Søk om Australsk Studentvisum: søknadsskjema (Norge)

Dersom du skal studere i Australia søker du denne visumtypen.

Du må ha kommet inn ved et universitet eller en skole før du kan søke studentvisum. Dersom du ikke har inntakspapirer (Confirmation of Enrolment) ta kontakt med studiestedet.

Alternativer for studentvisum

 • Høyere utdannelse
  • Gjelder for disse gradene: Bachelor degree, associate degree, graduate certificate, graduate diploma, higher education diploma, higher education advanced diploma eller masters by coursework.
 • Forskning (“postgraduate research”)
  • Gjelder forskning og doktorgradsstudium.
 • “English Language Intensive Courses for Overseas Students” (ELICOS)
  • For enkeltstående kurs som leder til sertifikat I, II, III eller IV, eller kurs som ikke leder til noen formell eksamen.
 • Barne- eller ungdomsskole
  • For barne-, ungdoms- eller videregående skole, samt utvekslingsprogram for ungdom- eller videregående skole.
 • “Vocational education and training” (VET)
  • Denne underkategorien er for sertifikat I, II, III or IV (unntatt ELICOS), VET diploma, VET advanced diploma, vocational graduate certificate eller vocational graduate diploma.
 • Andre typer kurs
  • Gjelder grunnstudium som ikke leder til noen formell grad, eller andre heltidskurs eller deler av kurs som ikke leder til en australsk studiebevis.
 • AusAID og det australske forsvaret
  • Gjelder studenter sponset av AusAID eller det australske forsvarsdepartementet som skal ta et fulltidsstudium.
 • Foresatte til studenter
  • Foreldre eller slektninger kan søke visum som verge for en student som studerer i Australia.

Prisen for studentvisum er 6.000 NOK. Det kan tilkomme en etterfølgende avgift. I så fall kan visumsøknaden ikke behandles før denne er betalt. Vi vil kontakte deg dersom dette blir aktuelt.

Skriv inn og bekreft e-postadressen din for å starte den elektroniske søknaden:

 • Informasjon om andre navn du tidligere har vært kjent som

 • Legg tilTa bortAnnet navn #
 • Oppgi informajson om andre statsborgerskap som du har

 • Legg tilTa bortytterligere statsborgerskap #
 • * Vennligst velg hvilket land du bor i
 • Oppgi informasjon om det passet du har som tilhører dette statsborgerskapet. Oppgi eksakt det som står i passet. Om du ikke har noe pass for dette statsborgerskapet, la disse feltene være tomme.
 • * Oppgi kjønn
 • * Fødselsdato må være tidligere enn i dag
 • * Vennligst oppgi nasjonalitet
 • * Vennligst oppgi passnummer Passnummerets format er feil
 • * Passets utstedtsdato er feil
 • * Passets utløpsdato er feil
 • * Myndighet for utstedelse kan ikke være tom
 • Kontaktinformasjon

 • Oppgi din nåværende postadresse. Dersom postadressen er en annen enn boligadressen, vennligst gjør endringer nedenfor.
 • * Vennligst oppgi din adresse
 • * Vennligst oppgi din adresse
 • * Vennligst oppgi sted
 • please select a state
 • Eller
 • * Vennligst oppgi fylke
 • * Vennligst oppgi postnummer
 • please select country
 • Kommunikasjon med deg

 • Vi kan kommunisere raskere angående søknaden ved bruk av e-post. Godkjenner du at denne avdelingen kommuniserer med deg via e-post? Dersom du velger ja på dette spørsmålet så kan din e-post adresse og mobil nummer komme til å bli gitt til avdelingen for utdanning og Ansettelse og arbeidsplass avdelingen for rådgivning av sesongsjobb muligheter i Australia.
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Om ja, oppgi e-postadressen
  please select country

  Nei> All kommunikasjon sendes til postadressen ovenfor istedenfor e-post. Tenk på at dette kan føre til forsinkelser i behandlingen av visumsøknaden din..

 • Kommunikation med visumkontoret

 • Under behandlingen av visumsøknaden din , kan du i noen tilfeller behøve å komme på et personlig intervju. Om dette skulle behøves, hvilket kontor foretrekker du da å besøke?
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Kontaktinformasjon

 • Oppgi postadressen til autorisert person.
 • * Opggi fornavn
 • * Oppgi etternavn
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • please select a state
 • Eller
 • * Vennligst oppgi fylke
 • * Vennligst oppgi postnummer
 • please select country
 • Å kommunisere med autorisert person

 • Vi kan kommunisere raskere angående søknaden ved bruk av e-post. Godkjenner du at denne avdelingen kommuniserer med deg via e-post? Dersom du velger ja på dette spørsmålet så kan din e-post adresse og mobil nummer komme til å bli gitt til avdelingen for utdanning og Ansettelse og arbeidsplass avdelingen for rådgivning av sesongsjobb muligheter i Australia.
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Om ja, oppgi e-postadressen
  please select country

  Nei> All kommunikasjon sendes til postadressen ovenfor istedenfor e-post. Tenk på at dette kan føre til forsinkelser i behandlingen av visumsøknaden din..

 • Motta helse og karakter informasjon

 • Ønsker du at din autoriserte person mottar helse og/eller karakterinformasjon om deg og/eller de du forsørger som kan komme til å bli nevnt i løpet av denne søknaden (for eks. forespørsel etter medisinsk undersøkelse, annen helseinformasjon om deg, eller resultatet av en kriminell bakgrunnssjekk)?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Noter at helse og karakter informasjonen blir sendt til boligadressen du oppga på forrige side dersom du velger at den IKKE sendes til din autoriserte mottager.
 • Kommunikation med visumkontoret

 • Under behandlingen av visumsøknaden din , kan du i noen tilfeller behøve å komme på et personlig intervju. Om dette skulle behøves, hvilket kontor foretrekker du da å besøke?
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Forklar dine besøk til andre land

 • legg tilta bortForklar dine besøk til andre land #
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt Datointervallet er feil, vennligst endre
 • Dette feltet kan ikke være tomt Datointervallet er feil, vennligst endre
 • Informasjon om australske sykehus

 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Har til hensikt å jobbe innen helsesektoren

 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Barneomsorg inklusive barnehager og førskoler

 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Klasserumssituasjoner

 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Eksponering for tuberkulos

 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Regner med å pådra meg helsekostnader

 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Spesiell behandling eller spesielle behov på grunn av medisinsk tilstand

 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Informasjon om militær tjeneste eller utdanning

 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt Datointervallet er feil, vennligst endre
 • Dette feltet kan ikke være tomt Datointervallet er feil, vennligst endre
 • Dette feltet kan ikke være tomt

Personlig informasjon

 • * Opggi fornavn
 • * Oppgi etternavn
 • * Oppgi kjønn
 • * Fødselsdato må være tidligere enn i dag
 • Sivilstatus må oppgis
 • Sivilstatus må oppgis
 • Ditt fødested
 • * Vennligst oppgi sted
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • * Vennligst velg fødselsland
 • Ditt bosettelsesland
 • Velg det landet du er bosatt i. Du kommer senere til å måtte oppgi adressen din.
 • * Vennligst velg hvilket land du bor i
 • Informasjon om passet ditt
 • * Vennligst oppgi nasjonalitet
 • * Vennligst oppgi passnummer Passnummerets format er feil
 • * Passets utstedtsdato er feil
 • * Passets utløpsdato er feil
 • * Myndighet for utstedelse kan ikke være tom
 • Dersom du har et Australian Visa Grant Number (gyldig eller ikke gyldig), vennligst oppgi det.
 • Om du har et visum till Australia i passet ditt (nåværende eller tidligere), vennligst oppgi visumets nummer.
 • Health Examination
 • Have you undertaken a health examination for an Australian visa in the last 12 months?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • The date must after today
 • The date must after today
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Har du tidligere vært kjent under et annet navn? (Inklusive for eksempel navn som ugift)
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Er du medborger i flere land enn det du har oppgitt tidligere?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Please provide the Confirmation of Enrolment (CoE) code for each course you will be completing?
  The CoE is located in the top right corner of your Confirmation of Enrolment.

 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Adresseinformasjon

 • Oppgi bostadsadressen i ditt hjemland.
 • * Vennligst oppgi din adresse
 • * Vennligst oppgi din adresse
 • * Vennligst oppgi sted
 • * Vennligst oppgi fylke
 • * Vennligst oppgi postnummer
 • Dine telefonnummer
 • +
  Vennligst oppgi ditt mobilnummer (inkluderer landskode)
 • Helse erklæring

 • Du må svare på disse spørsmålene om deg selv.
 • I løpet av de seneste fem årene, har du besøkt eller bodd utenfor mer enn 3 måneder på rad?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Har du til hensikt å legge deg inn på sykehus eller et behandlingshjem mens du er i Australia?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Har du til hensikt å jobbe som, eller studere til, lege, tannlege, sykepleier eller hjelpepleier i løpet av ditt besøk i Australia?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Har du til hensikt å jobbe, eller praktisere, på en førskole (inklusive barnehage) under ditt oppehold i Australia?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Har du:
  1. Noensinne hatt, eller har for tilfellet, tuberkulose?
  2. Vært i kontakt med et familiemedlem som har aktiv tuberkulose?
  3. Noensinne gjort en lungerøntgen som viste en avvikelse?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Under ditt planlagte besøk till Australia, forventer du å pådra medisinske kostnader, og/eller behandling eventuellt medisinsk oppfølgning for en eller flere av følgende sykdommer:
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Trenger du personlig assistanse eller har særlig hjelpebehov på grunn av sykdom?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Do you hold health insurance to cover your stay in Australia?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Have you undertaken a health examination for an Australian visa in the past 12 months?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Søkeren oppmuntres til å vaksinere seg mot smittsomme sykdommer før avreise til Australia. Foreldre oppmuntres til å vaksinere barna sine mot hepatitt B, difteri, stivkrampe, kikhoste (pertussis), polio, Haemophilus influenzae typ b (Hib), pneumokokk- og meningokokkinfeksjoner, kusma, meslinger, røde hunder og vannkopper. Spedbarn i alderen 2 til 8 måneder oppmuntres også til å vaksineres mot rotavirus.

  Foreldre bør ta med seg vaksinasjonskortet til sine barn til Australia.

  Vaksine mot røde hunder anbefales sterkt for kvinner i fruktbar alder.

 • Karaktererklæring

 • If you wish to study in Australia, you must be of good character. The following questions ask details of your character. If your circumstances change before you travel you should inform the Australian Government office overseas. If you are receiving assistance in completing this form, you must ensure you personally answer these questions, and that the answers are faithfully transcribed to this form. For your reference, a copy of the questions can also be found in form 157A Application for a student (temporary) visa
 • Have you, or any person included in this application to apply for this visa, ever:
 • blitt dømt for en kriminell handling eller lovbrudd i et land (inklusive dommer som nå er borte fra kriminalregisteret)?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • blitt siktet for en kriminell handling som for tilfellet venter på en rettslig prosess?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • frikjent for en kriminell handling eller andre lovbrudd på grunn psykisk sykdom eller annen sykdom?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Blitt deportert eller utvist fra et land (inklusive Australia)?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Forlatt et land frivilig for å ikke blir deportert eller utvist?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • blitt utestengt eller bedt om å forlate et land (inklusive Australia)?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • begått eller vært delaktig i å begå krigsforbrytelser eller andre lovbrudd mot menneskeheten eller menneskelige rettigheter?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Vært innblandet i en eller annen virksomhet som kan innebære en risiko for Australias nasjonelle sikkerhet?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Hatt gjeld til den Australske staten eller annen myndighet i Australia?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Vært innblandet i en aktivitet, eller dømt for lovbrudd relatert til menneskehandel i et land (inklusive Australia)?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
  1. tjenestegjort i en militærstyrke eller en statlig sponset milis, eller
  2. gjennomført en militær eller paramilitær utdannelse, eller
  3. blitt utdannet i våpen eller sprengstoff (uansett tittel).
  utenom det som inngår i den obligatoriske verneplikten?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Processing details

 • Have you, or any person included in this application held or currently hold a visa for travel to Australia?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Have you, or any person included in this application ever been refused an entry permit or visa to Australia?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Have you, or any person included in this application ever had a visa cancelled?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Are you, or any person included in this application currently awaiting a decision on another visa application (not including this application)?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Erklæring

 • I declare that:
 • • I have read the information contained in the www.studyinaustralia.gov.au website on living and studying in Australia including information on the cost of living, accommodation and employment.
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • • The information I have supplied in this application is complete, correct and up-to-date in every detail.
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • • I am aware that I must immediately advise the department if I become aware that any information provided in this form is incorrect or if there is a change in my circumstances that is relevant to this application at any time.
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • • I will attach all relevant documentary evidence as specified on the department's website for the student visa for which I am applying as soon as I have been provided with the Transaction Reference Number (TRN). I acknowledge that the department's online lodgement facility will provide me a webpage link to attach the relevant documentary evidence once I have been provided with the TRN (Note: the TRN will be provided to you after you pay your visa application fee(s) and before you exit the visa application).
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • • I understand that if any fraudulent or misleading documents or information is found, this application is likely to be refused and I may become ineligible to be granted a visa for a period of time.
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • • I have access to sufficient funds to support myself and my family unit members (regardless of whether they are accompanying me to Australia) for the total period of my stay in Australia*.
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • • I have made adequate arrangements to health insurance for the period of my stay in Australia and I acknowledge that I am required to maintain these arrangements while in Australia as the holder of a student visa.
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • • I will respect Australian values as listed on this form, during my stay in Australia and will obey the laws of Australia.
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • • I understand that a student visa is a temporary visa, and that being granted a student visa will not guarantee that I will be eligible for the grant of a further visa to remain in Australia, including a skilled migration visa.
 • • I understand that if I cannot obtain a further visa, I must depart Australia on or before the cease date of the student visa.
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • • Visa conditions:
 • If granted a student visa, I acknowledge that I am required to abide by its conditions as outlined in the information sheet Applying for a student visa.
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • • I understand that if the 8534 visa condition is imposed on my visa, it will be indicated by the condition code '8534' and by the short description 'Further stay restricted'. I acknowledge that this means that the 8534 condition has been imposed on my visa and that I will not, while in Australia, be entitled to the grant of any other visa**, other than a subclass 580 (Student Guardian) visa.
 • • I understand that the effect of the 8534 visa condition is that it will not be possible for me to apply to remain in Australia beyond the date authorised by my visa** and that I will be required to depart Australia on or before that date. I agree to having this condition included on any visa issued to me as the result of this application if the department decides to impose it as a condition of grant of a visa.
 • • I understand that if the 8535 visa condition is imposed on my visa, it will be indicated by the condition code '8535' and by the short description 'Further stay restricted'. I acknowledge that this means that the 8535 condition has been imposed on my visa and that I will not, while in Australia, be entitled to be granted any other visa** other than a further visa in circumstances where the Commonwealth, or a foreign government (as the case requires), does not oppose me undertaking a relevant course of study.
 • • I understand that the effect of the 8535 visa condition is that it will not be possible for me to remain in Australia beyond the date authorised by my visa**, unless I am applying for a further student visa in circumstances where the Commonwealth, or a foreign government (as the case requires), does not oppose me undertaking a relevant course of study, and that I will be required to depart Australia on or before the authorised date.
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt

Den australske regjeringens offisielle ressurser: