Tweede Working Holiday Visum voor Australië: Aanvragen (Visumaanvraagformulier – België)

U kunt een tweede werkvakantievisum aanvragen als u voldoet aan alle eisen die gelden voor werkvakantievisa en:

 • Hebben voldaan aan alle voorwaarden van uw eerste werkvakantievisum
 • Niet eerder in het bezit zijn geweest van meer dan één werkvakantievisum
 • Hebben drie maanden van gespecificeerde werk in de regionale Australië, terwijl op uw eerste Working Holiday visum.

Goedgekeurde industrieën voor specifieke werkzaamheden zijn onder andere:

 • Planten- en dierenteelt
 • Vissen en parelen
 • Boomkwekerij en -kap
 • Mijnbouw
 • Bouw

Merk op dat als je op dit moment in Australië bent op je eerste Working Holiday visum, en je wilt in het land blijven, je het tweede Working Holiday visum moet aanvragen voordat het eerste afloopt.

De prijs voor elk visum is 450€ per persoon.

Enter and confirm your email address to start the application process:

 • Informatie over de andere naam waaronder u bekend bent

 • Voeg toeVerwijderEen andere naam #
 • Details of specified work undertaken

 • Voeg toeVerwijderspecified work #
 • Please provide the Australian Business Number (ABN) and location postcode of the employer, and start and end date(s) of the specified work for each employer.
 • Dit veld moet een waarde bevatten De ingegeven data zijn incorrect, corrigeer ze aub.
 • Dit veld moet een waarde bevatten De ingegeven data zijn incorrect, corrigeer ze aub.
 • Voorzie informatie over de andere nationaliteiten die u bezit.

 • Voeg toeVerwijderandere nationaliteit #
 • * Selecteer aub het land waar u woont
 • Voorzie informatie over het paspoort dat u bezit voor deze nationaliteit. Geef deze gegevens exact zoals ze op het paspoort staan in. Indien u nooit een paspoort gehad heeft voor deze nationaliteit, laat deze velden dan leeg.
 • * Kies aub uw geslacht
 • * De geboortedatum moet voor de huidige datum vallen
 • * Selecteer aub het land van het paspoort
 • * Vul aub uw paspoortnummer in Het formaat van het paspoortnummer is incorrect
 • * De ingevoerde uitgiftedatum is incorrect
 • * De datum waarop het paspoort verstrijkt is ongeldig
 • * De plaats van uitgifte van het paspoort mag niet leeg zijn
 • Contactinformatie

 • Geef informatie over uw huidig postadres. Indien uw postadres verschillend is, pas dan de volgende gegevens aan.
 • * Vul aub uw adres in
 • * Vul aub uw adres in
 • * Vul aub uw woonplaats in
 • please select a state
 • OF
 • * Selecteer aub een provincie
 • * Vul aub een postcode in
 • please select country
 • Met u communiceren

 • Het is mogelijk dat we via e-mail sneller over uw aanvraag kunnen communiceren. Gaat u akkoord dat dit departement via e-mail met u communiceert? Indien u "ja" kiest bij deze vraag, dan is het mogelijk dat uw e-mailadres en mobiel telefoonnummer gedeeld worden met het ministerie van onderwijs, werkgelegenheid en relaties op de werkplek. Zij kunnen dit gebruiken om u te adviseren over seizoensgebonden werkmogelijkheden in Australië.
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Indien ja, geef uw e-mailadres in
  please select country

  Nee> Alle berichtgeving zal naar het bovenstaande contactadres verzonden worden. Dat kan resulteren in een vertraagde ontvangst van informatie over uw aanvraag.

 • Communicatie met dit departement

 • Tijdens het proces waarin beslist wordt over deze aanvraag kan u gevraagd worden een gesprek te voeren in een Australisch overheidskantoor. Indien dit voorvalt, naar welk kantoor wenst u dan te gaan?
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Contactinformatie

 • Geef adresinformatie van de vertrouwenspersoon.
 • * Voornaam moet ingevuld zijn
 • * Familienaam moet ingevuld zijn
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • please select a state
 • OF
 • * Selecteer aub een provincie
 • * Vul aub een postcode in
 • please select country
 • Communiceren met de vertrouwenspersoon

 • Het is mogelijk dat we via e-mail sneller over uw aanvraag kunnen communiceren. Gaat u akkoord dat dit departement via e-mail met u communiceert? Indien u "ja" kiest bij deze vraag, dan is het mogelijk dat uw e-mailadres en mobiel telefoonnummer gedeeld worden met het ministerie van onderwijs, werkgelegenheid en relaties op de werkplek. Zij kunnen dit gebruiken om u te adviseren over seizoensgebonden werkmogelijkheden in Australië.
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Indien ja, geef uw e-mailadres in
  please select country

  Nee> Alle berichtgeving zal naar het bovenstaande contactadres verzonden worden. Dat kan resulteren in een vertraagde ontvangst van informatie over uw aanvraag.

 • Ontvang gezondheids en karakterinformatie

 • Wilt u dat de vertrouwenspersoon gezondheids- en karakterinformatie van u of uw gezinsleden ontvangt tijdens de behandeling van deze aanvraag (bv verzoeken tot medische onderzoeken, andere medische informatie over u of de resultaten van een onderzoek naar uw criminele verleden)?
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Merk op dat informatie over uw gezondheid en karakter naar het adres gestuurd zal worden dat u genoteerd heeft op de vorige pagina als u NIET wenst dat dit naar uw vertrouwenspersoon verzonden wordt.
 • Communicatie met dit departement

 • Tijdens het proces waarin beslist wordt over deze aanvraag kan u gevraagd worden een gesprek te voeren in een Australisch overheidskantoor. Indien dit voorvalt, naar welk kantoor wenst u dan te gaan?
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Informatie over het bezoek aan een ander land

 • voeg meer toeverwijderInformatie over het bezoek aan een ander land #
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten De ingegeven data zijn incorrect, corrigeer ze aub.
 • Dit veld moet een waarde bevatten De ingegeven data zijn incorrect, corrigeer ze aub.
 • Informatie over de Australische ziekenhuizen

 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Van plan in de gezondheidszorg te werken

 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Kinderzorgcentra, waaronder kleuterscholen and creches

 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Klassituatie

 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Blootstelling aan TBC

 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Verwacht met medische kosten te maken te krijgen

 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Zorg en/of mobiliteitsnoden vanwege een medische aandoening

 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Informatie over uw legerdienst of militaire opleiding

 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten De ingegeven data zijn incorrect, corrigeer ze aub.
 • Dit veld moet een waarde bevatten De ingegeven data zijn incorrect, corrigeer ze aub.
 • Dit veld moet een waarde bevatten

Persoonlijke informatie

 • * Voornaam moet ingevuld zijn
 • * Familienaam moet ingevuld zijn
 • * Kies aub uw geslacht
 • * De geboortedatum moet voor de huidige datum vallen
 • Het veld "Relatiestatus" moet een waarde bevatten
 • Uw geboortplaats
 • * Vul aub uw woonplaats in
 • * Selecteer aub uw geboorteland
 • Land van verblijf
 • Selecteer het land waar u gewoonlijk verblijft uit de lijst. U zal later gevraagd worden uw volledige adres in dit land in te geven.
 • * Selecteer aub het land waar u woont
 • Informatie over uw paspoort
 • * Selecteer aub het land van het paspoort
 • * Vul aub uw paspoortnummer in Het formaat van het paspoortnummer is incorrect
 • * De ingevoerde uitgiftedatum is incorrect
 • * De datum waarop het paspoort verstrijkt is ongeldig
 • * De plaats van uitgifte van het paspoort mag niet leeg zijn
 • Indien u een Australisch beursnummer voor het visum heeft, voer dat dan aub in
 • Indien u een huidig Australisch visumlabel heeft in uw huidige of vorige paspoort, geef dan aub het visumnummer in
 • Health Examination
 • Have you undertaken a health examination for an Australian visa in the last 12 months?
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Wanneer denkt u Australië te willen bezoeken met het visum dat u nu aanvraagt?
 • De datum moet na vandaag vallen
 • Heeft u kinderen ten laste?
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Have you undertaken specified work in regional Australia for a total of 3 months?
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • If Yes, in which industry did this work mainly occur?
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Do you have approved evidence that you have undertaken specified work in regional Australia for a total of 3 months?
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Bent u bekend onder andere namen (namen van voor een huwelijk horen daar ook bij)?
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Heeft u nog een ander staatsburgerschap dan datgene dat u hierboven ingevuld heeft?
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Heeft u in het verleden Australië al eens bezocht met een visum of werkvisum (subklasse 462)?
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Uw persoonlijke informatie (vervolg)

 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Informatie over uw verblijfsadres

 • Geef informatie over uw verblijfsplaats in uw thuisland.
 • * Vul aub uw adres in
 • * Vul aub uw adres in
 • * Vul aub uw woonplaats in
 • * Selecteer aub een provincie
 • * Vul aub een postcode in
 • Uw contactnummers
 • +
  Mobiele telefoon (vermeld ook de landcode)
 • Medische aangifte

 • U bent verplicht de volgende vragen te beantwoorden voor uzelf en elke andere persoon die inbegrepen zijn in deze aanvraag.
 • In the last 5 years, have you visited, or lived, outside for more than 3 consecutive months (other than Australia)?
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Bent u van plan een ziekenhuis of andere medische instantie (inclusief rustoorden) te bezoeken tijdens uw verblijf in Australië?
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Bent u van plan te werken, studeren of een opleiding te volgen tot dokter, tandarts, verpleegster of ambulancier tijdens uw verblijf in Australië?
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Bent u van plan als stagiair of werknemer te werken in een kinderdagverblijf (inclusief kindertuin en creches)?
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Bent u van plan meer dan drie maanden door te brengen in een klasomgeving (bv als student, leerkracht, docent of observator) tijdens uw verblijf in Australië?
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Gelieve op deze vragen te antwoorden:
  1. Lijdt u op dit ogenblik aan TBC of heeft u hier in het verleden aan geleden?
  2. Bent u van dichtbij in contact gekomen met een gezinslid dat actieve TBC heeft?
  3. Heeft u ooit een röntgenfoto van uw borstkas laten nemen die iets abnormaal toonde?
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Denkt u tijdens uw verblijf in Australië medische kosten te maken of denkt u nood te hebben aan verzorging of opvolging voor:
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Heeft u nood aan mobiliteitshulp of behandeling vanwege een medische toestand?
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Aanvragers van het visum worden aangeraden gevaccineerd te worden tegen besmettelijke ziektes voor ze naar Australië reizen. Aanvragers van een visum waarvoor het niet mogelijk is zichzelf te vaccineren voor vertrek uit hun thuisland worden aangeraden advies te vragen bij hun aankomst in Australië. De Australische staats- en territoriale medische instanties staan mensen bij die medische hulp en advies nodig hebben, inclusief vaccinatie. Ouders worden sterk aangeraden hun kinderen te vaccineren tegen hepatitis B, difterie, tetanus, pertussis (kinkhoest), poliomyelitis, haemophilus influenzae type-b (Hib), pneumokokken en meningokokken infecties, bof, mazelen, rubella en varicella (waterpokken). Voor zuigelingen tussen 2 en 8 maanden oud wordt ook aangeraden om ze te vaccineren tegen het rotavirus.

  Ouders kunnen best alle vaccinatiegegevens van hun kinderen meebrengen naar Australië.

  Vacinnaties tegen rubella zijn sterk aangeraden voor vrouwen in hun vruchtbare leeftijd.

 • Karakteristieken

 • Bent u ooit:
 • veroordeeld geweest voor een misdaad in eender welk land (inclusief veroordelingen die nu zijn verwijderd van officiële documenten)?
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • verdacht van een misdaad die op dit ogenblik wacht op gerechtelijke actie?
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • vrijgesproken van een misdaad op basis van psychologische problemen, ziekte, krankzinnigheid of ontoerekeningsvatbaarheid?
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • verwijderd of gedeporteerd uit eender welk land (inclusief Australië)?
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • niet in de mogelijkheid geweest te reizen omwille van een afwijzing van uw aanvraag voor een visum voor Australië of eender welk ander land?
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • vertrokken uit een land om te voorkomen dat men u zou verwijderen of deporteren?
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • uitgewezen of gevraagd een land te verlaten (inclusief Australië)?
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Heeft u ooit opdracht gegeven tot, of deelgenomen in misdaden tegen de menselijkheid of mensenrechten of oorlogsmisdaden?
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Heeft u ooit deelgenomen aan activiteiten die een gevaar konden betekenen voor de nationale veiligheid van Australië?
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Heeft u ooit uitstaande schuld gehad bij de Australische overheid of een openbare dienst in Australië?
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
 • Heeft u ooit deelgenomen aan of bent u veroordeeld geweest voor mensenhandel naar een ander land (inclusief Australië)?
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Dit veld moet een waarde bevatten
  1. lid geweest van het leger of een openbare of private militia, of...
  2. militaire of paramilitaire opleidingen gevolgd
  3. getraind geweest voor wapens of explosieven (in eender welke vorm),
  behalve tijdens verplichte nationale legerdienst?
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Aangifte

 • Ik bevestig dat:
 • • I have read and understand the information provided to me at the beginning of application, I am aware of the conditions that will apply to my visa and that I am required to abide by them.
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • • Ik begrijp dat het visum dat ik aanvraag me niet toelaat in Australië tewerkgesteld te zijn bij dezelfde werkgever gedurende meer dan 6 maanden.
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • • Ik begrijp dat het visum dat ik aanvraag me niet toelaat studies of opleidingen aan te gaan die langer duren dan 4 maanden
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • • Ik over genoeg financiële middelen beschik voor de aanvang van de periode dat ik in Australië verblijf en voor het ticket van de overzeese terugreis uit Australië wanneer ik uit Australië vertrek
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • • Eender welke tewerkstelling tijdens mijn vakantie in Australië is toevallig en het doel van de tewerkstelling is om mijn vakantiebudget aan te vullen.
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • • Ik voor de eerste keer een werkvakantie visum aanvraag en dat ik niet eerder Australië heb betreden met een werkvakantie visum (op een paspoort van eender welk land).
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • • Ik de Australische waarden zal respecteren zoals die opgelijst staan in het begin van deze aanvraag, tijdens mijn verblijf in Australië de wetten van Australië zal eerbiedigen.
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • • Ik in alle eerlijkheid alle relevante informatie heb aangegeven in deze aanvraag.
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • • Ik de Australische regering zal informeren van enige verandering in mijn situatie als mijn visum wordt goedgekeurd.
 • Nee Ja Dit veld moet een waarde bevatten
 • Document upload: Copy of passport ID page

 • Please upload a valid file

Officieel Australische overheidsmiddelen: