Søk om Australsk MCV Visum: søknadsskjema (Norge)

Mannskapsvisum (Maritime Crew Visa) er for personer som ankommer eller forlater Australia sjøveien som mannskap.

Du kan søke dersom du

 • Befinner deg utenfor Australia
 • Er eller kommer til å være mannskap på et skip som ankommer eller forlater Australia.
 • Ankommer eller forlater Australia sjøveien som mannskap

Skipet må tilhøre en av disse kategoriene:

 • Handelsskip
 • Passasjerskip
 • Forskningsskip eid av andre lands myndigheter
 • Skip som av det australske utenriksdepartementet har fått “public vessel status”

Merk: Hvis du du ankommer Australia med fly må du ha et annet visum i tillegg til mannskapsvisumet. Det kan være enten eVisitor eller transittvisum.

Prisen for visumet er 980 kroner.

Skriv inn og bekreft e-postadressen din for å starte den elektroniske søknaden:

 • Informasjon om andre navn du tidligere har vært kjent som

 • Legg tilTa bortAnnet navn #
 • Oppgi informajson om andre statsborgerskap som du har

 • Legg tilTa bortytterligere statsborgerskap #
 • * Vennligst velg hvilket land du bor i
 • Oppgi informasjon om det passet du har som tilhører dette statsborgerskapet. Oppgi eksakt det som står i passet. Om du ikke har noe pass for dette statsborgerskapet, la disse feltene være tomme.
 • * Oppgi kjønn
 • * Fødselsdato må være tidligere enn i dag
 • * Vennligst oppgi nasjonalitet
 • * Vennligst oppgi passnummer Passnummerets format er feil
 • * Passets utstedtsdato er feil
 • * Passets utløpsdato er feil
 • * Myndighet for utstedelse kan ikke være tom
 • Kontaktinformasjon

 • Oppgi din nåværende postadresse. Dersom postadressen er en annen enn boligadressen, vennligst gjør endringer nedenfor.
 • * Vennligst oppgi din adresse
 • * Vennligst oppgi din adresse
 • * Vennligst oppgi sted
 • please select a state
 • Eller
 • * Vennligst oppgi fylke
 • * Vennligst oppgi postnummer
 • please select country
 • Kommunikasjon med deg

 • Vi kan kommunisere raskere angående søknaden ved bruk av e-post. Godkjenner du at denne avdelingen kommuniserer med deg via e-post? Dersom du velger ja på dette spørsmålet så kan din e-post adresse og mobil nummer komme til å bli gitt til avdelingen for utdanning og Ansettelse og arbeidsplass avdelingen for rådgivning av sesongsjobb muligheter i Australia.
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Om ja, oppgi e-postadressen
  please select country

  Nei > All kommunikasjon sendes til postadressen ovenfor istedenfor e-post. Tenk på at dette kan føre til forsinkelser i behandlingen av visumsøknaden din. .

 • Kommunikation med visumkontoret

 • Under behandlingen av visumsøknaden din , kan du i noen tilfeller behøve å komme på et personlig intervju. Om dette skulle behøves, hvilket kontor foretrekker du da å besøke?
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Kontaktinformasjon

 • Oppgi postadressen til autorisert person.
 • * Opggi fornavn
 • * Oppgi etternavn
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • please select a state
 • Eller
 • * Vennligst oppgi fylke
 • * Vennligst oppgi postnummer
 • please select country
 • Å kommunisere med autorisert person

 • Vi kan kommunisere raskere angående søknaden ved bruk av e-post. Godkjenner du at denne avdelingen kommuniserer med deg via e-post? Dersom du velger ja på dette spørsmålet så kan din e-post adresse og mobil nummer komme til å bli gitt til avdelingen for utdanning og Ansettelse og arbeidsplass avdelingen for rådgivning av sesongsjobb muligheter i Australia.
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Om ja, oppgi e-postadressen
  please select country

  Nei > All kommunikasjon sendes til postadressen ovenfor istedenfor e-post. Tenk på at dette kan føre til forsinkelser i behandlingen av visumsøknaden din. .

 • Motta helse og karakter informasjon

 • Ønsker du at din autoriserte person mottar helse og/eller karakterinformasjon om deg og/eller de du forsørger som kan komme til å bli nevnt i løpet av denne søknaden (for eks. forespørsel etter medisinsk undersøkelse, annen helseinformasjon om deg, eller resultatet av en kriminell bakgrunnssjekk)?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Noter at helse og karakter informasjonen blir sendt til boligadressen du oppga på forrige side dersom du velger at den IKKE sendes til din autoriserte mottager.
 • Kommunikation med visumkontoret

 • Under behandlingen av visumsøknaden din , kan du i noen tilfeller behøve å komme på et personlig intervju. Om dette skulle behøves, hvilket kontor foretrekker du da å besøke?
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Forklar dine besøk til andre land

 • legg tilta bortForklar dine besøk til andre land #
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt Datointervallet er feil, vennligst endre
 • Dette feltet kan ikke være tomt Datointervallet er feil, vennligst endre
 • Informasjon om australske sykehus

 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Har til hensikt å jobbe innen helsesektoren

 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Barneomsorg inklusive barnehager og førskoler

 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Klasserumssituasjoner

 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Eksponering for tuberkulos

 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Regner med å pådra meg helsekostnader

 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Spesiell behandling eller spesielle behov på grunn av medisinsk tilstand

 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Informasjon om militær tjeneste eller utdanning

 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt Datointervallet er feil, vennligst endre
 • Dette feltet kan ikke være tomt Datointervallet er feil, vennligst endre
 • Dette feltet kan ikke være tomt

Personlig informasjon

 • * Opggi fornavn
 • * Oppgi etternavn
 • * Oppgi kjønn
 • * Fødselsdato må være tidligere enn i dag
 • Sivilstatus må oppgis
 • Ditt fødested
 • * Vennligst oppgi sted
 • * Vennligst velg fødselsland
 • Ditt bosettelsesland
 • Velg det landet du er bosatt i. Du kommer senere til å måtte oppgi adressen din.
 • * Vennligst velg hvilket land du bor i
 • Informasjon om passet ditt
 • * Vennligst oppgi nasjonalitet
 • * Vennligst oppgi passnummer Passnummerets format er feil
 • * Passets utstedtsdato er feil
 • * Passets utløpsdato er feil
 • * Myndighet for utstedelse kan ikke være tom
 • Dersom du har et Australian Visa Grant Number (gyldig eller ikke gyldig), vennligst oppgi det.
 • Are you currently in Australia?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • What is your first intended arrival date in Australia after you lodge this application (if known)?
 • The date must after today
 • Are you a citizen of the country of passport?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Har du tidligere vært kjent under et annet navn? (Inklusive for eksempel navn som ugift)
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Er du medborger i flere land enn det du har oppgitt tidligere?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Adresseinformasjon

 • Oppgi bostadsadressen i ditt hjemland.
 • * Vennligst oppgi din adresse
 • * Vennligst oppgi din adresse
 • * Vennligst oppgi sted
 • * Vennligst oppgi fylke
 • * Vennligst oppgi postnummer
 • Dine telefonnummer
 • +
  Vennligst oppgi ditt mobilnummer (inkluderer landskode)
 • Karaktererklæring

 • Har du, noensinne:
 • been convicted of any crime or offence in any country resulting in you being sentenced to imprisonment for 12 months or more? OR been sentenced to 2 or more terms of imprisonment where the total of those terms is 2 years or more?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Blitt deportert eller utvist fra et land (inklusive Australia)?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • blitt utestengt eller bedt om å forlate et land (inklusive Australia)?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • begått eller vært delaktig i å begå krigsforbrytelser eller andre lovbrudd mot menneskeheten eller menneskelige rettigheter?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Vært innblandet i en eller annen virksomhet som kan innebære en risiko for Australias nasjonelle sikkerhet?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Hatt gjeld til den Australske staten eller annen myndighet i Australia?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Vært innblandet i en aktivitet, eller dømt for lovbrudd relatert til menneskehandel i et land (inklusive Australia)?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • served in a private militia, and trained in weapons/explosives use other than in the course of compulsory national military service?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Vært innblandet i en eller annen virksomhet som kan innebære en risiko for Australias nasjonelle sikkerhet?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Hatt gjeld til den Australske staten eller annen myndighet i Australia?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Vært innblandet i en aktivitet, eller dømt for lovbrudd relatert til menneskehandel i et land (inklusive Australia)?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
  1. tjenestegjort i en militærstyrke eller en statlig sponset milis, eller
  2. gjennomført en militær eller paramilitær utdannelse, eller
  3. blitt utdannet i våpen eller sprengstoff (uansett tittel).
  utenom det som inngår i den obligatoriske verneplikten?
 • Nei Ja Dette feltet kan ikke være tomt
 • Applicant employment details

 • Crew should provide details of the vessel operator, shipping company or manning agency with which they are employed or under offer of employment.
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • * Vennligst oppgi din adresse
 • * Vennligst oppgi din adresse
 • * Vennligst oppgi sted
 • * Vennligst oppgi fylke
 • Eller
 • * Vennligst oppgi fylke
 • * Vennligst oppgi postnummer
 • please select country
 • +
  Vennligst oppgi ditt telefonnummer
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Utdannelse

 • Give details of the highest qualification obtained by the applicant
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt
 • Dette feltet kan ikke være tomt Datointervallet er feil, vennligst endre
 • Dette feltet kan ikke være tomt Datointervallet er feil, vennligst endre
 • Document upload: Copy of passport ID page

 • Please upload a valid file

Den australske regjeringens offisielle ressurser: