Australisch tijdelijk werkvisum: Aanvraagformulier (Nederland)

Dit visum geldt wanneer u Australië binnenkomt om op tijdelijke basis te werken.

De maximum duur van dit visum is drie maanden.

U kunt dit visum aanvragen wanneer:

  • U zich buiten Australië bevindt
  • U tijdelijk, zeer gespecialiseerd, werk gaat verrichten
  • U deelneemt aan een cultureel- of sociaal evenement
  • U deelneemt aan werkzaamheden die als zeer waardevol voor Australië aangemerkt staan

Om uw aanvraag te kunnen doen moet u uitgenodigd zijn door de organisatie waar u werkzaamheden gaat verrichten.

Het is ook noodzakelijk dat u reeds relevante werkervaring heeft. Bij deze aanvraag zult u bepaalde documentatie moeten verstrekken om te voldoen aan de eisen van het visum.

De prijs van dit visum is 550.00 per aanvraag.

Voer en bevestig uw e-mailadres om met de online aanvraag te beginnen:

1

Selecteer het land waar u gewoonlijk verblijft uit de lijst. U zult later gevraagd worden uw volledige adres in dit land op te geven.

Voer de gegevens in van het paspoort waarmee u Australië zult betreden. Let er op dat alle gegevens exact zijn zoals ze op het paspoort staan.

1
1
1
1
1
1
1
1

Geef informatie over uw werkgever

Hoe lang werkt u al bij deze werkgever / dit bedrijf?

Hoe lang bent u al zelfstandig ondernemer?

Geef informatie over uw huidige studie

Hoe lang heeft u bij deze instelling gestudeerd?

Hoe lang bent u al werkloos?

Geef details over de organisatie of organisaties voor wie het werk in Australië zal worden uitgevoerd.

Opmerking: als de aanvrager freelance werk doet, verstrekt u details van de Australische organisatie die het verblijf van de aanvrager host of helpt te regelen.

Geef details over alle registratie -ID’s voor het bedrijf / organisatie.

Merk op dat een echt adres vereist is. Een postkantooradres kan niet worden geaccepteerd als een organisatieadres.

Geef details over de contactpersoon binnen de organisatie.

Give details of the applicant’s qualifications, skills and experience that are relevant to the proposed work or activity in Australia

Opmerking: de afdeling zal het werk of de activiteit erkennen zoals in het belang van Australië alleen in specifieke, beperkte omstandigheden (bijv. Hulpverleners die helpen bij een natuurramp).

U bent verplicht de volgende vragen te beantwoorden voor uzelf en elke andere persoon die inbegrepen zijn in deze aanvraag

Bent u ooit:

Upload gescande kopieën of afbeeldingen van de volgende documenten:

Upload een kopie van uw paspoort -ID -pagina. Selecteer het bestand en druk op de knop om uw document in te dienen.

Bestandsnaam:

Bestandsgrootte:

Upload een bankafschrift in het Engels, ondertekend en gestempeld door uw bank. Selecteer het bestand en druk op de knop om uw document in te dienen.

Bestandsnaam:

Bestandsgrootte:

Upload alstublieft enig bewijs dat uw huidige dienstverband aantoont. Als u zelfstandige bent, geef dan documentatie van uw zakelijke licentie of bedrijfsregistratie. Selecteer het bestand en druk op de knop om uw document in te dienen.

Bestandsnaam:

Bestandsgrootte:

Upload het bewijs dat uw huidige werkvoorwaarden aantonen. Als voorbeeld kan dit een kopie van uw arbeidsovereenkomst bevatten. Selecteer het bestand en druk op de knop om uw document in te dienen.

Bestandsnaam:

Bestandsgrootte:

Upload het bewijs van de kwalificaties, vaardigheden en ervaring die nodig zijn om de taken uit te voeren en de verantwoordelijkheden te vervullen van de positie die u in Australië wilt ondernemen. Selecteer het bestand en druk op de knop om uw document in te dienen.

Bestandsnaam:

Bestandsgrootte:

Upload een uitnodigingsbrief of ander bewijs van uitnodiging van uw toekomstige Australische werkplek/werkgever. Selecteer het bestand en druk op de knop om uw document in te dienen.

Bestandsnaam:

Bestandsgrootte:

Upload het verzekeringscertificaat van uw verzekeringsmaatschappij, mogelijk ondertekend, gestempeld en in het Engels. Selecteer het bestand en druk op de knop om uw document in te dienen.

Bestandsnaam:

Bestandsgrootte:

Upload een document met betrekking tot uw reisschema. Selecteer het bestand en druk op de knop om uw document in te dienen.

Bestandsnaam:

Bestandsgrootte:

1

Selecteer het land waar u gewoonlijk verblijft uit de lijst. U zult later gevraagd worden uw volledige adres in dit land op te geven.

Voer de gegevens in van het paspoort waarmee u Australië zult betreden. Let er op dat alle gegevens exact zijn zoals ze op het paspoort staan.

1
1
1
1
1
1
1
1

Geef informatie over uw werkgever

Hoe lang werkt u al bij deze werkgever / dit bedrijf?

Hoe lang bent u al zelfstandig ondernemer?

Geef informatie over uw huidige studie

Hoe lang heeft u bij deze instelling gestudeerd?

Hoe lang bent u al werkloos?

Geef details over de organisatie of organisaties voor wie het werk in Australië zal worden uitgevoerd.

Opmerking: als de aanvrager freelance werk doet, verstrekt u details van de Australische organisatie die het verblijf van de aanvrager host of helpt te regelen.

Geef details over alle registratie -ID’s voor het bedrijf / organisatie.

Merk op dat een echt adres vereist is. Een postkantooradres kan niet worden geaccepteerd als een organisatieadres.

Geef details over de contactpersoon binnen de organisatie.

Give details of the applicant’s qualifications, skills and experience that are relevant to the proposed work or activity in Australia

Opmerking: de afdeling zal het werk of de activiteit erkennen zoals in het belang van Australië alleen in specifieke, beperkte omstandigheden (bijv. Hulpverleners die helpen bij een natuurramp).

U bent verplicht de volgende vragen te beantwoorden voor uzelf en elke andere persoon die inbegrepen zijn in deze aanvraag

Bent u ooit:

Upload gescande kopieën of afbeeldingen van de volgende documenten:

Upload een kopie van uw paspoort -ID -pagina. Selecteer het bestand en druk op de knop om uw document in te dienen.

Bestandsnaam:

Bestandsgrootte:

Upload een bankafschrift in het Engels, ondertekend en gestempeld door uw bank. Selecteer het bestand en druk op de knop om uw document in te dienen.

Bestandsnaam:

Bestandsgrootte:

Upload alstublieft enig bewijs dat uw huidige dienstverband aantoont. Als u zelfstandige bent, geef dan documentatie van uw zakelijke licentie of bedrijfsregistratie. Selecteer het bestand en druk op de knop om uw document in te dienen.

Bestandsnaam:

Bestandsgrootte:

Upload het bewijs dat uw huidige werkvoorwaarden aantonen. Als voorbeeld kan dit een kopie van uw arbeidsovereenkomst bevatten. Selecteer het bestand en druk op de knop om uw document in te dienen.

Bestandsnaam:

Bestandsgrootte:

Upload het bewijs van de kwalificaties, vaardigheden en ervaring die nodig zijn om de taken uit te voeren en de verantwoordelijkheden te vervullen van de positie die u in Australië wilt ondernemen. Selecteer het bestand en druk op de knop om uw document in te dienen.

Bestandsnaam:

Bestandsgrootte:

Upload een uitnodigingsbrief of ander bewijs van uitnodiging van uw toekomstige Australische werkplek/werkgever. Selecteer het bestand en druk op de knop om uw document in te dienen.

Bestandsnaam:

Bestandsgrootte:

Upload het verzekeringscertificaat van uw verzekeringsmaatschappij, mogelijk ondertekend, gestempeld en in het Engels. Selecteer het bestand en druk op de knop om uw document in te dienen.

Bestandsnaam:

Bestandsgrootte:

Upload een document met betrekking tot uw reisschema. Selecteer het bestand en druk op de knop om uw document in te dienen.

Bestandsnaam:

Bestandsgrootte:


Officieel Australische overheidsmiddelen: