Visum till Australien

Var god läs reglerna angående Maritime Crew-visum till Australien

Maritime crew-visum

Maritime crew-visumet är för personer som reser in eller ut från Australien sjövägen som besättningsmedlem.

Du kan ansöka om detta visum om du:

  • Är utanför Australien
  • Är eller kommer ingå i besättningen på ett fartyg som åker till eller från Australien
  • Kommer resa in eller ut ur Australien som besättningsman på ett fartyg

Fartyget måste vara något av följande:

  • Kommersiellt handelsfartyg
  • Passagerarfartyg
  • Ett utländskt statligt forskningsfartyg
  • Ett v Australian Department of Foreign Affairs godkänt fartyg med PVS-status

Om du har medföljande familjemedlemmar kan de också söka samma sorts visum, om de ansöker tillsammans med dig.

Observera: Om du flyger in i landet för att borda ett fartyg, behöver du ha ytterligare ett visum för flygresan. Till exempel eVisitor turistvisum.

Priset är 980 kronor per visum.

Var god ange din e-postadress för att fortsätta med visumansökan.

Fortsätt Avbryt