Ansök om Tillfälligt Arbetsvisum till Australien: Ansökningsformulär

Temporary work visa är för personer som ska åka till Australien för att utföra tillfälligt arbete.

Visumet kan beviljas för upp till tre månader.

Du kan ansöka om detta visum om:

  • Du är utanför Australien
  • Du ska utföra kortvarigt, specialiserat, tillfälligt arbete, eller
  • Du kommer deltaga i kulturella eller sociala aktiviteter, eller
  • Du kommer deltaga i en aktivitet eller arbete som främjar Australiens intressen

För att kunna ansöka om tillfälligt arbetsvisum behöver du bjudas in av företaget/organisationen du ska arbeta åt.

Du behöver också ha personliga egenskaper och bakgrund lämpligt för jobbet. Du kommer behöva bifoga olika dokument som underlag till din visumansökan.

Priset för varje visum är 5.600,00kr.

Ange och bekräfta din e-postadress för att påbörja onlineansökan:

1

Välj i vilket land du är bosatt. Senare kommer du få ange din adress.

Var god ange uppgifter om ditt pass. Skriv precis som det står i passet och var noggrann. Var mycket noggrann när du fyller i uppgifterna angående ditt pass. Visumet lagras elektroniskt via ditt passnummer, och om du anger fel passnummer betyder det att du inte har något giltigt visum för ditt pass.

1
1
1
1
1
1
1
1

Ange uppgifter om din arbetsgivare

Hur länge har du jobbat med detta företag?

Hur länge har du varit egenföretagare?

Ge information angående utbildningen

Hur länge har du studerat vid detta lärosäte?

Hur länge har du varit arbetslös?

Vänligen ge detaljer om organisationen eller organisationer som arbetet i Australien kommer att genomföras.

Obs: Om den sökande gör frilansarbete, ge detaljer om den australiska organisationen som är värd eller hjälper till att ordna sökandens vistelse.

Ge information om alla registreringsidentifierare för företaget / organisationen.

Observera att en riktig adress krävs. En postkontor kan inte accepteras som en organisationsadress.

Ge detaljer om kontaktpersonen inom organisationen.

Give details of the applicant’s qualifications, skills and experience that are relevant to the proposed work or activity in Australia

Obs: Avdelningen kommer att erkänna arbetet eller aktiviteten som i Australiens intresse endast under specifika, begränsade omständigheter (t.ex. akutarbetare som hjälper till i en naturkatastrof).

Du måste svara på dessa frågor om dig själv och någon annan person som du ansöker för

Har du, någonsin:

Ladda upp skannade kopior eller bilder av följande dokument:

Ladda upp en kopia av din Passport ID -sida. Välj fil och tryck på knappen för att skicka ditt dokument.

Filnamn:

Filstorlek:

Ladda upp ett kontoutdrag på engelska undertecknade och stämplade av din bank. Välj filen och tryck på knappen för att skicka ditt dokument.

Filnamn:

Filstorlek:

Ladda upp några bevis som visar din nuvarande anställning. Om du är egenföretagare, ange dokumentation av din företagslicens eller företagsregistrering. Välj filen och tryck på knappen för att skicka ditt dokument.

Filnamn:

Filstorlek:

Ladda upp bevis som visar dina nuvarande anställningsvillkor. Som ett exempel kan detta inkludera en kopia av ditt anställningsavtal. Välj filen och tryck på knappen för att skicka ditt dokument.

Filnamn:

Filstorlek:

Ladda upp bevis på kvalifikationer, färdigheter och erfarenheter som är nödvändiga för att utföra uppgifterna och fullgöra ansvaret för den position du tänker göra i Australien. Välj filen och tryck på knappen för att skicka ditt dokument.

Filnamn:

Filstorlek:

Ladda upp ett inbjudningsbrev eller annat bevis på inbjudan från din framtida australiska arbetsplats/arbetsgivare. Välj filen och tryck på knappen för att skicka ditt dokument.

Filnamn:

Filstorlek:

Ladda upp försäkringscertifikatet från ditt försäkringsbolag, eventuellt undertecknat, stämplade och på engelska. Välj filen och tryck på knappen för att skicka ditt dokument.

Filnamn:

Filstorlek:

Ladda upp ett dokument relaterat till din resplan. Välj filen och tryck på knappen för att skicka ditt dokument.

Filnamn:

Filstorlek:

1

Välj i vilket land du är bosatt. Senare kommer du få ange din adress.

Var god ange uppgifter om ditt pass. Skriv precis som det står i passet och var noggrann. Var mycket noggrann när du fyller i uppgifterna angående ditt pass. Visumet lagras elektroniskt via ditt passnummer, och om du anger fel passnummer betyder det att du inte har något giltigt visum för ditt pass.

1
1
1
1
1
1
1
1

Ange uppgifter om din arbetsgivare

Hur länge har du jobbat med detta företag?

Hur länge har du varit egenföretagare?

Ge information angående utbildningen

Hur länge har du studerat vid detta lärosäte?

Hur länge har du varit arbetslös?

Vänligen ge detaljer om organisationen eller organisationer som arbetet i Australien kommer att genomföras.

Obs: Om den sökande gör frilansarbete, ge detaljer om den australiska organisationen som är värd eller hjälper till att ordna sökandens vistelse.

Ge information om alla registreringsidentifierare för företaget / organisationen.

Observera att en riktig adress krävs. En postkontor kan inte accepteras som en organisationsadress.

Ge detaljer om kontaktpersonen inom organisationen.

Give details of the applicant’s qualifications, skills and experience that are relevant to the proposed work or activity in Australia

Obs: Avdelningen kommer att erkänna arbetet eller aktiviteten som i Australiens intresse endast under specifika, begränsade omständigheter (t.ex. akutarbetare som hjälper till i en naturkatastrof).

Du måste svara på dessa frågor om dig själv och någon annan person som du ansöker för

Har du, någonsin:

Ladda upp skannade kopior eller bilder av följande dokument:

Ladda upp en kopia av din Passport ID -sida. Välj fil och tryck på knappen för att skicka ditt dokument.

Filnamn:

Filstorlek:

Ladda upp ett kontoutdrag på engelska undertecknade och stämplade av din bank. Välj filen och tryck på knappen för att skicka ditt dokument.

Filnamn:

Filstorlek:

Ladda upp några bevis som visar din nuvarande anställning. Om du är egenföretagare, ange dokumentation av din företagslicens eller företagsregistrering. Välj filen och tryck på knappen för att skicka ditt dokument.

Filnamn:

Filstorlek:

Ladda upp bevis som visar dina nuvarande anställningsvillkor. Som ett exempel kan detta inkludera en kopia av ditt anställningsavtal. Välj filen och tryck på knappen för att skicka ditt dokument.

Filnamn:

Filstorlek:

Ladda upp bevis på kvalifikationer, färdigheter och erfarenheter som är nödvändiga för att utföra uppgifterna och fullgöra ansvaret för den position du tänker göra i Australien. Välj filen och tryck på knappen för att skicka ditt dokument.

Filnamn:

Filstorlek:

Ladda upp ett inbjudningsbrev eller annat bevis på inbjudan från din framtida australiska arbetsplats/arbetsgivare. Välj filen och tryck på knappen för att skicka ditt dokument.

Filnamn:

Filstorlek:

Ladda upp försäkringscertifikatet från ditt försäkringsbolag, eventuellt undertecknat, stämplade och på engelska. Välj filen och tryck på knappen för att skicka ditt dokument.

Filnamn:

Filstorlek:

Ladda upp ett dokument relaterat till din resplan. Välj filen och tryck på knappen för att skicka ditt dokument.

Filnamn:

Filstorlek:


Australiska Regeringens officiella sidor: