Ansök om Andra Working Holiday Visum till Australien (Sverige)

Du kan vara berättigad till ett andra visum för arbete och semester om du uppfyller alla krav som gäller för Working Holiday-visum och:  

  • Har uppfyllt alla villkor för ditt första Working Holiday-visum  
  • Har inte tidigare haft mer än ett Working Holiday visum
  • Har avslutat tre månader av specificerat arbete i regionala Australien medan du var på ditt första visum för arbete och semester.  

Godkända branscher för specificerat arbete inkluderar:

  • Växtodling och djurhållning
  • Fiske och pärlfiske
  • Trädodling och avverkning
  • Gruvdrift
  • Bygg och anläggning

Observera att om du för närvarande är i Australien på ditt första visum för Working Holiday och vill stanna kvar i landet, bör du ansöka om det andra Working Holiday-visumet innan det första löper ut 

Priset per visum är 6.200,00kr.

Ange och bekräfta din e-postadress för att påbörja onlineansökan:

1

Välj i vilket land du är bosatt. Senare kommer du få ange din adress.

Var god ange uppgifter om ditt pass. Skriv precis som det står i passet och var noggrann. Var mycket noggrann när du fyller i uppgifterna angående ditt pass. Visumet lagras elektroniskt via ditt passnummer, och om du anger fel passnummer betyder det att du inte har något giltigt visum för ditt pass.

Om du har ett Australian Visa Grant Number (giltigt eller ogiltigt), var god ange det.

Du är inte berättigad att använda den här tjänsten, eftersom sökande för detta visum inte får ha beroende barn.

1

Vänligen ange det australiska affärsnumret (ABN) och platspostnummer för arbetsgivaren och start- och slutdatum för det angivna arbetet (“specified work”) för varje arbetsgivare.

1

Vänligen ange det australiska affärsnumret (ABN) och platspostnummer för arbetsgivaren och start- och slutdatum för det angivna arbetet (“specified work”) för varje arbetsgivare.

1
1

Du är inte berättigad att använda den här tjänsten.

Ange din bostadsadress i ditt hemland.

Du måste svara på dessa frågor om dig själv och någon annan person som du ansöker för

1
1

Under ditt planerade besök i Australien, förväntar du dig att ådra dig sjukvårdskostnader, eller kräva behandling eller medicinsk uppföljning för:

Sökanden uppmuntras att vaccinera sig mot smittsamma sjukdomar innan resan till Australien. Föräldrar uppmuntras att låta vaccinera sina barn mot hepatit B, difteri, stelkramp, kikhosta (pertussis), polio, Haemophilus influenzae typ b (Hib), pneumokock- och meningokockinfektioner, påssjuka, mässling, röda hund och vattkoppor. Spädbarn i åldern 2 till 8 månaders ålder uppmuntras också att vaccineras mot rotavirus.

Föräldrar bör ta med sig vaccinationskort för sina barn till Australien.

Röda hund-vaccinationer rekommenderas starkt för kvinnor i fertil ålder.

Har du, någonsin:

1

Välj i vilket land du är bosatt. Senare kommer du få ange din adress.

Var god ange uppgifter om ditt pass. Skriv precis som det står i passet och var noggrann. Var mycket noggrann när du fyller i uppgifterna angående ditt pass. Visumet lagras elektroniskt via ditt passnummer, och om du anger fel passnummer betyder det att du inte har något giltigt visum för ditt pass.

Om du har ett Australian Visa Grant Number (giltigt eller ogiltigt), var god ange det.

Du är inte berättigad att använda den här tjänsten, eftersom sökande för detta visum inte får ha beroende barn.

1

Vänligen ange det australiska affärsnumret (ABN) och platspostnummer för arbetsgivaren och start- och slutdatum för det angivna arbetet (“specified work”) för varje arbetsgivare.

1

Vänligen ange det australiska affärsnumret (ABN) och platspostnummer för arbetsgivaren och start- och slutdatum för det angivna arbetet (“specified work”) för varje arbetsgivare.

1
1

Du är inte berättigad att använda den här tjänsten.

Ange din bostadsadress i ditt hemland.

Du måste svara på dessa frågor om dig själv och någon annan person som du ansöker för

1
1

Under ditt planerade besök i Australien, förväntar du dig att ådra dig sjukvårdskostnader, eller kräva behandling eller medicinsk uppföljning för:

Sökanden uppmuntras att vaccinera sig mot smittsamma sjukdomar innan resan till Australien. Föräldrar uppmuntras att låta vaccinera sina barn mot hepatit B, difteri, stelkramp, kikhosta (pertussis), polio, Haemophilus influenzae typ b (Hib), pneumokock- och meningokockinfektioner, påssjuka, mässling, röda hund och vattkoppor. Spädbarn i åldern 2 till 8 månaders ålder uppmuntras också att vaccineras mot rotavirus.

Föräldrar bör ta med sig vaccinationskort för sina barn till Australien.

Röda hund-vaccinationer rekommenderas starkt för kvinnor i fertil ålder.

Har du, någonsin:


Australiska Regeringens officiella sidor: