Lang Verblijfvisum voor Australië: Aanvragen (Visumaanvraagformulier – België)

Dit visum is bedoeld voor een langer verblijf in Australië van 3, 6 of 12 maanden en is geldig voor vakantie, zaken en familiebezoeken.

Wanneer u op dit moment in Australië verblijft en uw visum loopt af dan kunt u dit visum ook gebruiken voor het verlengen van uw verblijf.

Toeristenvisum: wanneer u Australië bezoekt als vakantiebestemming of wanneer u familie bezoekt kiest u voor dit visum.

Met het toeristenvisum heeft u recht om drie maanden in Australië te studeren.

Zakenvisum: het zakenvisum is geschikt voor korte zakelijke bezoeken. Wanneer u dit visum hebt is het toegestaan om te zoeken naar werk, onderhandelingen uit te voeren en conferenties bij te wonen.

Met het zakenvisum is het niet toegestaan om:

  • Werkzaamheden uit te voeren voor Australische bedrijven
  • Uw goederen of diensten aan te bieden in Australië

Familievisum: wanneer u bent uitgenodigd door een familielid kan dit familielid garant staan voor uw verblijf. In deze situatie kiest u voor het familievisum. Er bestaat kans dat het familielid dat voor u garant staat een contract moet ondertekenen waarop hij of zij aangeeft garant te staan voor uw verblijf.

Wanneer u op basis van het familievisum Australië bezoekt is het niet mogelijk een ander soort visum aan te vragen.

Het verlengen van uw visum: Op het moment dat u in Australië verblijft en uw huidige visum verloopt kunt u met dit visum uw verblijf verlengen. Hierbij geldt de voorwaarde dat uw huidige visum niet de status “8503 No further stay” mag hebben.

Een visum voor een langere periode kost 275,00. Wanneer u dit visum aanvraagt verwijl u in Australië verblijft kost dit €150,- extra bovenop de visumprijs. Het is hierbij mogelijk voor meerdere mensen tegelijk een visum aan te vragen.

Voer en bevestig uw e-mailadres om met de online aanvraag te beginnen:

1

Redenen om Australië te bezoeken

Selecteer het land waar u gewoonlijk verblijft uit de lijst. U zal later gevraagd worden uw volledige adres in dit land in te geven.

Voer de gegevens in van het paspoort waarmee u Australië zal betreden. Let er vooral op dat alle gegevens exact zijn zoals ze op het paspoort staan.

1
1
1
1

Voer de details in precies zoals ze in het paspoort zijn geschreven.

1
1
1
1
1
1
1
1

Geef informatie over uw werkgever

Hoe lang werkt u al bij deze werkgever / onderneming?

Hoe lang bent u al zelfstandig ondernemer?

Geef informatie over uw huidige studies

Hoe lang heeft u bij deze instelling gestudeerd?

Hoe lang bent u al werkloos?

U bent verplicht de volgende vragen te beantwoorden voor uzelf en elke andere persoon die inbegrepen zijn in deze aanvraag

1
1

Denkt u tijdens uw verblijf in Australië medische kosten te maken of denkt u nood te hebben aan verzorging of opvolging voor:

Aanvragers van het visum worden aangeraden gevaccineerd te worden tegen besmettelijke ziektes voor ze naar Australië reizen. Aanvragers van een visum waarvoor het niet mogelijk is zichzelf te vaccineren voor vertrek uit hun thuisland worden aangeraden advies te vragen bij hun aankomst in Australië. De Australische staats- en territoriale medische instanties staan mensen bij die medische hulp en advies nodig hebben, inclusief vaccinatie. Ouders worden sterk aangeraden hun kinderen te vaccineren tegen hepatitis B, difterie, tetanus, pertussis (kinkhoest), poliomyelitis, haemophilus influenzae type-b (Hib), pneumokokken en meningokokken infecties, bof, mazelen, rubella en varicella (waterpokken). Voor zuigelingen tussen 2 en 8 maanden oud wordt ook aangeraden om ze te vaccineren tegen het rotavirus.

Ouders kunnen best alle vaccinatiegegevens van hun kinderen meebrengen naar Australië.

Vacinnaties tegen rubella zijn sterk aangeraden voor vrouwen in hun vruchtbare leeftijd.

Bent u ooit:

Upload een kopie van de pagina met persoonlijke gegevens van uw paspoort: selecteer het bestand en druk op de knop om uw document in te dienen.

Bestandsnaam:

Bestandsgrootte:

1

Redenen om Australië te bezoeken

Selecteer het land waar u gewoonlijk verblijft uit de lijst. U zal later gevraagd worden uw volledige adres in dit land in te geven.

Voer de gegevens in van het paspoort waarmee u Australië zal betreden. Let er vooral op dat alle gegevens exact zijn zoals ze op het paspoort staan.

1
1
1
1

Voer de details in precies zoals ze in het paspoort zijn geschreven.

1
1
1
1
1
1
1
1

Geef informatie over uw werkgever

Hoe lang werkt u al bij deze werkgever / onderneming?

Hoe lang bent u al zelfstandig ondernemer?

Geef informatie over uw huidige studies

Hoe lang heeft u bij deze instelling gestudeerd?

Hoe lang bent u al werkloos?

U bent verplicht de volgende vragen te beantwoorden voor uzelf en elke andere persoon die inbegrepen zijn in deze aanvraag

1
1

Denkt u tijdens uw verblijf in Australië medische kosten te maken of denkt u nood te hebben aan verzorging of opvolging voor:

Aanvragers van het visum worden aangeraden gevaccineerd te worden tegen besmettelijke ziektes voor ze naar Australië reizen. Aanvragers van een visum waarvoor het niet mogelijk is zichzelf te vaccineren voor vertrek uit hun thuisland worden aangeraden advies te vragen bij hun aankomst in Australië. De Australische staats- en territoriale medische instanties staan mensen bij die medische hulp en advies nodig hebben, inclusief vaccinatie. Ouders worden sterk aangeraden hun kinderen te vaccineren tegen hepatitis B, difterie, tetanus, pertussis (kinkhoest), poliomyelitis, haemophilus influenzae type-b (Hib), pneumokokken en meningokokken infecties, bof, mazelen, rubella en varicella (waterpokken). Voor zuigelingen tussen 2 en 8 maanden oud wordt ook aangeraden om ze te vaccineren tegen het rotavirus.

Ouders kunnen best alle vaccinatiegegevens van hun kinderen meebrengen naar Australië.

Vacinnaties tegen rubella zijn sterk aangeraden voor vrouwen in hun vruchtbare leeftijd.

Bent u ooit:

Upload een kopie van de pagina met persoonlijke gegevens van uw paspoort: selecteer het bestand en druk op de knop om uw document in te dienen.

Bestandsnaam:

Bestandsgrootte: