Austraalia üliõpilasviisa taotlemise vorm (Eesti)

Austraaliasse õppima viisa taotlemiseks kasutage seda taotlusvormi.

Enne Suurbritanniasse Austraaliasse Austraaliasse õppima viisa taotlemist peate olema sisse võetud ülikooli või kooli. Kui teil pole registreerumise kinnitust (CoE), pöörduge kooli või ülikooli poole, kus kavatsete õppida.

Vormis esitatakse järgmised õpilase viisavõimalused

 • Higher education (Kõrgharidus)
  • Taotleb bakalaureusekraadi, kaastöötaja kraadi, lõputunnistuse, lõputunnistuse, kõrghariduse diplomi, kõrghariduse edasijõudnute diplomi või magistrikraadi kursuste kaupa.
 • Postgraduate research (Kraadiõppe uuringud)
  • Kehtib magistrikraadi uurimistöö või doktorikraadi järgi.
 • English Language Intensive Courses for Overseas Students – ELICOS (Inglise keele intensiivkursused välisüliõpilastele)
  • Eraldiseisvate kursuste korral, mille tulemuseks on I, II, III või IV tunnistus või mille tulemusel ametlikku väljaandmist ei toimu.
 • Primary or secondary school course (Põhikooli või keskkooli kursus)
  • Põhikooli-, gümnaasiumi- või gümnaasiumikursustele, samuti heaks kiidetud keskkooli vahetusprogrammidele.
 • Vocational education and training – VET (Kutseharidus ja -koolitus)
  • See alaklass on mõeldud I, II, III või IV tunnistuse (va ELICOS), kutseharidusdiplomi, kutsehariduse edasijõudnute diplomi, kutsealase lõputunnistuse või kutsealase lõpetanu diplomikursuste jaoks.
 • Non-award (Autasustamata jätmine)
  • Kehtib sihtasutusele mittekuuluvate sihtasutuste õpingute või muude täisajaga kursuste või kursuste komponentide osas, mis ei vii Austraalia auhinna saamiseni.
 • AusAID and Defence (AusAID ja riigikaitse)
  • Kehtib õpilaste jaoks, keda sponsoreerib AusAID või Austraalia kaitseministeerium ja kes korraldavad mis tahes täiskoormusega kursusi.
 • Student Guardians (Üliõpilaste eestkostjad)
  • Vanemad või sugulased saavad Austraalias õppiva õpilase eestkostjana taotleda viisat Austraalias viibimiseks.

Hind on 598 eurot iga viisa eest.

Sisestage ja kinnitage oma e-posti aadress, et alustada online-avaldus:

 • Andmed muu nime kohta, mille järgi Teid on teatud

 • LisaEemaldaTeine nimi #
 • Esitage andemd Teie teise riigi (teiste riikide) kodakondsuse kohta

 • LisaEemaldaMuu kodakondsus #
 • * Palun valige oma elukohariik
 • Esitage selle kodakondsuse passi andmed. Sisestage need andmed täpselt nii nagu need on esitatud Teie passis. Kui Teil ei ole kunagi selle kodakondsuse passi olnud, siis palun jätke need väljad tühjaks.
 • * Palun valige oma sugu
 • * Sünniaeg peab olema enne tänast
 • * Palun valige passi väljaandja riik
 • * Palun sisestage oma passi number Passi numbri formaat on vale
 • * Passi väljaandmise kuupäev on vale
 • * Passi kehtivuse kuupäev on vale
 • * Passi väljaandja asutuse lahter ei saa olla tühi
 • Kontaktandmed

 • Esitage oma praeguse postiaadressi andmed. Kui Teie postiaadress on erinev, siis palun täiendage järgmisi andmeid.
 • * Palun sisestage oma aadress
 • * Palun sisestage oma aadress
 • * Palun sisestage oma linna nimi
 • please select a state
 • VÕI
 • * Palun valige maakond
 • * Palun sisestage oma postiindeks
 • please select country
 • Teiega suhtlemine

 • Kasutades e-posti, saame taotluse osas kiiremini suhelda. Kas Te olete nõus, et see osakond suhtleb Teiega e-posti teel? Kui Te vastate jah sellele küsimusele, siis Teie telefoninumber ja e-post võidakse anda hariduse, tööhõive ja töökeskkonna suhete osakonnale (Department of Education, Employment and Workplace Relations), et Teid saaks Austraalia hooajatööde osas nõustada.
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • Kui jah, siis palun sisestage oma e-posti aadress
  please select country

  Ei> kogu suhtlus saadetakse eelnevalt nimetatud kontaktaadressile. See võib põhjustada suhtlemisel Teie taotluse osas viivitusi.

 • Suhtlemine selle osakonnaga

 • Taotluse üle otsutamisel võib meil tekkida vajadus kutsuda Teid ühte Austraalia Valitsuse büroosse intervjuule. Kui see vajadus tekib, siis millisesse büroose Te eelsitate minna?
 • See lahter peab olema täidetud
 • Kontaktandmed

 • Esitage volitatud isiku postiaadressi andmed.
 • * Eesnimede lahtrid ei saa olla tühjad
 • * Perekonnanimede lahtrid ei saa olla tühjad
 • See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • please select a state
 • VÕI
 • * Palun valige maakond
 • * Palun sisestage oma postiindeks
 • please select country
 • Suhtlemine volitatud isikuga

 • Kasutades e-posti, saame taotluse osas kiiremini suhelda. Kas Te olete nõus, et see osakond suhtleb Teiega e-posti teel? Kui Te vastate jah sellele küsimusele, siis Teie telefoninumber ja e-post võidakse anda hariduse, tööhõive ja töökeskkonna suhete osakonnale (Department of Education, Employment and Workplace Relations), et Teid saaks Austraalia hooajatööde osas nõustada.
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • Kui jah, siis palun sisestage oma e-posti aadress
  please select country

  Ei> kogu suhtlus saadetakse eelnevalt nimetatud kontaktaadressile. See võib põhjustada suhtlemisel Teie taotluse osas viivitusi.

 • Tervise ja iseloomustuse informatsiooni saamine

 • Kas Te soovite, et Teie volitatud isik saaks selle taotlusega seotud informatsiooni Teie ja/või Teie ülalpeetava tervise ja/või iseloomustuse kohta (näiteks, meditsiiniliste uuringute nõuded, muu informatsioon Teie tervise kohta või kriminaalse tausta kontrolli tulemused)?
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • Pange tähele, et kui Te valisite, et tervise ja iseloomustuse kohta käivat informatsiooni EI saadetaks Teie volitatud isikule, siis saadetakse see elukoha aadressile, mille Te märkisite eelmisele lehele.
 • Suhtlemine selle osakonnaga

 • Taotluse üle otsutamisel võib meil tekkida vajadus kutsuda Teid ühte Austraalia Valitsuse büroosse intervjuule. Kui see vajadus tekib, siis millisesse büroose Te eelsitate minna?
 • See lahter peab olema täidetud
 • Andmed teise riigi külastuse kohta

 • Lisa veelEemaldaAndmed teise riigi külastuse kohta #
 • See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud Kuupäevade vahemik on vale, palun parandage
 • See lahter peab olema täidetud Kuupäevade vahemik on vale, palun parandage
 • Austraalia haiglate andmed

 • See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • Kavatsete töötada tervishoiuvaldkonnas

 • See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • Lastehoiuasutused, sealhulgas eelkoolid ja lastesõimed

 • See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • Klassiruumi situatsioonid

 • See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • Kokkupuude tuberkuloosiga

 • See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • Eeldatavalt tekivad ravikulud

 • See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • hoolduse ja/või liikumisvajadus haigusseisundi tõttu

 • See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • Andmed sõjaväeteenistuse või väljaõppe kohta

 • See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud Kuupäevade vahemik on vale, palun parandage
 • See lahter peab olema täidetud Kuupäevade vahemik on vale, palun parandage
 • See lahter peab olema täidetud

Isiklikud andemd

 • * Eesnimede lahtrid ei saa olla tühjad
 • * Perekonnanimede lahtrid ei saa olla tühjad
 • * Palun valige oma sugu
 • * Sünniaeg peab olema enne tänast
 • Vastatud suhte staatus peab omama väärtust
 • Vastatud suhte staatus peab omama väärtust
 • Teie sünnikoht
 • * Palun sisestage oma linna nimi
 • See lahter peab olema täidetud
 • * Palun valige oma sünniriik
 • Teie elukohariik
 • Valige oma alaline elukoht nimekirjast. Teil palutakse hiljem sellel taotlusel esitada oma elukoha täielik aadress selles riigis.
 • * Palun valige oma elukohariik
 • Teie passi andmed
 • * Palun valige passi väljaandja riik
 • * Palun sisestage oma passi number Passi numbri formaat on vale
 • * Passi väljaandmise kuupäev on vale
 • * Passi kehtivuse kuupäev on vale
 • * Passi väljaandja asutuse lahter ei saa olla tühi
 • Kui Teil on Austraalia viisa grant number, palun sisestage grant number
 • Kui Teil on kehtiv Austraalia viisa Teie kehtivas või eelmises passis, siis palun sisestage viisa number
 • Health Examination
 • Have you undertaken a health examination for an Australian visa in the last 12 months?
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • Kuupäev peab olema pärast tänast
 • Kuupäev peab olema pärast tänast
 • See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • Kas Teid teatakse mõne muu nime järgi? (Kaasa arvatud nimed enne abielu.)
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • Kas Teil on veel mõni kodakondsus, kui ülal nimetatud passi väljaandja riik?
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • Please provide the Confirmation of Enrolment (CoE) code for each course you will be completing?
  The CoE is located in the top right corner of your Confirmation of Enrolment.

 • See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • Elukoha aadressi andmed

 • Esitage elukoha aadressi andmed oma kodumaal
 • * Palun sisestage oma aadress
 • * Palun sisestage oma aadress
 • * Palun sisestage oma linna nimi
 • * Palun valige maakond
 • * Palun sisestage oma postiindeks
 • Teie kontakttelefoninumbrid
 • +
  Palun sisestage oma mobiiltelefoni number (palun lisage ka riigikood)
 • Tervise deklaratsioon

 • Te olete kohustatud vastama järgmistele küsimustele enda ning iga teise isiku eest, kes on taotluses kaasa arvatud.
 • Kas Te olete viimase 5 aasta jooksul külastanud või elanud väljaspool enam kui kolm järjestikust kuud?
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • Kas Te kavatsete Austraalias viibimise jooksul minna mõnda haiglasse või tervishoiuasutusse (sh hooldekodusse)?
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • Kas Te kavatsete Austraalias viibimise jooksul töötada või õppida arstiks, hambaarstiks, meditsiiniõeks või parameedikuks?
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • Kas Te kavatsete Austraalias viibimise jooksul töötada või olla praktikal lasteaias (sh eelkoolides ja lastesõimedes)?
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • Kas Te olete:
  1. kunagi olnud või on praegu tuberkuloosi?
  2. olnud lähedases kontaktis pereliikmega, kellel on aktiivne tuberkuloos?
  3. kunagi teinud kopsuröntgeni, mis näitas hälvet?
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • Kas Te eeldate kavatsetud Austraalia visiidi jooksul kanda ravikulusid või et Te vajate arstlikku ravi või järelevalvet järgmistel juhtudel:
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • Kas Te vajate haigusseisundi korral hooldust või abi liikumiseks?
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • Do you hold health insurance to cover your stay in Australia?
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • Have you undertaken a health examination for an Australian visa in the past 12 months?
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • Viisataotlejaid julgustatakse enne Austraaliasse reisimist nakkushaiguste vastu vaktsineerima. Viisataotlejad, kes ei jõua enne kodumaalt lahkumist vaktsineerimist korradada, võiksid abi otsida Austraaliast. Austraalia tervishoiuasutused assisteerivad ja annavad nõu üldarstiabi saamisel, kaasa arvatud vaktsineerimine. Vanematel soovitatakse tungivalt lasta oma lapsed vaktsineerida B-hepatiidi, difteeria, teetanuse, läkaköha, lastehalvatuse, haemophilus influenzae tüübi B (Hib), pneumococcal ja meningococcal infektsioonide, mumpsi, leetrite, punetiste ja tuulerõugete vastu. 2 kuni 8 kuused (ainult) imikud võiks lasta vaktsineerida ka rotaviiruse vastu.

  Vanemad peaksid Austraaliasse minnes kaasa võtma oma laste immuniseerimispassi.

  Rasedatele naistele soovitatakse tungivalt punetiste vastast vaktsiini.

 • Iseloomustuse deklaratsioon

 • If you wish to study in Australia, you must be of good character. The following questions ask details of your character. If your circumstances change before you travel you should inform the Australian Government office overseas. If you are receiving assistance in completing this form, you must ensure you personally answer these questions, and that the answers are faithfully transcribed to this form. For your reference, a copy of the questions can also be found in form 157A Application for a student (temporary) visa
 • Have you, or any person included in this application to apply for this visa, ever:
 • üheski riigis süüdi mõistetud kuritoes või seaduserikkumises (kaasa arvatud süüdimõistmised, mis on praeguseks karistusregistrist eemaldatud)?
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • Teile on esitatud süüdistusi, mis ootavad õiguslike meetmete rakendamist?
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • õigeksmõistetud mõnes kriminaalkuriteos või mõnes muus seaduserikkumises vaimuhaiguse, hullumeelsuse tõttu?
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • mõnest riigist eemaldatud või küüditatud (kaasa arvatud Austraalia)?
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • lahkunud mõnest riigist, et vältida eemaldamist või küüditamist?
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • mõnest riigist välja saadetud või palutud lahkuda (kaasa arvatud Austraalia)?
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • sooritanud või olnud seotud sõjakuritegude toimepanemisega või inimsusevastaste kuritegudega või olnud inimõiguste vastu?
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • osalenud tegevuses, mis võiks ohustada Austraalia riiklikku julgeolekut?
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • Teil on olnud märkimisväärseid võlgu Austraalia valitsusele või mõnele Austraalia avaliku sektori asutusele?
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
 • olnud seotud mõne tegevusega või süüdimõistetud seaduserikkumises, mis on seotud illegaalse liikumisega mõnda riiki (kaasa arvatud Austraalia)?
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • See lahter peab olema täidetud
  1. teeninud sõjalises üksuses või riigi rahastatud sõjaväes või eraarmees, või
  2. läbinud mõnda sõjalist või poolsõjaväelist õppust, või
  3. saanud väljaõpet relvade või lõhkeainete kasutamiseks (kuidsa iganes on kirjeldatud),
  lisaks kohustuslikule sõjaväeteenistusele?
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • Processing details

 • Have you, or any person included in this application held or currently hold a visa for travel to Australia?
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • Have you, or any person included in this application ever been refused an entry permit or visa to Australia?
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • Have you, or any person included in this application ever had a visa cancelled?
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • Are you, or any person included in this application currently awaiting a decision on another visa application (not including this application)?
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • Tõendus

 • I declare that:
 • • I have read the information contained in the www.studyinaustralia.gov.au website on living and studying in Australia including information on the cost of living, accommodation and employment.
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • • The information I have supplied in this application is complete, correct and up-to-date in every detail.
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • • I am aware that I must immediately advise the department if I become aware that any information provided in this form is incorrect or if there is a change in my circumstances that is relevant to this application at any time.
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • • I will attach all relevant documentary evidence as specified on the department's website for the student visa for which I am applying as soon as I have been provided with the Transaction Reference Number (TRN). I acknowledge that the department's online lodgement facility will provide me a webpage link to attach the relevant documentary evidence once I have been provided with the TRN (Note: the TRN will be provided to you after you pay your visa application fee(s) and before you exit the visa application).
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • • I understand that if any fraudulent or misleading documents or information is found, this application is likely to be refused and I may become ineligible to be granted a visa for a period of time.
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • • I have access to sufficient funds to support myself and my family unit members (regardless of whether they are accompanying me to Australia) for the total period of my stay in Australia*.
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • • I have made adequate arrangements to health insurance for the period of my stay in Australia and I acknowledge that I am required to maintain these arrangements while in Australia as the holder of a student visa.
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • • I will respect Australian values as listed on this form, during my stay in Australia and will obey the laws of Australia.
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • • I understand that a student visa is a temporary visa, and that being granted a student visa will not guarantee that I will be eligible for the grant of a further visa to remain in Australia, including a skilled migration visa.
 • • I understand that if I cannot obtain a further visa, I must depart Australia on or before the cease date of the student visa.
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • • Visa conditions:
 • If granted a student visa, I acknowledge that I am required to abide by its conditions as outlined in the information sheet Applying for a student visa.
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud
 • • I understand that if the 8534 visa condition is imposed on my visa, it will be indicated by the condition code '8534' and by the short description 'Further stay restricted'. I acknowledge that this means that the 8534 condition has been imposed on my visa and that I will not, while in Australia, be entitled to the grant of any other visa**, other than a subclass 580 (Student Guardian) visa.
 • • I understand that the effect of the 8534 visa condition is that it will not be possible for me to apply to remain in Australia beyond the date authorised by my visa** and that I will be required to depart Australia on or before that date. I agree to having this condition included on any visa issued to me as the result of this application if the department decides to impose it as a condition of grant of a visa.
 • • I understand that if the 8535 visa condition is imposed on my visa, it will be indicated by the condition code '8535' and by the short description 'Further stay restricted'. I acknowledge that this means that the 8535 condition has been imposed on my visa and that I will not, while in Australia, be entitled to be granted any other visa** other than a further visa in circumstances where the Commonwealth, or a foreign government (as the case requires), does not oppose me undertaking a relevant course of study.
 • • I understand that the effect of the 8535 visa condition is that it will not be possible for me to remain in Australia beyond the date authorised by my visa**, unless I am applying for a further student visa in circumstances where the Commonwealth, or a foreign government (as the case requires), does not oppose me undertaking a relevant course of study, and that I will be required to depart Australia on or before the authorised date.
 • Ei Jah See lahter peab olema täidetud

Austraalia valitsuse ametlikud ressursid: