Ansök om Studentvisum till Australien från Sverige: Ansökningsformulär

För att ansöka om studentvisum till Australien ska du använda detta ansökningsformulär.

Du behöver vara antagen av ett universitet eller skola i Australien innan du kan ansöka om studentvisum till Australien. Om du inte fått ditt antagningsbesked (“Confirmation of Enrollment”), var god kontakta skolan där du tänkt studera.

Olika typer av studentvisum

 • Högre utbildning (“Higher education”)
  • Gäller kandidatexamen, högskoleexamen och liknande (på engelska “bachelor degree, associate degree, graduate certificate, graduate diploma, higher education diploma, higher education advanced diploma or masters by coursework.”)
 • Forskarutbildning (“Postgraduate research”)
  • Masterutbildning genom forskning eller doktorsexamen (”Masters by research or a doctoral degree.”)
 • English Language Intensive Courses for Overseas Students (ELICOS)
  • För enskilda kurser som leder till certifikat I, II, III eller IV, eller som ej leder till någon formellt betyg.
 • Grundskola och gymnasieskola
  • För kurser i grundskola och gymnasium, samt utbytesprogram för gymnasiet.
 • Yrkesutbildning och praktik (VET)
  • Denna underclass gäller för certifikati I, II, III eller IV (förutom ELICOS), VET-examen med flera
 • Non-award
  • Gäller heltidskurser eller kombination av kurser som inte leder till någon examen.
 • AusAID och Defence
  • Gäller studenter sponsrade av AusAID eller Australian Department of Defence som studerar kurser på heltid.
 • Vårdnadshavare/målsman
  • Föräldrar eller släktingar till en person som studerar i Australien kan följa med som målsman åt den personen.

Priset för ett visum är 6.600,00kr.

Ange och bekräfta din e-postadress för att påbörja onlineansökan:

1

Ange dina föräldrars personuppgifter.

Välj i vilket land du är bosatt. Senare kommer du få ange din adress.

Var god ange uppgifter om ditt pass. Skriv precis som det står i passet och var noggrann. Var mycket noggrann när du fyller i uppgifterna angående ditt pass. Visumet lagras elektroniskt via ditt passnummer, och om du anger fel passnummer betyder det att du inte har något giltigt visum för ditt pass.

1
1
1

Ge detaljer om passet du har för detta medborgarskap. Ange dessa detaljer exakt som de visas i ditt pass. Om du aldrig har ägt ett pass för detta medborgarskap, vänligen lämna dessa fält tomma.

1

Ge detaljer om passet du har för detta medborgarskap. Ange dessa detaljer exakt som de visas i ditt pass. Om du aldrig har ägt ett pass för detta medborgarskap, vänligen lämna dessa fält tomma.

Ange detaljer om din högsta utbildningsnivå.

Ange detaljer om den institution som du är inskriven, eller om du har examen från.

COE ligger i det övre högra hörnet av din bekräftelse av registrering.

Ange din bostadsadress i ditt hemland.

Du måste svara på dessa frågor om dig själv och någon annan person som du ansöker för

Sökande uppmuntras att immuniseras mot infektionssjukdomar innan de reser till Australien. Sökande som inte kan ordna sin immunisering innan de avgår från sitt hemland uppmuntras att söka råd vid ankomst till Australien. Australiska hälsomyndigheter hjälper människor att få medicinsk hjälp, inklusive immunisering. Föräldrar uppmuntras starkt att få sina barn immuniserade för: hepatit B; difteri; stelkramp; Pertussis (kikhosta); polio; Haemophilus influenzae typ-B (HIB); pneumokockinfektioner och meningokockinfektioner; påssjuka; mässling; rubella; Varicella (vattkoppor). Spädbarn mellan åldrarna 2 och 8 månaders ålder uppmuntras också att immuniseras mot rotavirus.

Föräldrar bör ta med sig alla immuniseringscertifikat för sina barn till Australien.

Rubella -vaccinationer uppmuntras starkt för kvinnor i fertil ålder.

Om du vill studera i Australien måste du vara av gott beteende. Följande frågor ställer detaljer om ditt beteende. Om dina omständigheter förändras innan du reser bör du informera det australiensiska regeringskontoret utomlands. Om du får hjälp med att fylla i detta formulär måste du se till att du personligen svarar på dessa frågor och att svaren troget trogs till detta formulär. För din referens kan en kopia av frågorna också hittas i formulär 157A.

Har någon av de resenärer som ansöker om detta resevisum någonsin gjort något av följande? :

Viseringsvillkor:

Ladda upp skannade kopior eller bilder av följande dokument:

Ladda upp en kopia av din Passport ID -sida. Välj fil och tryck på knappen för att skicka ditt dokument.

Filnamn:

Filstorlek:

Varje student utom de från Norge och Belgien måste ge bevis för att ha en försäkringsskydd som kallas "Overseas Student Health Cover" ("OSHC"). Välj filen och tryck på knappen för att skicka ditt dokument.

Filnamn:

Filstorlek:

Ladda upp din "Bekräftelse av registrering" ("CoE"). Välj filen och tryck på knappen för att skicka ditt dokument.

Filnamn:

Filstorlek:

Ladda upp ditt presentationsbrev. Brevet ska kort beskriva:

1. Dina nuvarande studier: Vad är ditt studieområde, vilket universitet eller institution du för närvarande studerar i och sedan hur länge du studerar där.
2. Varför du valde att studera i Australien.
3. Dina planer när dina studier i Australien kommer att slutföras.


Välj filen och tryck på knappen för att skicka ditt dokument.

Alternativt kan du fylla i denna information i textrutan nedan.

Filnamn:

Filstorlek:

1

Ange dina föräldrars personuppgifter.

Välj i vilket land du är bosatt. Senare kommer du få ange din adress.

Var god ange uppgifter om ditt pass. Skriv precis som det står i passet och var noggrann. Var mycket noggrann när du fyller i uppgifterna angående ditt pass. Visumet lagras elektroniskt via ditt passnummer, och om du anger fel passnummer betyder det att du inte har något giltigt visum för ditt pass.

1
1
1

Ge detaljer om passet du har för detta medborgarskap. Ange dessa detaljer exakt som de visas i ditt pass. Om du aldrig har ägt ett pass för detta medborgarskap, vänligen lämna dessa fält tomma.

1

Ge detaljer om passet du har för detta medborgarskap. Ange dessa detaljer exakt som de visas i ditt pass. Om du aldrig har ägt ett pass för detta medborgarskap, vänligen lämna dessa fält tomma.

Ange detaljer om din högsta utbildningsnivå.

Ange detaljer om den institution som du är inskriven, eller om du har examen från.

COE ligger i det övre högra hörnet av din bekräftelse av registrering.

Ange din bostadsadress i ditt hemland.

Du måste svara på dessa frågor om dig själv och någon annan person som du ansöker för

Sökande uppmuntras att immuniseras mot infektionssjukdomar innan de reser till Australien. Sökande som inte kan ordna sin immunisering innan de avgår från sitt hemland uppmuntras att söka råd vid ankomst till Australien. Australiska hälsomyndigheter hjälper människor att få medicinsk hjälp, inklusive immunisering. Föräldrar uppmuntras starkt att få sina barn immuniserade för: hepatit B; difteri; stelkramp; Pertussis (kikhosta); polio; Haemophilus influenzae typ-B (HIB); pneumokockinfektioner och meningokockinfektioner; påssjuka; mässling; rubella; Varicella (vattkoppor). Spädbarn mellan åldrarna 2 och 8 månaders ålder uppmuntras också att immuniseras mot rotavirus.

Föräldrar bör ta med sig alla immuniseringscertifikat för sina barn till Australien.

Rubella -vaccinationer uppmuntras starkt för kvinnor i fertil ålder.

Om du vill studera i Australien måste du vara av gott beteende. Följande frågor ställer detaljer om ditt beteende. Om dina omständigheter förändras innan du reser bör du informera det australiensiska regeringskontoret utomlands. Om du får hjälp med att fylla i detta formulär måste du se till att du personligen svarar på dessa frågor och att svaren troget trogs till detta formulär. För din referens kan en kopia av frågorna också hittas i formulär 157A.

Har någon av de resenärer som ansöker om detta resevisum någonsin gjort något av följande? :

Viseringsvillkor:

Ladda upp skannade kopior eller bilder av följande dokument:

Ladda upp en kopia av din Passport ID -sida. Välj fil och tryck på knappen för att skicka ditt dokument.

Filnamn:

Filstorlek:

Varje student utom de från Norge och Belgien måste ge bevis för att ha en försäkringsskydd som kallas "Overseas Student Health Cover" ("OSHC"). Välj filen och tryck på knappen för att skicka ditt dokument.

Filnamn:

Filstorlek:

Ladda upp din "Bekräftelse av registrering" ("CoE"). Välj filen och tryck på knappen för att skicka ditt dokument.

Filnamn:

Filstorlek:

Ladda upp ditt presentationsbrev. Brevet ska kort beskriva:

1. Dina nuvarande studier: Vad är ditt studieområde, vilket universitet eller institution du för närvarande studerar i och sedan hur länge du studerar där.
2. Varför du valde att studera i Australien.
3. Dina planer när dina studier i Australien kommer att slutföras.


Välj filen och tryck på knappen för att skicka ditt dokument.

Alternativt kan du fylla i denna information i textrutan nedan.

Filnamn:

Filstorlek:


Australiska Regeringens officiella sidor: