Tweede Working Holiday Visum voor Australië: Aanvragen (Visumaanvraagformulier – België)

U kunt een tweede werkvakantievisum aanvragen als u voldoet aan alle eisen die gelden voor werkvakantievisa en:

  • Hebben voldaan aan alle voorwaarden van uw eerste werkvakantievisum
  • Niet eerder in het bezit zijn geweest van meer dan één werkvakantievisum
  • Hebben drie maanden van gespecificeerde werk in de regionale Australië, terwijl op uw eerste Working Holiday visum.

Goedgekeurde industrieën voor specifieke werkzaamheden zijn onder andere:

  • Planten- en dierenteelt
  • Vissen en parelen
  • Boomkwekerij en -kap
  • Mijnbouw
  • Bouw

Merk op dat als je op dit moment in Australië bent op je eerste Working Holiday visum, en je wilt in het land blijven, je het tweede Working Holiday visum moet aanvragen voordat het eerste afloopt.

De prijs voor elk visum is 525,00 per persoon.

Enter and confirm your email address to start the application process:

1

Selecteer het land waar u gewoonlijk verblijft uit de lijst. U zal later gevraagd worden uw volledige adres in dit land in te geven.

Voer de gegevens in van het paspoort waarmee u Australië zal betreden. Let er vooral op dat alle gegevens exact zijn zoals ze op het paspoort staan.

Indien u een Australisch beursnummer voor het visum heeft, voer dat dan aub in

U komt niet in aanmerking om deze service te gebruiken, omdat aanvragers voor dit visum geen afhankelijke kinderen mogen hebben.

1

Geef het Australian Business Number (ABN) en de locatiepostcode van de werkgever en start- en einddatum (en) van het opgegeven werk (“specified work”) voor elke werkgever.

1

Geef het Australian Business Number (ABN) en de locatiepostcode van de werkgever en start- en einddatum (en) van het opgegeven werk (“specified work”) voor elke werkgever.

1
1

U komt niet in aanmerking om deze service te gebruiken.

Geef informatie over uw verblijfsplaats in uw thuisland.

U bent verplicht de volgende vragen te beantwoorden voor uzelf en elke andere persoon die inbegrepen zijn in deze aanvraag

1
1

Denkt u tijdens uw verblijf in Australië medische kosten te maken of denkt u nood te hebben aan verzorging of opvolging voor:

Aanvragers van het visum worden aangeraden gevaccineerd te worden tegen besmettelijke ziektes voor ze naar Australië reizen. Aanvragers van een visum waarvoor het niet mogelijk is zichzelf te vaccineren voor vertrek uit hun thuisland worden aangeraden advies te vragen bij hun aankomst in Australië. De Australische staats- en territoriale medische instanties staan mensen bij die medische hulp en advies nodig hebben, inclusief vaccinatie. Ouders worden sterk aangeraden hun kinderen te vaccineren tegen hepatitis B, difterie, tetanus, pertussis (kinkhoest), poliomyelitis, haemophilus influenzae type-b (Hib), pneumokokken en meningokokken infecties, bof, mazelen, rubella en varicella (waterpokken). Voor zuigelingen tussen 2 en 8 maanden oud wordt ook aangeraden om ze te vaccineren tegen het rotavirus.

Ouders kunnen best alle vaccinatiegegevens van hun kinderen meebrengen naar Australië.

Vacinnaties tegen rubella zijn sterk aangeraden voor vrouwen in hun vruchtbare leeftijd.

Bent u ooit:

1

Selecteer het land waar u gewoonlijk verblijft uit de lijst. U zal later gevraagd worden uw volledige adres in dit land in te geven.

Voer de gegevens in van het paspoort waarmee u Australië zal betreden. Let er vooral op dat alle gegevens exact zijn zoals ze op het paspoort staan.

Indien u een Australisch beursnummer voor het visum heeft, voer dat dan aub in

U komt niet in aanmerking om deze service te gebruiken, omdat aanvragers voor dit visum geen afhankelijke kinderen mogen hebben.

1

Geef het Australian Business Number (ABN) en de locatiepostcode van de werkgever en start- en einddatum (en) van het opgegeven werk (“specified work”) voor elke werkgever.

1

Geef het Australian Business Number (ABN) en de locatiepostcode van de werkgever en start- en einddatum (en) van het opgegeven werk (“specified work”) voor elke werkgever.

1
1

U komt niet in aanmerking om deze service te gebruiken.

Geef informatie over uw verblijfsplaats in uw thuisland.

U bent verplicht de volgende vragen te beantwoorden voor uzelf en elke andere persoon die inbegrepen zijn in deze aanvraag

1
1

Denkt u tijdens uw verblijf in Australië medische kosten te maken of denkt u nood te hebben aan verzorging of opvolging voor:

Aanvragers van het visum worden aangeraden gevaccineerd te worden tegen besmettelijke ziektes voor ze naar Australië reizen. Aanvragers van een visum waarvoor het niet mogelijk is zichzelf te vaccineren voor vertrek uit hun thuisland worden aangeraden advies te vragen bij hun aankomst in Australië. De Australische staats- en territoriale medische instanties staan mensen bij die medische hulp en advies nodig hebben, inclusief vaccinatie. Ouders worden sterk aangeraden hun kinderen te vaccineren tegen hepatitis B, difterie, tetanus, pertussis (kinkhoest), poliomyelitis, haemophilus influenzae type-b (Hib), pneumokokken en meningokokken infecties, bof, mazelen, rubella en varicella (waterpokken). Voor zuigelingen tussen 2 en 8 maanden oud wordt ook aangeraden om ze te vaccineren tegen het rotavirus.

Ouders kunnen best alle vaccinatiegegevens van hun kinderen meebrengen naar Australië.

Vacinnaties tegen rubella zijn sterk aangeraden voor vrouwen in hun vruchtbare leeftijd.

Bent u ooit:


Officieel Australische overheidsmiddelen: