Studentvisum til Australia

Viktige aspekter

Viktige aspekter

Visum for heltidsstudenter som reiser for utdanning.

KRAV

KRAV

Et bekreftelsesbrev (CoE) er påkrevd før du søknaden.

GODKJENNINGSTID

GODKJENNINGSTID

Fra 10 dager til en måned eller mer, avhengig av skole/universitet

For å bli få studentvisum til Australia må du ha blitt tatt opp ved et universitet eller en skole.

I tillegg må du oppfylle flere andre vilkår. Du må være en reell student med relevant studiebakgrunn og ha relevante språkkunnskaper.

Du må også være en ekte midlertidig innreiser og ved god helse.

Søk om Studentvisum Fortsett å bla for mer info

Studentvisum for Australia, spørsmål og svar (norske studenter)

Hva er en reell student?

For å tilfredsstille dette kravet må du vise at du har en reell interesse i å gjennomføre studiet. Du må ha tilstrekkelige språkkunnskaper til å fullføre studiet, og du må ha relevant studiebakgrunn for det studiet du planlegger å ta.

Du må også ha tilstrekkelig finansiering for å kunne gjennomføre studiet. Videre må du ha intensjon om å etterleve visumreglene.

Hvem er reell midlertidig besøkende?

En reell midlertidig besøkende er en person som har til hensikt å besøke Australia midlertidig for å studere (eller som verge/foresatt for en student), for deretter å returnere til hjemlandet.

Det er en rekke momenter i denne vurderingen:

  • Forholdene i landet du bor i. Er det forhold som kan forhindre deg i å returnere?
  • Vil studiene i Australia ha en reell betydning for deg?
  • Din immigrasjonshistorikk
  • Andre forhold kan være aktuelle

I tvilstilfeller kan du bli innkalt til et intervju på nærmeste australske ambassade. De fleste kan imidlertid søke på nett.

Hva er god vandel?

Du kan ikke ha kriminell bakgrunn eller være idømt lengre fengselsstraffer. Hvis du har blitt idømt fengselsstraff kan du bli nektet visum. I noen tilfeller må du fremlegge en politiattest.

Hva er de helsemessige kravene?

Du må være frisk. Du kan bli bedt om å fremlegge dokumentasjon på at du har gjennomført en helseundersøkelse. I så fall må undersøkelsen gjennomføres av en lege utpekt av australske immigrasjonsmyndigheter.

Studentvisumet gir ikke rettigheter i helsevesenet. Studenter fra alle land unntatt Norge og Belgia må kjøpe helseforsikringen «Overseas Student Health Cover» (OSHC). Du kan kjøpe denne fra ditt studiested eller fra selskaper som selger dette. Svenske studenter trenger bare å gjøre dette dersom de ikke allerede har forsikring fra CSN International eller Kammarkollegiet.

Er det noen aldersgrense?

Nei, det er det ikke. Studentvisum har ingen aldergrense så lenge du har blitt tatt opp ved et universitet eller en skole. Dette skiller seg fra for eksempel Working Holiday-visum som kun utstedes til personer mellom 18 og 31 år.

Kan familien min være med dersom jeg har et studentvisum?

Ja, de kan være med til Australia. Dersom du er under 18 år må du ha en verge med deg til Australia. Dine foreldre eller andre slektninger kan søke visum som din verge og bli med til Australia. De kan da få et visum med samme varighet som ditt studentvisum.

Kan jeg jobbe på studentvisum?

Ja, et studentvisum tillater opptil 40 timers arbeid i en toukers-periode. I skoleferiene kan du jobbe fulltid.

Deltidsarbeid kan være en god måte å skaffe penger til husvære og lommepenger. Men før du kan begynne å jobbe må du ha et skattenummer (Tax File Number) og en bankkonto i en australsk bank.

Husk at du ikke kan arbeide før studiet har begynt. Dersom du har med deg ektefelle eller barn kan disse også jobbe. Familiemedlemmer av en student kan imidlertid ikke arbeide mer enn 20 timer pr. uke, heller ikke i skoleferiene.

Kan jeg studere deltid og jobbe deltid?

Nei, du må ta et fulltidsstudium for å få studentvisum. Hvis du vil studere deltid må du søke en annen visumtype. Da kan Working Holiday være et bedre alternativ.

Hvilke studier kan jeg ta?

Du kan ta alle typer studier som er australske myndigheter har godkjent for utenlandske studenter.
Jeg har ikke noe inntaksbrev, kan jeg likevel søke?

Nei, du må ha et inntaksbrev (Confirmation of Enrolment) før du kan sende søknaden. Visumsøknaden er en av de siste trinnene i prosessen du må gjennom for å studere i Australia. Først må du søke og bli tatt opp ved studiestedet. Du må også bekrefte at du tar imot tilbudet og betale depositumdelen av studieavgiften. Du kan først søke om visum etter at du har mottatt inntaksbrevet.

Jeg er allerede i Australia på et annet visum. Kan jeg søke om studentvisum?

Ja, i de fleste tilfeller kan du kan søke om studentvisum mens du er i Australia. Hvis visumet ditt har vilkåret “No further stay” kan du ikke søke om et nytt visum mens du er i Australia. Du må da forlate landet før du kan søke om et nytt visum.

Jeg har allerede et Working Holiday visa. Kan jeg likevel få et studentvisum?

Ja, det har ingen betydning. Det er også mulig å få et nytt studentvisum om du har hatt et tidligere, så lenge du får et nytt inntaksbrev fra studiestedet.

Hvor lang er behandlingstiden?

Vanligvis er saksbehandlingstiden 1-3 uker. Det kan ta lenger tid dersom du må sende inn flere dokumenter. Pass på å søke i god tid før avreise.

Den australske regjeringens offisielle ressurser:

Søk om Studentvisum