Ansök om Tillfälligt Arbetsvisum till Australien: Ansökningsformulär

Temporary work visa är för personer som ska åka till Australien för att utföra tillfälligt arbete.

Visumet kan beviljas för upp till tre månader.

Du kan ansöka om detta visum om:

 • Du är utanför Australien
 • Du ska utföra kortvarigt, specialiserat, tillfälligt arbete, eller
 • Du kommer deltaga i kulturella eller sociala aktiviteter, eller
 • Du kommer deltaga i en aktivitet eller arbete som främjar Australiens intressen

För att kunna ansöka om tillfälligt arbetsvisum behöver du bjudas in av företaget/organisationen du ska arbeta åt.

Du behöver också ha personliga egenskaper och bakgrund lämpligt för jobbet. Du kommer behöva bifoga olika dokument som underlag till din visumansökan.

Priset för varje visum är 4950 kronor.

Ange och bekräfta din e-postadress för att påbörja onlineansökan:

 • Uppgifter om andra namn du har varit känd som

 • Lägg tillTa bortAnnat namn #
 • Ge information om andra medborgarskap som du innehar

 • Lägg tillTa bortytterligare medborgarskap #
 • * Var god välj bosättningsland
 • Ge information om det passet du innehar för detta medborgarskap. Ange det exakt som det står i passet. Om du inte har något pass för detta medborgarskap, lämna dessa fält tomma.
 • * Ange kön
 • * Fördelsedatum måste vara tidigare än idag
 • * Var god ange nationalitet
 • * Var god ange passnummer Passnumrets format är felaktigt
 • * Passets utfärdandedatum är felaktigt
 • * Passets sista giltighetsdag är felaktigt
 • * Var god ange utfärdande myndighet

  Expired passports

 • Enter details exactly as shown on the passport.
 • * Ange kön
 • * Fördelsedatum måste vara tidigare än idag
 • * Var god ange nationalitet
 • * Var god ange passnummer Passnumrets format är felaktigt
 • * Passets utfärdandedatum är felaktigt
 • * Passets sista giltighetsdag är felaktigt
 • * Var god ange utfärdande myndighet
 • National identity documents

 • Lägg tillTa bortdocuments #
 • Enter details exactly as shown on the national identity document.

 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • * Var god ange nationalitet
 • * Var god ange utfärdande myndighet
 • Travelling companion

 • Lägg tillTa bortperson #
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • * Ange kön
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Non-accompanying family member

 • Lägg tillTa bortperson #
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • * Ange kön
 • Detta fält får inte vara tomt
 • * Var god välj bosättningsland
 • Give details of the additional entry

 • Lägg tillTa bortentry #
 • Detta fält får inte vara tomt Datumintervallet är felaktig, var god korrigera
 • Detta fält får inte vara tomt Datumintervallet är felaktig, var god korrigera
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Give details of the course the applicant is undertaking.

 • Lägg tillTa bortstudy #
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt Datumintervallet är felaktig, var god korrigera
 • Detta fält får inte vara tomt Datumintervallet är felaktig, var god korrigera
 • Ange uppgifter om din arbetsgivare
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • +             Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 •  years    months Detta fält får inte vara tomt
 • Kontaktuppgifter

 • Ange din nuvarande postadress. Om postadressen är annan än bostadsadressen, var god gör ändringar nedan.
 • * Var god ange din adress
 • * Var god ange din adress
 • * Var god ange stad
 • please select a state
 • OR
 • * Var god ange län
 • * Var god ange postnummer
 • please select country
 • Kommunikation med dig

 • We can communicate about the application more quickly using e-mail. Do you agree to this Department communicating with you via e-mail? If you select yes to this question your email address and mobile phone number may be provided to the Department of Education, Employment and Workplace Relations for use in advising you of seasonal work opportunities in Australia.
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Om ja, ange e-postadress
  please select country

  Nej> All kommunikation skickas till ovanstående postadress istället för e-post. Tänk på att detta kan leda till förseningar i hanteringen av din visumansökan..

 • Kommunikation med visumkontoret

 • Under behandlingen av din visumansökan, kan du i vissa fall behöva komma på personlig intervju. Om detta skulle behövas, vilket kontor föredrar du då att besöka?
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Contact in Australia

 • * Ange förnamn
 • * Ange förnamn
 • * Ange efternamn
 • * Ange kön
 • * Fördelsedatum måste vara tidigare än idag
 • Note that a street address is required. A post office address cannot be accepted as a residential address.

 • * Var god välj bosättningsland
 • * Var god ange din adress
 • * Var god ange stad
 • * Var god ange län
 • * Var god ange postnummer
 • Contact telephone numbers
 • Var god ange ditt telefonnummer
 • please input work phone
 • Var god ange ditt mobiltelefonnummer (inkludera internationell landskod)
 • please input work phone
 • Var god ange ditt mobiltelefonnummer (inkludera internationell landskod)
 • Var god ange ditt mobiltelefonnummer (inkludera internationell landskod)
 • Communicating with the authorised person

 • We can communicate about the application more quickly using e-mail. Do you agree to this Department communicating with you via e-mail? If you select yes to this question your email address and mobile phone number may be provided to the Department of Education, Employment and Workplace Relations for use in advising you of seasonal work opportunities in Australia.
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Om ja, ange e-postadress
  please select country

  Nej> All kommunikation skickas till ovanstående postadress istället för e-post. Tänk på att detta kan leda till förseningar i hanteringen av din visumansökan..

 • Receive health and character information

 • Do you want your authorised recipient to receive health and/or character information about you and/or your dependants that may arise or be revealed in the course of this application (for example, requests for medical investigation, other health information about you, or the results of criminal history checks)?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Note that health and character information will be sent to the residential address you specified on the previous page if you choose NOT to have it sent to your authorised recipient.
 • Kommunikation med visumkontoret

 • Under behandlingen av din visumansökan, kan du i vissa fall behöva komma på personlig intervju. Om detta skulle behövas, vilket kontor föredrar du då att besöka?
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Redogör för dina besök till andra länder

 • lägg tillta bortRedogör för dina besök till andra länder #
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt Datumintervallet är felaktig, var god korrigera
 • Detta fält får inte vara tomt Datumintervallet är felaktig, var god korrigera
 • Information om australiska sjukhus

 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Har för avsikt att arbeta inom vården

 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Barnomsorg inklusive förskolor och daghem

 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Klassrumssituationer

 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Exponering för tuberkulos

 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Räknar med att drabbas av sjukvårdskostnader

 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Särskild vård eller särskilda behov på grund av rörelsehinder

 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Uppgifter om militär tjänstgöring eller utbildning

 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt Datumintervallet är felaktig, var god korrigera
 • Detta fält får inte vara tomt Datumintervallet är felaktig, var god korrigera
 • Detta fält får inte vara tomt

Give the current location of the applicant and their legal status at this location.

 • Are all the applicants currently outside Australia?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Syfte med resan
 • Has the applicant been invited to participate in specific event(s) by organisation(s) in Australia?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Will the applicant undertake highly specialised non-ongoing work?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Will the applicant be performing as an entertainer in Australia or supporting an entertainer or group of entertainers performing in Australia?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Will the applicant be directing, producing or taking any other part in a production that will be shown in Australia (including theatre, film, television, radio, concert or recording)?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Group processing
 • Will this application be required to be processed with other applications?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Special category of entry
 • Is the applicant:
 • Acting as a representative of a foreign government
  An amateur participant or assisting an amateur participant or team in a sporting event(s)
  In a class of persons participating in an activity specified in an instrument
  None of the above?
  Detta fält får inte vara tomt
 • Personlig information

 • * Ange förnamn
 • * Ange efternamn
 • * Ange kön
 • * Fördelsedatum måste vara tidigare än idag
 • Civilstånd måste anges
 • Din födelseplats
 • * Var god ange stad
 • * Var god ange stad
 • * Var god välj födelseland
 • Ditt bosättningsland
 • Välj i vilket land du är bosatt. Senare kommer du få ange din adress.
 • * Var god välj bosättningsland
 • Information om ditt pass
 • * Var god ange nationalitet
 • * Var god ange passnummer Passnumrets format är felaktigt
 • * Passets utfärdandedatum är felaktigt
 • * Passets sista giltighetsdag är felaktigt
 • * Var god ange utfärdande myndighet
 • Använder du eller har du använt något annat namn? (Inklusive till exempel namn som ogift)
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Does this applicant have national identity documents?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Has this applicant previously travelled to Australia or previously applied for a visa?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Is this applicant a citizen of any other country?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Are there any other persons travelling with the applicant to Australia?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt

  Contact details

 • * Var god välj bosättningsland
 • * Var god ange din adress
 • * Var god ange stad
 • * Var god ange län
 • * Var god ange postnummer
 • Dina telefonnummer
 • +
  Var god ange ditt telefonnummer
 • +
  please input work phone
 • +
  Var god ange ditt mobiltelefonnummer (inkludera internationell landskod)
 • Does the applicant have any family members not travelling to Australia who are not Australian citizens or Australian permanent residents?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Proposed period of stay

 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt

  Ytterligare information

 • Does the applicant have health insurance arranged for their stay in Australia

 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Does the applicant intend to enter Australia on more than one occasion?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Will the applicant undertake a course of study in Australia?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Will the applicant visit any relatives, friends or contacts while in Australia?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Vilken är din sysselsättning?
 • Anställningsform måste anges
 • Ange uppgifter om din arbetsgivare
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • +             Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 •  years    månader Detta fält får inte vara tomt
 • Ange uppgifter om din arbetsgivare
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • +             Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 •  years    månader Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Ge information angående utbildningen
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 •  år    månader Detta fält får inte vara tomt
 •  år    månader Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Give details of how the stay in Australia will be funded.

 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Australian workplace

 • Give details of the organisation(s) for whom the work will be undertaken in Australia.
 • Note: If the applicant is doing freelance work, provide details of the Australian organisation that is hosting or helping arrange the applicant's stay.
 • Organisation details
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Registration identifiers
 • Give details of all registration identifiers for the business / organisation.
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Organisation address
 • Note that a street address is required. A post office address cannot be accepted as an organisation address.
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Contact person details
 • Give details of the contact person within the organisation.
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Contact telephone numbers
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Electronic communication
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Position details
 • Give details of the type of work or activity the applicant will be undertaking.
 • Detta fält får inte vara tomt Datumintervallet är felaktig, var god korrigera
 • Detta fält får inte vara tomt Datumintervallet är felaktig, var god korrigera
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Qualifications, skills and experience

 • Give details of the applicant's qualifications, skills and experience that are relevant to the proposed work or activity in Australia..
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Funding details

 • Will the applicant receive payment for undertaking the work or activity in Australia?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Formal studies or training

 • Will any applicants be undertaking formal studies or training while in Australia?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Ytterligare information

 • AusAID subsidised
 • Are any applicants currently or have any applicants previously been an AusAID subsidised student or recipient?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Australia's interest
 • The department will only consider the work or activity to be in Australia's interest in limited circumstances (eg. emergency workers assisting in a natural disaster).
 • Will Australia's national interest be affected if the applicant does not undertake the work or activity for which they are intending to enter Australia?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Hälsodeklaration

 • Du måste svara på dessa frågor om dig själv och någon annan person som du ansöker för.
 • Under de senaste fem åren, har du besökt eller bott utanför mer än 3 månader i följd?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Har du för avsikt att läggas in på sjukhus eller en vårdinrättning (inklusive vårdhem) medan du är i Australien?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Har du för avsikt att arbeta som, eller studera till, läkare, tandläkare, sjuksköterska eller sjukvårdare under din vistelse i Australien?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Har du:
  1. någonsin haft, eller har för närvarande, tuberkulos?
  2. varit i nära kontakt med en familjemedlem som har aktiv tuberkulos?
  3. någonsin gjort en lungröntgen som visade på en avvikelse?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Under ditt planerade besök i Australien, förväntar du dig att ådra dig sjukvårdskostnader, eller kräva behandling eller medicinsk uppföljning för:
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Behöver du hjälp med rörlighet eller vård på grund av en sjukdom?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Karaktärsförklaring

 • Har du, någonsin:
 • dömts för ett brott eller förseelse i något land (inklusive domar som nu tagits bort från brottsregistret)?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • åtalats för något brott och väntar för närvarande på rättsliga åtgärder?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • frikänts från brott eller andra förseelser på grund av psykisk ohälsa eller sjukdom?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Blivit deporterad eller utvisad från något land (inklusive Australien)?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • nekats visum till Australien eller något annat land?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • lämnat ett land frivilligt i syfte att inte bli utvisad eller deporterad?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • blivit utstängd från eller ombedd att lämna något land (inklusive Australien)?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • begått eller varit delaktig i att begå krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten eller mänskliga rättigheter?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • varit inblandad i någon verksamhet som skulle kunna innebära en risk för Australiens nationella säkerhet?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • haft några skulder till australiska staten eller någon myndighet i Australien?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • varit inblandad i någon verksamhet, eller dömts för något brott relaterat till människohandel i något land (inklusive Australien)?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
  1. tjänstgjort i en militärstyrka eller privat eller statligt sponsrad milis, eller
  2. genomgått någon militär eller paramilitär utbildning, eller
  3. fått utbildning i vapen eller sprängämnen (oavsett benämning),
  förutom det som ingår i den obligatoriska värnplikten?
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • Försäkran

 • Jag intygar att:
 • • Have read and understood the information provided to them in this application.
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • • Have provided complete and correct information in every detail on this form, and on any attachments to it.
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • • Understand that if any fraudulent or misleading documents or information is found, this application is likely to be refused and they may become ineligible to be granted a visa for a period of time.
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • • Will inform the Department of Immigration and Citizenship in writing immediately as they become aware of a change in circumstances (including change of address) or if there is any change relating to information they have provided in or with this application, while it is being considered.
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • • Understand that if a no further stay 8503 condition is imposed on this visa, it will limit the ability to remain in Australia beyond the authorised period of stay of the visa.
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • • Agree not to undertake study or training for more than three months.
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • • Agree to leave Australia on or before the expiry of the period of stay of the visa.
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • • Understand that, if required to provide their fingerprints and facial image, the applicant's fingerprints and facial image and biographical information held by the Department of Immigration and Citizenship may be given to Australian law enforcement agencies to help identify the applicant and determine eligibility for grant of the visa being applied for, and for law enforcement purposes.
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • • Give consent to Australian law enforcement agencies disclosing the applicant’s biometric, biographical and criminal record information to the Department of Immigration and Citizenship to help identify the applicant, to determine eligibility for grant of a visa and for law enforcement purposes.
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt
 • • Give consent to the Department of Immigration and Citizenship using the applicant’s biometric, biographical and criminal record information obtained for the purposes of the Migration Act 1958 or the Citizenship Act 2007.
 • Nej Ja Detta fält får inte vara tomt

Australiska Regeringens officiella sidor: