Studentvisum till Australien från Sverige

NYCKELASPEKTER

NYCKELASPEKTER

Visum för heltidsstuderande som reser i studiesyfte.

KRAV

KRAV

Ett antagningsbesked (CoE) är nödvändigt innan du ansöker.

HANDLÄGGNINGSTID

HANDLÄGGNINGSTID

Från 10 dagar till en månad eller mer, beroende på skola / universitet.

För att kunna bli beviljad ett studentvisum till Australien så behöver du vara antagen av ett universitet eller skola.

Du behöver även uppfylla vissa krav. Du behöver vara en genuin student med tillräcklig relevant studiebakgrund och med tillräckliga språkkunskaper.

Du måste också vara en “riktig” tillfällig besökare och du måste vara vid god hälsa.

Ansök om studentvisum Scrolla för mer information

Australiskt Studentvisum FAQs (svenska studenter)

Vad är en genuin student?

För att uppfylla detta krav behöver du kunna visa att du har ett giltigt och trovärdigt skäl till att studera i Australien. Du måste kunna behärska det engelska språket, och du behöver ha rätt studiebakgrund relevanta för de studier du tänker bedriva i Australien.

Du behöver även ha din ekonomi i ordning. Du måste dessutom ha för avsikt att följa alla lagar och regler i landet inkluderat villkoren för ditt visum.

Vad är en genuint tillfällig besökare?

En genuint tillfällig besökare är en person som har för avsikt att åka till Australien tillfälligt i syfte att studera (eller vara vårdnadshavare/målsman till en student), och sedan återvända till hemlandet.

Det finns ett antal faktorer som beaktas:

  • Landet du kommer från. Finns det något som hindrar dig att återvända?
  • Är studierna i Australien verkligen till nytta för dig och din framtid?
  • Din historik gällande resande och migration.
  • Övriga relevanta faktorer.

Om det finns några tvivel kan du behöva kallas till intervju personligen, vid din närmaste australiska ambassad. För de allra flesta ansökningarna räcker det dock att fylla i ansökningsformuläret online för att bli beviljad visum.

Vad är god karaktär?

Kort sagt så ska du inte vara kriminell och ska inte ha suttit i fängelse. Om du har suttit i fängelse kan ditt visum nekas av den anledningen. I vissa fall kan du behöva bifoga ett utdrag från polisens belastningsregister.

Vilka är hälsokraven?

Du behöver vara frisk. Du kan behöva göra en hälsoundersökning och/eller röntgen för att bevisa det. Om du blir ombedd att göra det behöver du besöka en särskild doktor som anlitas av Australiens migrationsmyndighet.

Studentvisumet innehåller ingen sjukförsäkring. Alla studenter utom de från Belgien och Norge behöver köpa en egen sjukförsäkring som kallas för Overseas Student Health Cover (OSHC). Du kan köpa den från ditt universitet eller från ett antal företag i Australien som säljer den. Svenska studenter slipper att köpa den försäkringen ifall de redan köpt försäkring från antingen CSN International eller Kammarkollegiet i Sverige.

Finns det någon åldersgräns?

Nej, Studentvisum har ingen åldersgräns så länge du blivit antagen av ett universitet eller skola. Det är skillnad från till exempel Working Holiday-visum som har fast åldergräns på 18-31 år.

Kan min familj följa med om jag har Studentvisum?

Ja, de kan ansöka om att få följa med dig till Australien.

Om du är under 18 år behöver du en vårdnadshavare/målsman som följer med dig till Australien. Dina föräldrar eller släktingar kan ansöka om ett sådant visum (Student Guardian) och följa med på resan. Deras visum får samma giltighetstid som ditt visum.

Får jag arbeta i Australien med Studentvisum?

Ja, men bara max 40 timmar på en tvåveckorsperiod. På loven får du arbeta heltid.

Att jobba lite extra är ett bra sätt att tjäna extra pengar för att betala för ditt boende och få lite fickpengar över. Innan du kan jobba behöver du dock ansöka om ett skatteregistreringsnummer samt öppna ett bankkonto i en australisk bank.

Kom ihåg att du inte får jobba alls innan din kurs startat, om du skulle anlända till Australien tidigare.

Rätten att arbeta gäller även medföljande familjemedlemmar. De kan dock inte jobba mer än 20 timmar per vecka, ens under loven.

Får jag studera halvtid och arbeta halvtid?

Nej, du ska studera heltid för att kunna ansöka om ett Studentvisum. Om du vill studera mindre än heltid kan det finnas andra visum att söka istället. Working Holiday-visum kan vara ett bättre alternativ i vissa fall, om du uppfyller kraven för ett sådant.

Vilka slags kurser kan jag deltaga i?

Alla slags kurser så länge de är godkända för utländska studenter av myndigheterna i Australien.

Jag har inget antagningsbesked ännu, kan jag ansöka i alla fall?

Nej, du måste ha ett antagningsbesked (Confirmation of Enrollment, CoE) med ett CoE-nummer innan du kan ansöka om visumet. Visumansökan är ett av de sista stegen att ta tag i inför din resa till Australien. Först måste du ansöka till ett universitet eller skola och bli antagen. Du behöver ha bekräftat antagningsbeskedet skriftligt och du behöver även ha betalat deposition på terminsavgiften. När du har fått ditt antagningsbesked från universitetet kan du ansöka om visumet.

Jag är redan i Australien på ett annat visum, kan jag få Studentvisum?

Ja, du kan ansöka om studentvisum även om du redan är i Australien på ett annat visum. Det går dock inte om ditt nuvarande visum har ett villkor som heter ”No further stay”. Isåfall behöver du först lämna Australien innan du kan ansöka om studentvisumet. Efter du blivit beviljad visumet kan du återvända.

Jag har haft Working Holiday-visum, kan jag få studentvisum?

Ja, det påverkar inte beslutet alls. Det går även att få studentvisum flera gånger, så länge du blir antagen av ett universitet och får ett antagningsbesked.

Hur lång tid tar det att få studentvisum till Australien?

Oftast 1-3 veckor under normala omständigheter. Handläggningstiden kan bli längre ifall du behöver komplettera din ansökan med fler underlag. Se till att ansöka i god tid innan kursstart.

Australiska Regeringens officiella sidor:

Ansök om studentvisum