gjør endringer nedenfor.
 • * Vennligst oppgi din adresse
 • * Vennligst oppgi din adresse
 • * Vennligst oppgi sted
 • please select a state
 • Eller
 • * Vennligst oppgi fylke
 • * Vennligst oppgi postnummer
 • please select country
 • Kommunikasjon med deg

 • Vi kan kommunisere raskere angående søknaden ved bruk av e-post. Godkjenner du at denne avdelingen kommuniserer med deg via e-post? Dersom du velger ja på dette spørsmålet så kan din e-post adresse og mobil nummer komme til å bli gitt til avdelingen for utdanning og Ansettelse og arbeidsplass avdelingen for rådgivning av sesongsjobb muligheter i Australia.
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Om ja, oppgi e-postadressen
  please select country

  Nei> All kommunikasjon sendes til postadressen ovenfor istedenfor e-post. Tenk på at dette kan føre til forsinkelser i behandlingen av visumsøknaden din..

 • Kommunikation med visumkontoret

 • Under behandlingen av visumsøknaden din , kan du i noen tilfeller behøve å komme på et personlig intervju. Om dette skulle behøves, hvilket kontor foretrekker du da å besøke?
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Kontaktinformasjon

 • Oppgi postadressen til autorisert person.
 • * Opggi fornavn
 • * Oppgi etternavn
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • please select a state
 • Eller
 • * Vennligst oppgi fylke
 • * Vennligst oppgi postnummer
 • please select country
 • Å kommunisere med autorisert person

 • Vi kan kommunisere raskere angående søknaden ved bruk av e-post. Godkjenner du at denne avdelingen kommuniserer med deg via e-post? Dersom du velger ja på dette spørsmålet så kan din e-post adresse og mobil nummer komme til å bli gitt til avdelingen for utdanning og Ansettelse og arbeidsplass avdelingen for rådgivning av sesongsjobb muligheter i Australia.
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Om ja, oppgi e-postadressen
  please select country

  Nei> All kommunikasjon sendes til postadressen ovenfor istedenfor e-post. Tenk på at dette kan føre til forsinkelser i behandlingen av visumsøknaden din..

 • Motta helse og karakter informasjon

 • Ønsker du at din autoriserte person mottar helse og/eller karakterinformasjon om deg og/eller de du forsørger som kan komme til å bli nevnt i løpet av denne søknaden (for eks. forespørsel etter medisinsk undersøkelse, annen helseinformasjon om deg, eller resultatet av en kriminell bakgrunnssjekk)?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Noter at helse og karakter informasjonen blir sendt til boligadressen du oppga på forrige side dersom du velger at den IKKE sendes til din autoriserte mottager.
 • Kommunikation med visumkontoret

 • Under behandlingen av visumsøknaden din , kan du i noen tilfeller behøve å komme på et personlig intervju. Om dette skulle behøves, hvilket kontor foretrekker du da å besøke?
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Forklar dine besøk til andre land

 • legg tilta bortForklar dine besøk til andre land #
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt Datointervallet er feil, vennligst endre
 • Dette feltet kan ikke være tomt Datointervallet er feil, vennligst endre
 • Informasjon om australske sykehus

 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Har til hensikt å jobbe innen helsesektoren

 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Barneomsorg inklusive barnehager og førskoler

 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Klasserumssituasjoner

 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Eksponering for tuberkulos

 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Regner med å pådra meg helsekostnader

 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Spesiell behandling eller spesielle behov på grunn av medisinsk tilstand

 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Informasjon om militær tjeneste eller utdanning

 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt Datointervallet er feil, vennligst endre
 • Dette feltet kan ikke være tomt Datointervallet er feil, vennligst endre
 • Dette feltet kan ikke være tomt

Personlig informasjon

 • * Opggi fornavn
 • * Oppgi etternavn
 • * Oppgi kjønn
 • * Fødselsdato må være tidligere enn i dag
 • Sivilstatus må oppgis
 • Ditt fødested
 • * Vennligst oppgi sted
 • * Vennligst velg fødselsland
 • Ditt bosettelsesland
 • Velg det landet du er bosatt i. Du kommer senere til å måtte oppgi adressen din.
 • * Vennligst velg hvilket land du bor i
 • Informasjon om passet ditt
 • * Vennligst oppgi nasjonalitet
 • * Vennligst oppgi passnummer Passnummerets format er feil
 • * Passets utstedtsdato er feil
 • * Passets utløpsdato er feil
 • * Myndighet for utstedelse kan ikke være tom
 • Dersom du har et Australian Visa Grant Number (gyldig eller ikke gyldig), vennligst oppgi det.
 • Om du har et visum till Australia i passet ditt (nåværende eller tidligere), vennligst oppgi visumets nummer.
 • Når planlegger du å reise til Australia med det visumet du søker om nå?
 • The date must after today
 • Har du noen barn som bor hjemme?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Har du tidligere vært kjent under et annet navn? (Inklusive for eksempel navn som ugift)
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Er du medborger i flere land enn det du har oppgitt tidligere?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Har du tidligere blitt bevilget og reist til Australia med et Work and Holiday-visum (subclass 462)?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Personlig informasjon (fortsettelse)

 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Adresseinformasjon

 • Oppgi bostadsadressen i ditt hjemland.
 • * Vennligst oppgi din adresse
 • * Vennligst oppgi din adresse
 • * Vennligst oppgi sted
 • * Vennligst oppgi fylke
 • * Vennligst oppgi postnummer
 •  
 • Dine telefonnummer
 • +
  Vennligst oppgi ditt mobilnummer (inkluderer landskode)
 • Helse erklæring

 • Du må svare på disse spørsmålene om deg selv.
 • I løpet av de seneste fem årene, har du besøkt eller bodd utenfor mer enn 3 måneder på rad?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Har du til hensikt å legge deg inn på sykehus eller et behandlingshjem mens du er i Australia?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Har du til hensikt å jobbe som, eller studere til, lege, tannlege, sykepleier eller hjelpepleier i løpet av ditt besøk i Australia?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Har du til hensikt å jobbe, eller praktisere, på en førskole (inklusive barnehage) under ditt oppehold i Australia?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Har du til hensikt å oppholde deg i et skolemiljø (f.eks enten som student, lærer, foreleser eller observatør) i mer enn 3 måneder i løpet av ditt besøk i Australia?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Har du:
  1. Noensinne hatt, eller har for tilfellet, tuberkulose?
  2. Vært i kontakt med et familiemedlem som har aktiv tuberkulose?
  3. Noensinne gjort en lungerøntgen som viste en avvikelse?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Under ditt planlagte besøk till Australia, forventer du å pådra medisinske kostnader, og/eller behandling eventuellt medisinsk oppfølgning for en eller flere av følgende sykdommer:
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Trenger du personlig assistanse eller har særlig hjelpebehov på grunn av sykdom?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Søkeren oppmuntres til å vaksinere seg mot smittsomme sykdommer før avreise til Australia. Foreldre oppmuntres til å vaksinere barna sine mot hepatitt B, difteri, stivkrampe, kikhoste (pertussis), polio, Haemophilus influenzae typ b (Hib), pneumokokk- og meningokokkinfeksjoner, kusma, meslinger, røde hunder og vannkopper. Spedbarn i alderen 2 til 8 måneder oppmuntres også til å vaksineres mot rotavirus.

  Foreldre bør ta med seg vaksinasjonskortet til sine barn til Australia.

  Vaksine mot røde hunder anbefales sterkt for kvinner i fruktbar alder.

 • Karaktererklæring

 • Har du, noensinne:
 • blitt dømt for en kriminell handling eller lovbrudd i et land (inklusive dommer som nå er borte fra kriminalregisteret)?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • blitt siktet for en kriminell handling som for tilfellet venter på en rettslig prosess?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • frikjent for en kriminell handling eller andre lovbrudd på grunn psykisk sykdom eller annen sykdom?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Blitt deportert eller utvist fra et land (inklusive Australia)?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • blitt nektet visum til AUstralia eller et annet land?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Forlatt et land frivilig for å ikke blir deportert eller utvist?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • blitt utestengt eller bedt om å forlate et land (inklusive Australia)?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • begått eller vært delaktig i å begå krigsforbrytelser eller andre lovbrudd mot menneskeheten eller menneskelige rettigheter?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Vært innblandet i en eller annen virksomhet som kan innebære en risiko for Australias nasjonelle sikkerhet?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Hatt gjeld til den Australske staten eller annen myndighet i Australia?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Vært innblandet i en aktivitet, eller dømt for lovbrudd relatert til menneskehandel i et land (inklusive Australia)?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
  1. tjenestegjort i en militærstyrke eller en statlig sponset milis, eller
  2. gjennomført en militær eller paramilitær utdannelse, eller
  3. blitt utdannet i våpen eller sprengstoff (uansett tittel).
  utenom det som inngår i den obligatoriske verneplikten?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Erklæring

 • Jeg bekrefter at:
 • • I have read and understand the information provided to me at the beginning of application, I am aware of the conditions that will apply to my visa and that I am required to abide by them.
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • • Jeg forstår at visumet jeg søker ikke tillater meg å være ansatt i Australia hos samme arbeidsgiver i mer enn 6 måneder.
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • • Jeg forstår at det visumet jeg søker ikke tillater meg å studere i mer enn 4 måneder.
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • • Jeg har nok penger for for den første delen av mitt besøk i Australia og for å kunne ta meg tilbake til mitt endelige bestemmelsessted når jeg har forlatt Australia.
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • • Enhver ansettelse er midlertidig, og formålet med å jobbe er å spe på feriepengene
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • • Jeg søker om et Working Holiday-visum for første gangen og har aldri tidligere reist til Australia med et Working Holiday visum.
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • • Jeg kommer til å respektere australske verdier i løpet av mitt besøk i Australia og kommer til å følge australske lover og regler.
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • • Jeg har sannferdig svart på alle spørsmål i denne visumsøknaden.
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • • Dersom visumet bevilges, så kommer jeg til å informere australske myndigheter om alle forandringer angående min situasjon.
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Document upload: Copy of passport ID page

 • Please upload a valid file

Den australske regjeringens offisielle ressurser: