Ansök om Studentvisum till Australien från Sverige: Ansökningsformulär

För att ansöka om studentvisum till Australien ska du använda detta ansökningsformulär.

Du behöver vara antagen av ett universitet eller skola i Australien innan du kan ansöka om studentvisum till Australien. Om du inte fått ditt antagningsbesked (“Confirmation of Enrollment”), var god kontakta skolan där du tänkt studera.

Olika typer av studentvisum

 • Högre utbildning (“Higher education”)
  • Gäller kandidatexamen, högskoleexamen och liknande (på engelska “bachelor degree, associate degree, graduate certificate, graduate diploma, higher education diploma, higher education advanced diploma or masters by coursework.”)
 • Forskarutbildning (“Postgraduate research”)
  • Masterutbildning genom forskning eller doktorsexamen (”Masters by research or a doctoral degree.”)
 • English Language Intensive Courses for Overseas Students (ELICOS)
  • För enskilda kurser som leder till certifikat I, II, III eller IV, eller som ej leder till någon formellt betyg.
 • Grundskola och gymnasieskola
  • För kurser i grundskola och gymnasium, samt utbytesprogram för gymnasiet.
 • Yrkesutbildning och praktik (VET)
  • Denna underclass gäller för certifikati I, II, III eller IV (förutom ELICOS), VET-examen med flera
 • Non-award
  • Gäller heltidskurser eller kombination av kurser som inte leder till någon examen.
 • AusAID och Defence
  • Gäller studenter sponsrade av AusAID eller Australian Department of Defence som studerar kurser på heltid.
 • Vårdnadshavare/målsman
  • Föräldrar eller släktingar till en person som studerar i Australien kan följa med som målsman åt den personen.

Priset för ett visum är 6.000 kr.

Ange och bekräfta din e-postadress för att påbörja onlineansökan:

 • Uppgifter om andra namn du har varit känd som

 • Lägg tillTa bortAnnat namn #
 • Ge information om andra medborgarskap som du innehar

 • Lägg tillTa bortytterligare medborgarskap #
 • * Var god välj bosättningsland
 • Ge information om det passet du innehar för detta medborgarskap. Ange det exakt som det står i passet. Om du inte har något pass för detta medborgarskap, lämna dessa fält tomma.
 • * Ange kön
 • * Fördelsedatum måste vara tidigare än idag
 • * Var god ange nationalitet
 • * Var god ange passnummer Passnumrets format är felaktigt
 • * Passets utfärdandedatum är felaktigt
 • * Passets sista giltighetsdag är felaktigt
 • * Var god ange utfärdande myndighet
 • Kontaktuppgifter

 • Ange din nuvarande postadress. Om postadressen är annan än bostadsadressen, var god gör ändringar nedan.
 • * Var god ange din adress
 • * Var god ange din adress
 • * Var god ange stad
 • please select a state
 • OR
 • * Var god ange län
 • * Var god ange postnummer
 • please select country
 • Kommunikation med dig

 • We can communicate about the application more quickly using e-mail. Do you agree to this Department communicating with you via e-mail? If you select yes to this question your email address and mobile phone number may be provided to the Department of Education, Employment and Workplace Relations for use in advising you of seasonal work opportunities in Australia.
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Om ja, ange e-postadress
  please select country

  Nej> All kommunikation skickas till ovanstående postadress istället för e-post. Tänk på att detta kan leda till förseningar i hanteringen av din visumansökan..

 • Kommunikation med visumkontoret

 • Under behandlingen av din visumansökan, kan du i vissa fall behöva komma på personlig intervju. Om detta skulle behövas, vilket kontor föredrar du då att besöka?
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Kontaktuppgifter

 • Give details of the postal address for the authorised person.
 • * Ange förnamn
 • * Ange efternamn
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • please select a state
 • OR
 • * Var god ange län
 • * Var god ange postnummer
 • please select country
 • Communicating with the authorised person

 • We can communicate about the application more quickly using e-mail. Do you agree to this Department communicating with you via e-mail? If you select yes to this question your email address and mobile phone number may be provided to the Department of Education, Employment and Workplace Relations for use in advising you of seasonal work opportunities in Australia.
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Om ja, ange e-postadress
  please select country

  Nej> All kommunikation skickas till ovanstående postadress istället för e-post. Tänk på att detta kan leda till förseningar i hanteringen av din visumansökan..

 • Receive health and character information

 • Do you want your authorised recipient to receive health and/or character information about you and/or your dependants that may arise or be revealed in the course of this application (for example, requests for medical investigation, other health information about you, or the results of criminal history checks)?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Note that health and character information will be sent to the residential address you specified on the previous page if you choose NOT to have it sent to your authorised recipient.
 • Kommunikation med visumkontoret

 • Under behandlingen av din visumansökan, kan du i vissa fall behöva komma på personlig intervju. Om detta skulle behövas, vilket kontor föredrar du då att besöka?
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Redogör för dina besök till andra länder

 • lägg tillta bortRedogör för dina besök till andra länder #
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt Datumintervallet är felaktig, var god korrigera
 • Detta fält får inte vara tomt Datumintervallet är felaktig, var god korrigera
 • Information om australiska sjukhus

 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Har för avsikt att arbeta inom vården

 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Barnomsorg inklusive förskolor och daghem

 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Klassrumssituationer

 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Exponering för tuberkulos

 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Räknar med att drabbas av sjukvårdskostnader

 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Särskild vård eller särskilda behov på grund av rörelsehinder

 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Uppgifter om militär tjänstgöring eller utbildning

 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt Datumintervallet är felaktig, var god korrigera
 • Detta fält får inte vara tomt Datumintervallet är felaktig, var god korrigera
 • Detta fält får inte vara tomt

Personlig information

 • * Ange förnamn
 • * Ange efternamn
 • * Ange kön
 • * Fördelsedatum måste vara tidigare än idag
 • Civilstånd måste anges
 • Civilstånd måste anges
 • Din födelseplats
 • * Var god ange stad
 • Detta fält får inte vara tomt
 • * Var god välj födelseland
 • Ditt bosättningsland
 • Välj i vilket land du är bosatt. Senare kommer du få ange din adress.
 • * Var god välj bosättningsland
 • Information om ditt pass
 • * Var god ange nationalitet
 • * Var god ange passnummer Passnumrets format är felaktigt
 • * Passets utfärdandedatum är felaktigt
 • * Passets sista giltighetsdag är felaktigt
 • * Var god ange utfärdande myndighet
 • Om du har ett Australian Visa Grant Number (giltigt eller ogiltigt), var god ange det.
 • Om du har ett visum till Australien i ditt pass (nuvarande eller tidigare), var god ange visumets nummer.
 • Health Examination
 • Have you undertaken a health examination for an Australian visa in the last 12 months?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • The date must after today
 • The date must after today
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Använder du eller har du använt något annat namn? (Inklusive till exempel namn som ogift)
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Är du medborgare i ytterligare något land utöver det du angett tidigare?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Please provide the Confirmation of Enrolment (CoE) code for each course you will be completing?
  The CoE is located in the top right corner of your Confirmation of Enrolment.

 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Adressuppgifter

 • Ange din bostadsadress i ditt hemland.
 • * Var god ange din adress
 • * Var god ange din adress
 • * Var god ange stad
 • * Var god ange län
 • * Var god ange postnummer
 • Dina telefonnummer
 • +
  Var god ange ditt mobiltelefonnummer (inkludera internationell landskod)
 • Hälsodeklaration

 • Du måste svara på dessa frågor om dig själv och någon annan person som du ansöker för.
 • Under de senaste fem åren, har du besökt eller bott utanför mer än 3 månader i följd?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Har du för avsikt att läggas in på sjukhus eller en vårdinrättning (inklusive vårdhem) medan du är i Australien?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Har du för avsikt att arbeta som, eller studera till, läkare, tandläkare, sjuksköterska eller sjukvårdare under din vistelse i Australien?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Har du för avsikt att arbeta, eller praktisera, på daghem (inklusive förskolor) under din vistelse i Australien?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Har du:
  1. någonsin haft, eller har för närvarande, tuberkulos?
  2. varit i nära kontakt med en familjemedlem som har aktiv tuberkulos?
  3. någonsin gjort en lungröntgen som visade på en avvikelse?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Under ditt planerade besök i Australien, förväntar du dig att ådra dig sjukvårdskostnader, eller kräva behandling eller medicinsk uppföljning för:
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Behöver du hjälp med rörlighet eller vård på grund av en sjukdom?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Do you hold health insurance to cover your stay in Australia?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Have you undertaken a health examination for an Australian visa in the past 12 months?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Sökanden uppmuntras att vaccinera sig mot smittsamma sjukdomar innan resan till Australien. Föräldrar uppmuntras att låta vaccinera sina barn mot hepatit B, difteri, stelkramp, kikhosta (pertussis), polio, Haemophilus influenzae typ b (Hib), pneumokock- och meningokockinfektioner, påssjuka, mässling, röda hund och vattkoppor. Spädbarn i åldern 2 till 8 månaders ålder uppmuntras också att vaccineras mot rotavirus.

  Föräldrar bör ta med sig vaccinationskort för sina barn till Australien.

  Röda hund-vaccinationer rekommenderas starkt för kvinnor i fertil ålder.

 • Karaktärsförklaring

 • If you wish to study in Australia, you must be of good character. The following questions ask details of your character. If your circumstances change before you travel you should inform the Australian Government office overseas. If you are receiving assistance in completing this form, you must ensure you personally answer these questions, and that the answers are faithfully transcribed to this form. For your reference, a copy of the questions can also be found in form 157A Application for a student (temporary) visa
 • Have you, or any person included in this application to apply for this visa, ever:
 • dömts för ett brott eller förseelse i något land (inklusive domar som nu tagits bort från brottsregistret)?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • åtalats för något brott och väntar för närvarande på rättsliga åtgärder?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • frikänts från brott eller andra förseelser på grund av psykisk ohälsa eller sjukdom?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Blivit deporterad eller utvisad från något land (inklusive Australien)?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • lämnat ett land frivilligt i syfte att inte bli utvisad eller deporterad?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • blivit utstängd från eller ombedd att lämna något land (inklusive Australien)?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • begått eller varit delaktig i att begå krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten eller mänskliga rättigheter?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • varit inblandad i någon verksamhet som skulle kunna innebära en risk för Australiens nationella säkerhet?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • haft några skulder till australiska staten eller någon myndighet i Australien?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • varit inblandad i någon verksamhet, eller dömts för något brott relaterat till människohandel i något land (inklusive Australien)?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
  1. tjänstgjort i en militärstyrka eller privat eller statligt sponsrad milis, eller
  2. genomgått någon militär eller paramilitär utbildning, eller
  3. fått utbildning i vapen eller sprängämnen (oavsett benämning),
  förutom det som ingår i den obligatoriska värnplikten?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Processing details

 • Have you, or any person included in this application held or currently hold a visa for travel to Australia?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Have you, or any person included in this application ever been refused an entry permit or visa to Australia?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Have you, or any person included in this application ever had a visa cancelled?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Are you, or any person included in this application currently awaiting a decision on another visa application (not including this application)?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Försäkran

 • I declare that:
 • • I have read the information contained in the www.studyinaustralia.gov.au website on living and studying in Australia including information on the cost of living, accommodation and employment.
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • • The information I have supplied in this application is complete, correct and up-to-date in every detail.
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • • I am aware that I must immediately advise the department if I become aware that any information provided in this form is incorrect or if there is a change in my circumstances that is relevant to this application at any time.
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • • I will attach all relevant documentary evidence as specified on the department's website for the student visa for which I am applying as soon as I have been provided with the Transaction Reference Number (TRN). I acknowledge that the department's online lodgement facility will provide me a webpage link to attach the relevant documentary evidence once I have been provided with the TRN (Note: the TRN will be provided to you after you pay your visa application fee(s) and before you exit the visa application).
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • • I understand that if any fraudulent or misleading documents or information is found, this application is likely to be refused and I may become ineligible to be granted a visa for a period of time.
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • • I have access to sufficient funds to support myself and my family unit members (regardless of whether they are accompanying me to Australia) for the total period of my stay in Australia*.
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • • I have made adequate arrangements to health insurance for the period of my stay in Australia and I acknowledge that I am required to maintain these arrangements while in Australia as the holder of a student visa.
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • • I will respect Australian values as listed on this form, during my stay in Australia and will obey the laws of Australia.
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • • I understand that a student visa is a temporary visa, and that being granted a student visa will not guarantee that I will be eligible for the grant of a further visa to remain in Australia, including a skilled migration visa.
 • • I understand that if I cannot obtain a further visa, I must depart Australia on or before the cease date of the student visa.
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • • Visa conditions:
 • If granted a student visa, I acknowledge that I am required to abide by its conditions as outlined in the information sheet Applying for a student visa.
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • • I understand that if the 8534 visa condition is imposed on my visa, it will be indicated by the condition code '8534' and by the short description 'Further stay restricted'. I acknowledge that this means that the 8534 condition has been imposed on my visa and that I will not, while in Australia, be entitled to the grant of any other visa**, other than a subclass 580 (Student Guardian) visa.
 • • I understand that the effect of the 8534 visa condition is that it will not be possible for me to apply to remain in Australia beyond the date authorised by my visa** and that I will be required to depart Australia on or before that date. I agree to having this condition included on any visa issued to me as the result of this application if the department decides to impose it as a condition of grant of a visa.
 • • I understand that if the 8535 visa condition is imposed on my visa, it will be indicated by the condition code '8535' and by the short description 'Further stay restricted'. I acknowledge that this means that the 8535 condition has been imposed on my visa and that I will not, while in Australia, be entitled to be granted any other visa** other than a further visa in circumstances where the Commonwealth, or a foreign government (as the case requires), does not oppose me undertaking a relevant course of study.
 • • I understand that the effect of the 8535 visa condition is that it will not be possible for me to remain in Australia beyond the date authorised by my visa**, unless I am applying for a further student visa in circumstances where the Commonwealth, or a foreign government (as the case requires), does not oppose me undertaking a relevant course of study, and that I will be required to depart Australia on or before the authorised date.
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt

Australiska Regeringens officiella sidor: