Australian eVisitor Visa Application Form

Personlig information

 • * Ange förnamn
 • * Ange efternamn
 • * Ange kön
 • * Fördelsedatum måste vara tidigare än idag
 • * Var god välj födelseland
  * Var god välj bosättningsland
 • * Var god ange din adress
 • * Var god ange stad
 • * Var god ange län
 • * Var god ange postnummer
 •    
 • Passuppgifter
  Var god ange uppgifter om ditt pass. Skriv precis som det står i passet och var noggrann.
 • * Var god ange nationalitet
 • * Var god ange passnummer Passnumrets format är felaktigt
 • * Passets utfärdandedatum är felaktigt
 • * Passets sista giltighetsdag är felaktigt
 • * Var god ange utfärdande myndighet
 • Om du är medborgare i ytterligare länder än angivet ovan, var god välj nedan.
 • Har du eller har du haft några andra namn? Till exempel namn som ogift.
 • Nej Ja
 • Lägg tillAnnat namn #1
 • * Var god ange syfte med din resa
 • Detta fält får inte vara tomt

Övriga personliga uppgifter

 • Civilstånd måste anges
 • Place of birth
 • Har du några familjemedlemmar som bor utanför Australien, och som inte kommer följa med dig till Australien?
 • Om ja, ange deras namn, ålder och relation till dig. OBS: Svara på engelska
 • Anställningsform måste anges
 • Anställningsform måste anges
 • Ange uppgifter om din arbetsgivare
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • +
  Var god ange ditt telefonnummer
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • år
  månader
  Detta fält får inte vara tomt
 • Ange uppgifter om din arbetsgivare
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • +
  Var god ange ditt telefonnummer
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • år
  månader
  Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Ge information angående utbildningen
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • år
  månader
  Detta fält får inte vara tomt
 • år
  månader
  Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Alla besökare till Australien måste kunna visa att de kan försörja sig under sin vistelse.
 • Kommer du försörja dig själv med dina egna pengar när du är i Australien? (OBS: Du kan behöva visa att du har tillräckliga medel.)
 • Detta fält får inte vara tomt
 • Om du svarar nej, var god beskriv vem som kommer försörja dig när du är i Australien.
  (OBS: Personen du anger kan behöva visa att det finns tillräckliga medel att försörja dig under resan)
 • Detta fält får inte vara tomt
 •   Detta fält får inte vara tomt
 • Detta fält får inte vara tomt

Australiska Regeringens officiella sidor: