Midlertidig arbeidsvisum for Australia (Norge)

Viktige aspekter

Viktige aspekter

For folk som vil reise til Australia for midlertidig arbeid.

KRAV

KRAV

Reisende trenger formell invitasjon fra vertsorganisasjonen.

GODKJENNINGSTID

GODKJENNINGSTID

Et enkelt innreisevisum, gyldig inntil tre måneder.

Et midlertidig arbeidsvisum (Underklasse 400) er for folk som ønsker å reise til Australia for midlertidig, kvalifisert jobb i Australia for nordmenn.

Visumet kan vare i opptil 3 måneder.

Søk om et midlertidig arbeidsvisum online Fortsett å bla for mer info

Midlertidig arbeidsvisum

Dette visumet er for personer som skal til Australia for å midlertidige arbeidsforhold.

Visumet kan utstedes med opp til tre måneders varighet.

Du kan søke på dette visumet dersom.

  • Du befinner der utenfor Australia
  • Du skal utføre kortvarig, spesialisert arbeid
  • Du skal delta på et kulturelt eller sosialt arrangement
  • Du skal delta i aktiviteter eller arbeid for å fremme Australias interesser

For å søke må du være invitert av det foretaket eller organisasjonen du skal jobbe for.

Du må også ha personlige egenskaper eller erfaring som er relevant for arbeidet. Du vil bli spurt om å fremlegge diverse dokumenter i tilknytning til søknaden.

Den australske regjeringens offisielle ressurser:

Søk om et midlertidig arbeidsvisum online