Viisa Austraaliasse

Te olete siin:  Home > eVisitor Viisa Austraaliasse (Austraalia Turisti Viisa)

eVisitor Viisa Austraaliasse (Austraalia Turisti Viisa)

Kui Te lähete Austraaliasse puhkuse- või ärireisile, siis Te võite taotleda eVisitor viisat (Austraalia Turisti Viisa). eVisitor viisa kehtib 12 kuud ning Te võite iga külastuse kohta Austraalias viibida kuni 90 päeva. 12 kuu jooksul võite Austraaliasse siseneda ja sealt lahkuda nii palju kordi kui soovite.

Viisa taotlemine Austraaliasse on lihtne ning Te saate vastuse kiiresti. Enamikel juhtudel saate otsusest teada ühe päeva jooksul. Me soovitame siiski viisat taotleda vähemalt 14 päeva enne kavandatud reisi algust, kuna mõningatel juhtudel võtab viisa kinnituse saamine aega 10 päeva või enam.

Selle elektroonilise avalduse eelis on see, et Te ei pea oma passi saatkonda saatma. See tähendab samuti, et viisat ei saadeta Teie postiaadressile. Te saate viisa kinnituse kohta e-kirja, kuid Teil pole seda e-kirja vaja Austraaliasse kaasa võtta. Viisa salvestatakse elektrooniliselt Teie passi numbri kaudu.

Mis juhtub, kui ma vahetan oma passi?

Kui Te vahetate oma passi pärast seda, kui Teile on antud viisa, siis Te peate meiega ühendust võtma. Te ei pea uut viisat taotlema, kuid viisa tuleb üle kanda uude passi.

Kui Te saate uue viisa ja unustate meiega ühendust võtmast, siis võib juhtuda, et Te ei pääse oma lennule, kuna lennule registreeriv personal ei näe, et Teil on viisa.

Kas kõik taotlejad saavad kinnituse samal ajal?

Isegi kui Te olete taotlenud viisat mitmetele inimestele, siis kõiki taotlusi ei võeta vastu samal ajal. Iga taotlus vaadatakse läbi eraldi, üksteisest sõltumatult. Mõnele antakse viisa kiirelt, samas võivad teised taotlejad vastust oodata mitmeid päevi.

Kas viisa kehtivusaega on võimalik pikendada?

eVisitor viisa kehtivusaega ei ole võimalik pikendada. Kui olete väljaspool Austraaliat, siis Te võite taotleda uut eVisitor viisat. Kui Te olete Austraalias, siis võite teistsugust viisat taotleda. Kui olete saanud uue viisa, siis Teie eVisitor viisa tühistatakse.

Kui soovite Austraalia viisa tüüpi vahetada, siis Te peate ühendust võtma Austraalia Immigratsiooni- ja Kodakondsusametiga vähemalt 14 päeva enne olemasoleva viisa kehtivuse lõppemist. Teile võidakse anda uus viisa, kui täidate kõik nõuded ning olete järginud kehtiva viisa eeskirju.

Kas ma tohin eVisitor viisaga Austraalias töötada?

eVisitor viisa võimaldab reisida, külastada sõpru ja perekonda ning käia ärireisidel. Ärireis tähendab ettevõtete kohtumisi, koosolekuid, nõupidamisi, konverentsidel osalemist ja nii edasi. Teil ei ole õigust eVisitor viisaga töötada.

Mõningatel juhtudel on vabatahtlik töö lubatud. Kuid see ei saa olla Austraalia reisi peamine eesmärk ning see ei või olla selline vabatahtlik töö, mida üks Austraalia kodanik saaks teha palgatöölisena.

Kui Te kavatsete Austraalias töötada, siis võite taotleda mõnda teist tüüpi viisat.