Søk om Working Holiday Visum for Australia: Søknadsskjema (Norge)

Dette søknadsskjemaet for Working Holiday Visa er beregnet på for norske statsborgere som er mellom 18 og 30 år (inkludert) på søknadstidspunktet.  

Når de får visumet , kan norske reisende reise til Australia og kombinere ferie, arbeid og studier .  

Det er mulig å bo i Australia i opptil ett år, og jobbe i Australia hos for samme arbeidsgiver i opptil 6 måneder, eller studere i opptil 4 måneder. Hvis du er villig til det, er det også mulig å brukehenge opp til hele visumperioden på ferie i Australia. 

Betingelser for visumsøknad for arbeidsferie:

  • Du må være mellom 18 og 30 år (inkludert)
  • Du må være ved god helse
  • Du må ha økonomiske midler til å forsørge deg selv i begynnelsen av oppholdet

VIKTIG:
For å fullføre og sende inn søknaden din, vil det være behov for en kopi av følgende dokumenter:

  • Siden med personopplysninger i passet

Hvis du ikke har alle nødvendige dokumenter for øyeblikket, kan du lagre applikasjonen og laste opp dokumentene senere.

Gjennom det følgende elektroniske søknadsskjemaet, kan du søke om for flere personer samtidig, og hver Working Holiday visum vil koste kr6.195,00. Prisen inkluderer både Auvisa.orgs serviceavgift og statlige gebyrer (der det er aktuelt).

Skriv inn og bekreft e-postadressen din for å starte den elektroniske søknaden:

1

Velg det landet du er bosatt i. Du kommer senere til å måtte oppgi adressen din.

Velg din nåværende plassering og din juridiske status i dette landet.

Vennligst oppgi informasjon om passet ditt. Skriv eksakt det som står i passet og vær nøye. Vær veldig nøye når du fyller i informasjonen angående passet ditt. Visumet lagres elektronisk via passnummeret ditt, og om du oppgir feil passnummer så betyr det at du ikke har et gyldig visum for passet ditt.

Du er ikke kvalifisert til å bruke denne tjenesten, ettersom søkere til dette visumet ikke må ha avhengige barn.

1
1
1

Gi detaljer om passet du har for dette statsborgerskapet. Gi disse detaljene nøyaktig slik de vises i passet ditt. Hvis du aldri har eid et pass for dette statsborgerskapet, kan du la disse feltene være tomme.

1

Gi detaljer om passet du har for dette statsborgerskapet. Gi disse detaljene nøyaktig slik de vises i passet ditt. Hvis du aldri har eid et pass for dette statsborgerskapet, kan du la disse feltene være tomme.

Du er ikke kvalifisert til å bruke denne tjenesten.

Oppgi bostadsadressen i ditt hjemland.

Du må svare på disse spørsmålene om deg selv

1
1

Søkeren oppmuntres til å vaksinere seg mot smittsomme sykdommer før avreise til Australia. Foreldre oppmuntres til å vaksinere barna sine mot hepatitt B, difteri, stivkrampe, kikhoste (pertussis), polio, Haemophilus influenzae typ b (Hib), pneumokokk- og meningokokkinfeksjoner, kusma, meslinger, røde hunder og vannkopper. Spedbarn i alderen 2 til 8 måneder oppmuntres også til å vaksineres mot rotavirus.

Foreldre bør ta med seg vaksinasjonskortet til sine barn til Australia.

Vaksine mot røde hunder anbefales sterkt for kvinner i fruktbar alder.

Har du eller noen person som er opptatt av denne visumsøknaden, noensinne:

Last opp en kopi av siden med personlige detaljer om passet ditt: Velg filen og trykk på knappen for å sende inn dokumentet.

File name:

File size:

1

Velg det landet du er bosatt i. Du kommer senere til å måtte oppgi adressen din.

Velg din nåværende plassering og din juridiske status i dette landet.

Vennligst oppgi informasjon om passet ditt. Skriv eksakt det som står i passet og vær nøye. Vær veldig nøye når du fyller i informasjonen angående passet ditt. Visumet lagres elektronisk via passnummeret ditt, og om du oppgir feil passnummer så betyr det at du ikke har et gyldig visum for passet ditt.

Du er ikke kvalifisert til å bruke denne tjenesten, ettersom søkere til dette visumet ikke må ha avhengige barn.

1
1
1

Gi detaljer om passet du har for dette statsborgerskapet. Gi disse detaljene nøyaktig slik de vises i passet ditt. Hvis du aldri har eid et pass for dette statsborgerskapet, kan du la disse feltene være tomme.

1

Gi detaljer om passet du har for dette statsborgerskapet. Gi disse detaljene nøyaktig slik de vises i passet ditt. Hvis du aldri har eid et pass for dette statsborgerskapet, kan du la disse feltene være tomme.

Du er ikke kvalifisert til å bruke denne tjenesten.

Oppgi bostadsadressen i ditt hjemland.

Du må svare på disse spørsmålene om deg selv

1
1

Søkeren oppmuntres til å vaksinere seg mot smittsomme sykdommer før avreise til Australia. Foreldre oppmuntres til å vaksinere barna sine mot hepatitt B, difteri, stivkrampe, kikhoste (pertussis), polio, Haemophilus influenzae typ b (Hib), pneumokokk- og meningokokkinfeksjoner, kusma, meslinger, røde hunder og vannkopper. Spedbarn i alderen 2 til 8 måneder oppmuntres også til å vaksineres mot rotavirus.

Foreldre bør ta med seg vaksinasjonskortet til sine barn til Australia.

Vaksine mot røde hunder anbefales sterkt for kvinner i fruktbar alder.

Har du eller noen person som er opptatt av denne visumsøknaden, noensinne:

Last opp en kopi av siden med personlige detaljer om passet ditt: Velg filen og trykk på knappen for å sende inn dokumentet.

File name:

File size:


Den australske regjeringens offisielle ressurser: