Søk om Midlertidig Arbeidsvisum for Australia: Søknadsskjema (Norge)

Dette visumet er for personer som skal til Australia for å midlertidige arbeidsforhold.

Visumet kan utstedes med opp til tre måneders varighet.

Du kan søke på dette visumet dersom

 • Du befinner der utenfor Australia
 • Du skal utføre kortvarig, spesialisert arbeid
 • Du skal delta på et kulturelt eller sosialt arrangement
 • Du skal delta i aktiviteter eller arbeid for å fremme Australias interesser

For å søke må du være invitert av det foretaket eller organisasjonen du skal jobbe for.

Du må også ha personlige egenskaper eller erfaring som er relevant for arbeidet. Du vil bli spurt om å fremlegge diverse dokumenter i tilknytning til søknaden.

Prisen for visumet er 4.950 kroner.

Skriv inn og bekreft e-postadressen din for å starte den elektroniske søknaden:

 • Informasjon om andre navn du tidligere har vært kjent som

 • Legg tilTa bortAnnet navn #
 • Oppgi informajson om andre statsborgerskap som du har

 • Legg tilTa bortytterligere statsborgerskap #
 • * Vennligst velg hvilket land du bor i
 • Oppgi informasjon om det passet du har som tilhører dette statsborgerskapet. Oppgi eksakt det som står i passet. Om du ikke har noe pass for dette statsborgerskapet, la disse feltene være tomme.
 • * Oppgi kjønn
 • * Fødselsdato må være tidligere enn i dag
 • * Vennligst oppgi nasjonalitet
 • * Vennligst oppgi passnummer Passnummerets format er feil
 • * Passets utstedtsdato er feil
 • * Passets utløpsdato er feil
 • * Myndighet for utstedelse kan ikke være tom

  Expired passports

 • Enter details exactly as shown on the passport.
 • * Oppgi kjønn
 • * Fødselsdato må være tidligere enn i dag
 • * Vennligst oppgi nasjonalitet
 • * Vennligst oppgi passnummer Passnummerets format er feil
 • * Passets utstedtsdato er feil
 • * Passets utløpsdato er feil
 • * Myndighet for utstedelse kan ikke være tom
 • National identity documents

 • Legg tilTa bortdocuments #
 • Enter details exactly as shown on the national identity document.

 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • * Vennligst oppgi nasjonalitet
 • * Myndighet for utstedelse kan ikke være tom
 • Travelling companion

 • Legg tilTa bortperson #
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • * Oppgi kjønn
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Non-accompanying family member

 • Legg tilTa bortperson #
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • * Oppgi kjønn
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • * Vennligst velg hvilket land du bor i
 • Give details of the additional entry

 • Legg tilTa bortentry #
 • Dette feltet kan ikke være tomt Datointervallet er feil, vennligst endre
 • Dette feltet kan ikke være tomt Datointervallet er feil, vennligst endre
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Give details of the course the applicant is undertaking.

 • Legg tilTa bortstudy #
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt Datointervallet er feil, vennligst endre
 • Dette feltet kan ikke være tomt Datointervallet er feil, vennligst endre
 • Oppgi informasjon om din arbeidsgiver
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • +             Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 •  years    months Dette feltet kan ikke være tomt
 • Kontaktinformasjon

 • Oppgi din nåværende postadresse. Dersom postadressen er en annen enn boligadressen, vennligst gjør endringer nedenfor.
 • * Vennligst oppgi din adresse
 • * Vennligst oppgi din adresse
 • * Vennligst oppgi sted
 • please select a state
 • Eller
 • * Vennligst oppgi fylke
 • * Vennligst oppgi postnummer
 • please select country
 • Kommunikasjon med deg

 • Vi kan kommunisere raskere angående søknaden ved bruk av e-post. Godkjenner du at denne avdelingen kommuniserer med deg via e-post? Dersom du velger ja på dette spørsmålet så kan din e-post adresse og mobil nummer komme til å bli gitt til avdelingen for utdanning og Ansettelse og arbeidsplass avdelingen for rådgivning av sesongsjobb muligheter i Australia.
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Om ja, oppgi e-postadressen
  please select country

  Nei> All kommunikasjon sendes til postadressen ovenfor istedenfor e-post. Tenk på at dette kan føre til forsinkelser i behandlingen av visumsøknaden din..

 • Kommunikation med visumkontoret

 • Under behandlingen av visumsøknaden din , kan du i noen tilfeller behøve å komme på et personlig intervju. Om dette skulle behøves, hvilket kontor foretrekker du da å besøke?
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Contact in Australia

 • * Opggi fornavn
 • * Opggi fornavn
 • * Oppgi etternavn
 • * Oppgi kjønn
 • * Fødselsdato må være tidligere enn i dag
 • Note that a street address is required. A post office address cannot be accepted as a residential address.

 • * Vennligst velg hvilket land du bor i
 • * Vennligst oppgi din adresse
 • * Vennligst oppgi sted
 • * Vennligst oppgi fylke
 • * Vennligst oppgi postnummer
 • Contact telephone numbers
 • Vennligst oppgi ditt telefonnummer
 • please input work phone
 • Vennligst oppgi ditt mobilnummer (inkluderer landskode)
 • please input work phone
 • Vennligst oppgi ditt mobilnummer (inkluderer landskode)
 • Vennligst oppgi ditt mobilnummer (inkluderer landskode)
 • Å kommunisere med autorisert person

 • Vi kan kommunisere raskere angående søknaden ved bruk av e-post. Godkjenner du at denne avdelingen kommuniserer med deg via e-post? Dersom du velger ja på dette spørsmålet så kan din e-post adresse og mobil nummer komme til å bli gitt til avdelingen for utdanning og Ansettelse og arbeidsplass avdelingen for rådgivning av sesongsjobb muligheter i Australia.
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Om ja, oppgi e-postadressen
  please select country

  Nei> All kommunikasjon sendes til postadressen ovenfor istedenfor e-post. Tenk på at dette kan føre til forsinkelser i behandlingen av visumsøknaden din..

 • Motta helse og karakter informasjon

 • Ønsker du at din autoriserte person mottar helse og/eller karakterinformasjon om deg og/eller de du forsørger som kan komme til å bli nevnt i løpet av denne søknaden (for eks. forespørsel etter medisinsk undersøkelse, annen helseinformasjon om deg, eller resultatet av en kriminell bakgrunnssjekk)?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Noter at helse og karakter informasjonen blir sendt til boligadressen du oppga på forrige side dersom du velger at den IKKE sendes til din autoriserte mottager.
 • Kommunikation med visumkontoret

 • Under behandlingen av visumsøknaden din , kan du i noen tilfeller behøve å komme på et personlig intervju. Om dette skulle behøves, hvilket kontor foretrekker du da å besøke?
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Forklar dine besøk til andre land

 • legg tilta bortForklar dine besøk til andre land #
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt Datointervallet er feil, vennligst endre
 • Dette feltet kan ikke være tomt Datointervallet er feil, vennligst endre
 • Informasjon om australske sykehus

 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Har til hensikt å jobbe innen helsesektoren

 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Barneomsorg inklusive barnehager og førskoler

 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Klasserumssituasjoner

 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Eksponering for tuberkulos

 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Regner med å pådra meg helsekostnader

 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Spesiell behandling eller spesielle behov på grunn av medisinsk tilstand

 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Informasjon om militær tjeneste eller utdanning

 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt Datointervallet er feil, vennligst endre
 • Dette feltet kan ikke være tomt Datointervallet er feil, vennligst endre
 • Dette feltet kan ikke være tomt

Give the current location of the applicant and their legal status at this location.

 • Are all the applicants currently outside Australia?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Hensikten med reisen
 • Has the applicant been invited to participate in specific event(s) by organisation(s) in Australia?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Will the applicant undertake highly specialised non-ongoing work?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Will the applicant be performing as an entertainer in Australia or supporting an entertainer or group of entertainers performing in Australia?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Will the applicant be directing, producing or taking any other part in a production that will be shown in Australia (including theatre, film, television, radio, concert or recording)?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Group processing
 • Will this application be required to be processed with other applications?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Special category of entry
 • Is the applicant:
 • Acting as a representative of a foreign government
  An amateur participant or assisting an amateur participant or team in a sporting event(s)
  In a class of persons participating in an activity specified in an instrument
  None of the above?
  Dette feltet kan ikke være tomt
 • Personlig informasjon

 • * Opggi fornavn
 • * Oppgi etternavn
 • * Oppgi kjønn
 • * Fødselsdato må være tidligere enn i dag
 • Sivilstatus må oppgis
 • Ditt fødested
 • * Vennligst oppgi sted
 • * Vennligst oppgi sted
 • * Vennligst velg fødselsland
 • Ditt bosettelsesland
 • Velg det landet du er bosatt i. Du kommer senere til å måtte oppgi adressen din.
 • * Vennligst velg hvilket land du bor i
 • Informasjon om passet ditt
 • * Vennligst oppgi nasjonalitet
 • * Vennligst oppgi passnummer Passnummerets format er feil
 • * Passets utstedtsdato er feil
 • * Passets utløpsdato er feil
 • * Myndighet for utstedelse kan ikke være tom
 • Har du tidligere vært kjent under et annet navn? (Inklusive for eksempel navn som ugift)
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Does this applicant have national identity documents?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Has this applicant previously travelled to Australia or previously applied for a visa?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Is this applicant a citizen of any other country?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Are there any other persons travelling with the applicant to Australia?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt

  Contact details

 • * Vennligst velg hvilket land du bor i
 • * Vennligst oppgi din adresse
 • * Vennligst oppgi sted
 • * Vennligst oppgi fylke
 • * Vennligst oppgi postnummer
 • Dine telefonnummer
 • +
  Vennligst oppgi ditt telefonnummer
 • +
  please input work phone
 • +
  Vennligst oppgi ditt mobilnummer (inkluderer landskode)
 • Does the applicant have any family members not travelling to Australia who are not Australian citizens or Australian permanent residents?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Proposed period of stay

 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt

  Ytterligere informasjon

 • Does the applicant have health insurance arranged for their stay in Australia

 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Does the applicant intend to enter Australia on more than one occasion?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Will the applicant undertake a course of study in Australia?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Will the applicant visit any relatives, friends or contacts while in Australia?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Hva er din ansettelsesstatus?
 • Ansettelsesform må oppgis
 • Oppgi informasjon om din arbeidsgiver
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • +             Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 •  years    måneder Dette feltet kan ikke være tomt
 • Oppgi informasjon om din arbeidsgiver
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • +             Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 •  years    måneder Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Oppgi informasjon angående utdanningen
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 •  år    måneder Dette feltet kan ikke være tomt
 •  år    måneder Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Give details of how the stay in Australia will be funded.

 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Australian workplace

 • Give details of the organisation(s) for whom the work will be undertaken in Australia.
 • Note: If the applicant is doing freelance work, provide details of the Australian organisation that is hosting or helping arrange the applicant's stay.
 • Organisation details
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Registration identifiers
 • Give details of all registration identifiers for the business / organisation.
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Organisation address
 • Note that a street address is required. A post office address cannot be accepted as an organisation address.
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Contact person details
 • Give details of the contact person within the organisation.
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Contact telephone numbers
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Electronic communication
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Position details
 • Give details of the type of work or activity the applicant will be undertaking.
 • Dette feltet kan ikke være tomt Datointervallet er feil, vennligst endre
 • Dette feltet kan ikke være tomt Datointervallet er feil, vennligst endre
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Qualifications, skills and experience

 • Give details of the applicant's qualifications, skills and experience that are relevant to the proposed work or activity in Australia..
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Funding details

 • Will the applicant receive payment for undertaking the work or activity in Australia?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Formal studies or training

 • Will any applicants be undertaking formal studies or training while in Australia?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Ytterligere informasjon

 • AusAID subsidised
 • Are any applicants currently or have any applicants previously been an AusAID subsidised student or recipient?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Australia's interest
 • The department will only consider the work or activity to be in Australia's interest in limited circumstances (eg. emergency workers assisting in a natural disaster).
 • Will Australia's national interest be affected if the applicant does not undertake the work or activity for which they are intending to enter Australia?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Helse erklæring

 • Du må svare på disse spørsmålene om deg selv.
 • I løpet av de seneste fem årene, har du besøkt eller bodd utenfor mer enn 3 måneder på rad?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Har du til hensikt å legge deg inn på sykehus eller et behandlingshjem mens du er i Australia?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Har du til hensikt å jobbe som, eller studere til, lege, tannlege, sykepleier eller hjelpepleier i løpet av ditt besøk i Australia?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Har du:
  1. Noensinne hatt, eller har for tilfellet, tuberkulose?
  2. Vært i kontakt med et familiemedlem som har aktiv tuberkulose?
  3. Noensinne gjort en lungerøntgen som viste en avvikelse?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Under ditt planlagte besøk till Australia, forventer du å pådra medisinske kostnader, og/eller behandling eventuellt medisinsk oppfølgning for en eller flere av følgende sykdommer:
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Trenger du personlig assistanse eller har særlig hjelpebehov på grunn av sykdom?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Karaktererklæring

 • Har du, noensinne:
 • blitt dømt for en kriminell handling eller lovbrudd i et land (inklusive dommer som nå er borte fra kriminalregisteret)?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • blitt siktet for en kriminell handling som for tilfellet venter på en rettslig prosess?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • frikjent for en kriminell handling eller andre lovbrudd på grunn psykisk sykdom eller annen sykdom?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Blitt deportert eller utvist fra et land (inklusive Australia)?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • blitt nektet visum til AUstralia eller et annet land?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Forlatt et land frivilig for å ikke blir deportert eller utvist?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • blitt utestengt eller bedt om å forlate et land (inklusive Australia)?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • begått eller vært delaktig i å begå krigsforbrytelser eller andre lovbrudd mot menneskeheten eller menneskelige rettigheter?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Vært innblandet i en eller annen virksomhet som kan innebære en risiko for Australias nasjonelle sikkerhet?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Hatt gjeld til den Australske staten eller annen myndighet i Australia?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Vært innblandet i en aktivitet, eller dømt for lovbrudd relatert til menneskehandel i et land (inklusive Australia)?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
  1. tjenestegjort i en militærstyrke eller en statlig sponset milis, eller
  2. gjennomført en militær eller paramilitær utdannelse, eller
  3. blitt utdannet i våpen eller sprengstoff (uansett tittel).
  utenom det som inngår i den obligatoriske verneplikten?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Erklæring

 • Jeg bekrefter at:
 • • Have read and understood the information provided to them in this application.
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • • Have provided complete and correct information in every detail on this form, and on any attachments to it.
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • • Understand that if any fraudulent or misleading documents or information is found, this application is likely to be refused and they may become ineligible to be granted a visa for a period of time.
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • • Will inform the Department of Immigration and Citizenship in writing immediately as they become aware of a change in circumstances (including change of address) or if there is any change relating to information they have provided in or with this application, while it is being considered.
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • • Understand that if a no further stay 8503 condition is imposed on this visa, it will limit the ability to remain in Australia beyond the authorised period of stay of the visa.
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • • Agree not to undertake study or training for more than three months.
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • • Agree to leave Australia on or before the expiry of the period of stay of the visa.
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • • Understand that, if required to provide their fingerprints and facial image, the applicant's fingerprints and facial image and biographical information held by the Department of Immigration and Citizenship may be given to Australian law enforcement agencies to help identify the applicant and determine eligibility for grant of the visa being applied for, and for law enforcement purposes.
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • • Give consent to Australian law enforcement agencies disclosing the applicant’s biometric, biographical and criminal record information to the Department of Immigration and Citizenship to help identify the applicant, to determine eligibility for grant of a visa and for law enforcement purposes.
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • • Give consent to the Department of Immigration and Citizenship using the applicant’s biometric, biographical and criminal record information obtained for the purposes of the Migration Act 1958 or the Citizenship Act 2007.
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt

Den australske regjeringens offisielle ressurser: